Mgr. Tereza Lyčková

Employee photo
Contact

585633250

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.08A

Administrativní pracovník

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 10:00–11:00 3.08A Úřední hodiny pro výjezdy studentů KHI přes Erasmus+ a další stipendijní programy
ČLÁNEK
Lyčková T. Martin Luther v Historii církevní Pavla Skály ze Zhoře. Studia Comeniana et historica. 2020.
Lyčková T. Zbožné dary a nadace a jejich fundátoři v Krnově v 17. a 18. století. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2017.
Lyčková T. Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, and her Ideal of the Ruler. Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Lyčková T. Patronátní právo k městské faře a kostelu sv. Martina v Krnově a Řád Německých rytířů. Proměny konfesijní kultury. Metody - témata - otázky. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)