PhDr. Tomáš Somer, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633266

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.08B

Odborný asistent

History of the Middle Ages: History of Central Europe; 13th-14th Century; Economical and Social History; Church History

ČLÁNEK
Somer T. Zvěřínský episkopát Alberta ze Šternberka (1356–1364). Studia Theologica-Czech Republic. 2020.
Somer T. Forging the Past: Facts and Myths behind the Mongol Invasion of Moravia in 1241. ZOLOTOORDYNSKOE OBOZRENIE-GOLDEN HORDE REVIEW. 2018.
Somer T., Svobodová E. Konrád z Friedberka. Biskup, na kterého se mělo zapomenout. Časopis Matice moravské. 2013.
Somer T. Význam olova pro český stát ve 13. století. Časopis Slezského zemského muzea Opava (B) Vědy historické. 2010.
SOMER T. Nové poznatky k rodině Smila z Lichtenburka. Genealogické a heraldické listy. 2009.
Somer T. Smil z Lichtenburka a žďárský klášter. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Somer T., Hradil F. Šternberský klášter augustiniánů kanovníků. In Papajík D. (Eds.) Dějiny Šternberka. 2022.
Somer T. The Bohemian Kingdom and the Mongol ʻinvasionʼ of 1241. The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe. 2021.
Somer T. Markvart z Dobromilic – hofmistr (arci)biskupa Alberta ze Šternberka. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. 2020.
Somer T. Smil von Lichtenburg am Hof Ottokars II. Ottokar II. redivivus. Der Přemyslidenfürst in Literatur und Geschichte. 2020.
Somer T. (Havlíčkův) Brod za Rajmunda z Lichtenburka. Havlíčkobrodsko. Sborník příspěvků o historii regionu, svazek 33. 2019.
Somer T. Hrad Osov a Ronovci. Na hradech a tvrzích : Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. 2019.
Somer T. Od první písemné zmínky do vzniku rokytnického panství (1318-1487). In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Somer T. Případ vraždění Vršovců (1003, 1014, 1108). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. 2017.
Somer T. Případ vraždy Břetislava II. (1100). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. 2017.
Somer T. Případ vraždy Jaromíra I. (1035). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. 2017.
Somer T. Případ vraždy sv. Václava (935). Encyklopedie českých právních dějin, IX. sazek Procesy (od roku 1950) – Pů. 2017.
Somer T. Případ vraždy Václava III. (1306). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. 2017.
Somer T. Případ vyvraždění Slavníkovců (995). Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. 2017.
Somer T. Vilémovský opat Mikuláš a "vomitus seculis". Havlíčkobrodsko. Sborník příspěvků o historii regionu. Svazek 31. 2017.
Somer T. Hornické město ve 13. století. X. sjezd českých historiků Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek IV. 2015.
Somer T. Historická těžba a krajina. Environmental History of the Czech Republic. Environmentální historie České republiky. 2013.
Somer T. Hrad Lichnice (Lichtenburk) a Lichtenburkové. Východočeská šlechta, její sídla a teritoria. 2013.
Somer T. Patronátní kostely vilémovského kláštera ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století. Havlíčkobrodsko. Sborník příspěvků o historii regionu, svazek č. 27. 2013.
Somer T. Smil z Lichtenburka a hrad Ronovec (Sommerburg). Hrad Ronovec a Dolní Krupá. Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909-1988). 2013.
Somer T. Dějiny Chotěboře do roku 1331. In . (Eds.) Havlíčkobrodsko 23. Vlastivědný sborník. 2009.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)