Studentské aktivity

Exkurze

V rámci předmětů skupiny C si mohou studenti jak bakalářských, tak magisterských studijních programů na Katedře historie FF UP zvolit odbornou exkurzi. Kreditní exkurze jsou dlouhodobé (od 5 dní déle) a za přípravu referátů, jejich přednesení v průběhu exkurze, následné odevzdání v písemné podobě a úspěšné absolvování závěrečného testu je možné obdržet tři kredity.
Cílem těchto dlouhodobých exkurzí je seznámení se s určitou geografickou oblastí, nebo se obsah exkurzí váže k nějakému tematickému celku či problému. Nedílnou součástí exkurzí je rovněž prohloubení vzájemných kontaktů mezi studenty a učiteli katedry. Vedle tradičních autobusových exkurzí pořádá katedra již několik let také exkurze vodácké.

Katedra také realizuje krátkodobější typy exkurzí nabízené jednotlivými vyučujícími účastníkům seminářů či všem studentům. 

Připravované exkurze (2023):

ZS 2023/24

Postopách druhé světové války a rozpadu Jugoslávie na Balkán (Chorvatsko: Záhřeb, KT Jasenovac; Bosna a Hercegovina: Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Srebrecnica; Srbsko: Sutjeska, Bělehrad)

jeden týden v září 2023; garant Mgr. et. Mgr. Milan Balaban, Ph.D. (podrobnosti budou zveřejněny v průběhu letního semestru 2023)

LS 2023

Po stopách druhé světové války v polském přímoří (Gdaňsk, Gdyně, KT Stutthof a další)

zápočtový týden v květnu 2023; garant PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D. (podrobnosti budou zveřejněny v průběhu zimního semestru 2022/23)

Přehled kreditních exkurzí za roky 2000–2020:

2020

Sázava

poslední červencový týden roku 2020; garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2019

Ohře

poslední červencový týden roku 2019; garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2018

Berounka
poslední červencový týden roku 2018; garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2017

Vltava
poslední červencový týden roku 2017; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2016

Otava
poslední červencový týden roku 2016; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2015

Berounka
poslední červencový týden roku 2015; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2014

Lužnice
poslední červencový týden roku 2014; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2013

Vltava
poslední červencový týden roku 2013; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2012

Sázava
poslední červencový týden roku 2012; garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2010

Krakov
12.-14.4. 2010; garanti: Dr. Podolský, Dr. M. Viktořík, Mgr. B. Pytlik

2009

Východní Slovensko
20.-23.4.2009; garanti: Dr. K. Podolský, Dr. M. Viktořík  

2008

Ostrava kulturní a průmyslová
28.-29.4.2008; garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2007

Bastionová pevnost Terezín
11.5.2007; garanti: PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2006

Slovensko
27. 6.–1. 7. 2006; garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; PhDr. K. Podolský Sázava – MMVI
28. 7.–5. 8. 2006; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2005

Pobaltí
20.–30.6. 2005; garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. D. Kořený
Lužnice – MMV
15.–22. 7. 2005; garanti: Mgr. P. Slavíčková; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2004

Itálie
19.–29. 8. 2004; garanti: PhDr. I. Koucká; PhDr. K. Vymětalová – Slezská univerzita Opava
Středověké a raně novověké historické památky Čech, Moravy a Slovenska
18.–24. 5. 2004; garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. M. Elbel, M.A., Ph.D.
Ohře – MMIV
15.–22. 7. 2004; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2003

Po stopách Polabských Slovanů a do "vendických: hanzovních měst
18.–21. 8. 2003; garant: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.
Berounka – MMIII
15.–22. 7. 2003; garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.
Západní Balkán
20. 9.–1. 10. 2003; garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; Mgr. R. Slabáková, Ph.D.

2002

Řecko
20. 6.–6. 7. 2002; garanti: PhDr. I. Koucká; prof. PhDr. I. Barteček,CSc.
Otava – MMII
16.–23. 7. 2002; garant: Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2001

Francie románská a gotická
23. 6.–3. 7. 2001; garant: Mgr. R. Slabáková, Ph.D.
Vltava – MMI
10.–17. 7. 2001; garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2000

Římané ve střední Evropě
4.–8. 5. 2000; garant: PhDr. I. Koucká
Iberie
srpen 2000; garant: prof. PhDr. I. Barteček, CSc.  

Cech studentů historie

Spolek dobrovolníků z řad studentů a absolventů Katedry historie v Olomouci vznikl v roce 2007. Jeho hlavním záměrem je pořádání kulturních, odborných a společenských akcí pro studenty Katedry historie, ale i ostatní zájemce. Pořádáme tyto akce: pasování prvního ročníku, Odborné kvízy (Starověký, Biblický), studentské konference, večer deskových her, garden party… V letošním roce chystáme odborné exkurze. To vše napomáhá utvářet přátelské vztahy nejen mezi studenty různých ročníků, ale i mezi vedením katedry.

Najdete nás na facebooku i instagramu jako Cech studentů historie nebo osobně na katedře.

Starostkou Cechu je aktuálně Kristýna Majerová.

E-mail na starostku: majerovakristyna@email.cz

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)