Události a nabídky

31. 12. 2020

výzva k publikování v časopise

19. 11. 2020

Vážené dámy, vážení pánové, všechny studující jazykovědných oborů a studující takových oborů, které se alespoň částečně jazykovědnými tématy zabývají, bychom touto cestou chtěli srdečně pozvat k účasti na 68. Studentské...

21. 9. 2020

důležité informace

1. 8. 2019

Call for papers