Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633252

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.08a

Odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 3.08a po domluvě přes email
ČLÁNEK
Antonín Malaníková M. Bohemian and Moravian Beguine Communities in the Middle Ages. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Dvořák J., Malaníková Antonín M. Brněnská městská historiografie do roku 1800. Soupis dochovaných pramenů. Brno v minulosti a dnes. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Antonín Malaníková M. Female engagement in medieval urban economy: late-medieval Moravia in a comparative perspective. MEDIEVAL EAST CENTRAL EUROPE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. From frontier zones to lands in focus. 2016.
Antonín Malaníková M. The sea in the Czech medieval chronicles and books of travel. W EPOCE ZAGLOWCÓW. MORZE OD ANTYKU DO XVIII WIEKU. 2016.
Antonín Malaníková M. Wdowy w społeczności miejskiej późnośredniowiecznej Europy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Morawach). Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych - zródla i perspektywy. 2016.
Malaníková Antonín M. Nešťastný dar šťastného krále. Človek a svet zvierat v stredoveku. 2015.
Malaníková Antonín M. Urbánní struktura pozdně středověké Moravy (Städtebund, Städtenetz či Städtelandschaft?). Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Antonín Malaníková M. Medieval Czech Towns in Spatial context. 2019.
SBORNÍK - CELEK
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Město a měst. společ. středových. Evropy KHI/YMMSI ZS Se 1
Město a měst. společ. středových. Evropy KHI/YMMSI ZS 1
Město a měst. společ. středových. Evropy KHI/XMMSI ZS Se 1
Město a měst. společ. středových. Evropy KHI/XMMSI ZS 1
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates