doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633256

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.16

docent

Selected publications
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Prchal Pavlíčková R. Smrt konvertity. Zprávy o dobré a špatné smrti v konfesním kontextu. Historie - Otázky - Problémy. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert. Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. 2016.
Pavlíčková R. Mírov. Sídlo olomouckých biskupů jako protiturecká pevnost. Dějiny a současnost. 2013.
PAVLÍČKOVÁ R. Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana. Theatrum historiae. 2011.
Pavlíčková R. "Polská cesta" roku 1670. Město Olomouc a biskup Karel z Liechtensteinu-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prchal Pavlíčková R. Konfession in Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts: Die Herausbildung eines Feindbildes zwischen Tod und Seelenheil. In Bahlcke J., Bobková-Valentová K., Mikulec J. (Eds.) Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). 2017.
Pavlíčková R. Výzdoba pohřebních kázání nad olomouckými biskupy. Příspěvek ke katolické komemoraci v raném novověku. Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. 2009.
Pavlíčková R. Pohřební kázání nad biskupy v době konfesionalizace. Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. 2007.
Pavlíčková R. The Funeral Sermon as a Confessional Confrontation and Manifestation. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 2007.
KNIHA - CELEK
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Coufalová I., Jakubec O., Soukup D., Sládek M., Younger MP. Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální prezentace konverze v raném novověku. 2021.
Pavlíčková R. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. 2008.
Pavlíčková R. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Prchal Pavlíčková R. Na kazatelnách, v ulicích a domech. Luteráni a jezuité na Starém Městě pražském ve vybraných polemikách a kázáních v předbělohorské době. AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. 2021.
Prchal Pavlíčková R. Between Residences: The Bishop’s Residential Network as a Means and System of Representation. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Prchal Pavlíčková R., Jakubec O. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno: an Ecclesiastical Aristocrat at the Heart of Baroque Europe. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Remembering the Bishop: The Construction of Memory in the Funeral Sermons and Historiography of the 18th-20th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Věčná a nikdy neumírající památka Mikuláše Troila Hagiochorana aneb Pobělohorský exil a pohřební kázání. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. 2018.
Jakubec O., Prchal Pavlíčková R. Olomoučtí biskupové a jejich vztahy k Habsburkům. In Bůžek V., Smíšek R. (Eds.) Habsburkové. země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 2017.
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Chmelařová V., Kohoutová J. Úvod. Proměny konfesijní kultury. Metody - témata - otázky. 2015.
Pavlíčková R. Dvojí portrét. Karel Škréta, Václav Plevňovský a Marie Maxmiliána Lažanská ze Šternberka. Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. 2013.
Pavlíčková R. Rituál umírání a smrti v pohřebních kázáních nad muži a ženami v raném novověku. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
PAVLÍČKOVÁ R. Olomoučtí biskupové barokní éry. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
Pavlíčková R. Hlavní město Markrabství Moravského. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Pavlíčková R. Biskupský dvůr. Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Coufalová I. Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku. 2021.
SBORNÍK - CELEK
PAVLÍČKOVÁ R., Kubeš J. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Prchal Pavlíčková R. Lucie Storchová: Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. 2022.
Pavlíčková R. Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze Schwarzenbergu (1703-1732). Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze Schwarzenbergu (1703-1732). 2013.
PAVLÍČKOVÁ R. Jiří Kubeš: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). 2011.
PAVLÍČKOVÁ R. Parma, Tomáš: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. 2011.
PAVLÍČKOVÁ R. Zděnek Orlita: Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období. Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období. 2011.
ZPRÁVA
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Historical Sciences with the Didactics of History KVS/DĚJ@ ZS 0
Course of Lectures of Specialist A KHI/91AQA LS 0
Doctoral workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Doctoral workshop 2 KHI/91AQ2 LS Se 0
Doctoral workshop 3 KHI/92AQ3 LS 0
Early Modern History KHI/YADRN ZS 2
Doctoral workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
The internship in the National heritage institute KHI/QNPU1 ZS Cv 0
The internship in the National heritage institute KHI/QNPU1 LS Cv 0
Theory of Historical Sources II KHI/QNP2 LS Se 1
Theory of Historical Sources II KHI/QNP2 LS 1
Internship in the State District Archive in Olomouc KHI/QSOKA ZS Cv 0
Internship in the State District Archive in Olomouc KHI/QSOKA LS Cv 0
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/XKSR ZS Se 1
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/XKSR ZS 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/XKSR2 LS Se 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/XKSR2 LS 1
Contemporary Trends in Historiography II KHI/QTD2 LS Se 1
Contemporary Trends in Historiography II KHI/QTD2 LS 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History V KHI/QTD5 ZS Se 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History V KHI/QTD5 ZS 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History VI KHI/QTD6 ZS 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History VI KHI/QTD6 ZS Se 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History VI KHI/QTD6 LS Se 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History VI KHI/QTD6 LS 1
Internship in the Research Library Olomouc KHI/QVKOL LS Cv 0
Seminar Work from early modern period KHI/1SPRN ZS 0
Lecturing training KHI/LP ZS Cv 0
Lecturing training KHI/LP LS Cv 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 LS 0
Early Modern History KHI/5DRN ZS 0
Didactics for History Tearchers 1 KHI/UDD1 ZS Se 2
Didactics for History Tearchers 2 KHI/UDD2 LS Cv 2
Didactics for History Tearchers 1 KHI/UZDI1 ZS Se 1
Didactics for History Tearchers 1 KHI/UZDI1 ZS 1
Seminar Work from early modern period KHI/2SPRN ZS 0
Seminar to Early Modern History KHI/5DRNA ZS Se 0
Early Modern History Workshop B KHI/YDRNB ZS Se 2
Early Modern History KHI/XDRN ZS 2
Early Modern History Workshop B KHI/XDRNB ZS Se 2
Didactics of History 1 KHI/QDD1 ZS Se 0
Didactics of History 1 KHI/QDD1 LS Se 0
Didactics of History 2 KHI/QDD2 LS Se 0
Diploma Workshop to the theses 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diploma Workshop to the theses 2 KHI/XDSM2 LS Se 0
Diploma Workshop to the theses 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/YKSR ZS Se 1
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/YKSR ZS 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/YKSR2 LS 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/YKSR2 LS Se 1
History in school KHI/DVŠ ZS Se 0
History in school KHI/DVŠ LS Se 0
Didaktika dějepisu I. ICV/DID1 ZS Se 2
Didaktika dějepisu II. ICV/DID2 LS Se 2
Trends in modern teaching of history 2 - research teaching KHI/QTV2 LS Cv 1
Trends in modern teaching of history 2 - research teaching KHI/QTV2 LS Se 1

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KANCÍROVÁ FIF Historické vědy 2019
JADRNÁ MATĚJKOVÁ FIF Historické vědy 2015
STŮJ FIF Historické vědy 2020
ŠMAJSTRLOVÁ FIF Historické vědy 2020
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)