Historické vědy

Jednooborové a dvouoborové studium historie se neliší v předmětech, ale především v rozsahu, hloubce a náročnosti studovaných předmětů. U předmětů povinných (skupina A) je vyšší počet hodin seminářů, u předmětů povinně volitelných (skupina B) je stanoven vyšší počet povinného výběru. Otázky u zkoušek jsou v podstatě stejně formulovány, ale zkoušení studentů jednooborového studia je rozsáhlejší, hlubší, podrobnější - s vyššími nároky na studium odborné literatury a také na samozřejmou práci s historickými prameny.
Obdobně jsou očekávány náročněji zpracované seminární práce všeho druhu konče diplomovými bakalářskými pracemi a pak zpracováním diplomové práce magisterské jako vyvrcholení studia a doklad jeho úspěšného zvládnutí a připravenosti k vlastní odborné práci v oboru historie. U studentů jednooborové historie je předpokládán výrazný zájem o odbornou práci již v průběhu studia. Samozřejmostí je účast na studentských odborných konferencích, jakož i publikování drobných textů.

Jednooborové studium

historie - jednooborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium. Má odborné zaměření. Cílem rozšířeného a prohloubeného studia oboru je připravit absolventy ke kompetentní práci v profesi historika - uplatňované v muzeích, v archivech, na kulturně historických pracovištích, ve vědeckých ústavech a na vysokých školách. 

asdf

asdfasdfasdf

Dvouoborové studium

historie - dvouoborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium v kombinaci s dalším libovolným oborem nabízeným na FF, PdF, FTK, PřF a CMTF. I toto studium je odborné. V magisterském studiu je však možné absolvovat v samostatném studijním programu pedagogické disciplíny, získat (samostatně mimo studijní program) osvědčení o učitelské způsobilosti a kvalifikaci pro učitelské působení na středních školách.