Studentské aktivity

Exkurze (aktuální a připravované)

V rámci předmětů skupiny C si mohou studenti jak bakalářských, tak magisterských studijních programů na Katedře historie FF UP zvolit odbornou exkurzi. Kreditní exkurze jsou dlouhodobé (od 5 dní déle) a za přípravu referátů, jejich přednesení v průběhu exkurze, následné odevzdání v písemné podobě a úspěšné absolvování závěrečného testu je možné obdržet tři kredity (KHI/XE).
Cílem těchto dlouhodobých exkurzí je seznámení se s určitou geografickou oblastí, nebo se obsah exkurzí váže k nějakému tematickému celku či problému. Nedílnou součástí exkurzí je rovněž prohloubení vzájemných kontaktů mezi studenty a učiteli katedry. Vedle tradičních autobusových exkurzí pořádá katedra již několik let také exkurze vodácké. Katedra také realizuje krátkodobější typy exkurzí nabízené jednotlivými vyučujícími účastníkům seminářů či všem studentům. 

Aktuální exkurze (10. - 16. září 2023): Po stopách druhé světové války a rozpadu Jugoslávie na Balkán (KT Jasenovac, Banja Luka, Kozara, Sarajevo, Mostar, Bělehrad)

garanti: Mgr. et. Mgr. Milan Balaban, Ph.D. a PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.

organizační tým: garanti a Markéta Peřinová

Předběžný program:

1. den (neděle 10. 9.) – Olomouc – odjezd brzo ráno, koncentrační tábor Jasenovac (Chorvatsko); přespání v Banja Luce (Bosna a Hercegovina)

2. den (pondělí 11. 9.) – Banja Luka, přednáška na tamější KHI (o současných trendech v novodobé bosenské – srbské historiografii) návštěva tamějšího muzea; odpoledne Kozara (národní park a místo významné partyzánské druhoválečné bitvy); přespaní v Banja Luce

3. den (úterý 12. 9.) – přesun do Sarajeva, dopolednenávštěva tamější KHI (zkoumaní měst, významných historických událostí); odpoledne sarajevské museum, War Childhood Museumpřespaní v Sarajevě

4. den (středa 13. 9.) – Mostar, cestou návštěva Titova protiatomového bunkru, odpoledne koupaní (Jezero Jablaničko),  následně přesun do Bělehradu, přespání v Bělehradu

5. den (čtvrtek 14. 9.) – Bělehrad (Srbsko), návštěva památkových institucí a muzeí (muzeum Jugoslávie, Květinový dům, Kalemegdan), přednáška na tamější KHI, přespaní v Bělehradu

6. den (pátek 15. 9.) – Bělehrad, volný program, zpáteční cesta do ČR ve večerních hodinách

7. den (sobota 16. 9.) – v ranních hodinách příjezd do Olomouce

Ubytování: Na kolejích, v hostelech, hotelech,1 x nocleh za jízdy v autobuse (při zpáteční cestě)

Cena:  9.000 Kč  (v ceně doprava, 3x nocleh bez snídaně, 2 x nocleh se snídaní - Bělehrad, cestovní pojištění - pro studenty a zaměstnance UP, vstupy do muzeí)

Důležité upozornění: Jelikož navštívíme země, které nejsou v EU, musí mít každý z účastníků s sebou platný cestovní pas (upozorňujeme, že čekací lhůta na vystavení nového dokladu je až 30 dnů)

 Do konce srpna bude pak nutné uhradit plnou cenu 9.000  Kč (přihlášeným účastníků nude zasláno číslo účtu a var. symbol do konce června)

Infoplakát ke stažení zde

Připravované exkurze (2024):

květen 2024: Pobaltí (bude upřesněno) - společně s katedrou slavistiky

září 2024: Portugalsko (bude upřesněno, pozor bude se jednat o letecký zájezd s omezenu kapacitou cca 20 míst) - společně s katedrou romanistiky

Minulé exkurze

Přehled kreditních exkurzí za roky 2000–2023:

2023: Po stopách druhé světové války a křižáckých hradů do polského přímoří (14.-19. 5. 2023); garant: PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D.

2020: Sázava (poslední červencový týden roku 2020); garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2019: Ohře (poslední červencový týden roku 2019); garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2018: Berounka (poslední červencový týden roku 2018); garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2017: Vltava (poslední červencový týden roku 2017); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2016: Otava (poslední červencový týden roku 2016); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2015: Berounka (poslední červencový týden roku 2015); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2014: Lužnice (poslední červencový týden roku 2014); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2013: Vltava (poslední červencový týden roku 2013); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2012: Sázava (poslední červencový týden roku 2012); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2010: Krakov (12.-14.4. 2010); garanti: Dr. Podolský, Dr. M. Viktořík, Mgr. B. Pytlik

2009: Východní Slovensko (20.-23.4.2009); garanti: Dr. K. Podolský, Dr. M. Viktořík  

2008: Ostrava kulturní a průmyslová (28.-29.4.2008); garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2007: Bastionová pevnost Terezín (11.5.2007); garanti: PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2006: Slovensko (27. 6.–1. 7. 2006); garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; PhDr. K. Podolský; Sázava – MMVI (28. 7.–5. 8. 2006); garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2005: Pobaltí (20.–30.6. 2005); garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. D. Kořený; Lužnice – MMV (15.–22. 7. 2005); garanti: Mgr. P. Slavíčková; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2004: Itálie (19.–29. 8. 2004); garanti: PhDr. I. Koucká; PhDr. K. Vymětalová (Slezská univerzita Opava); Středověké a raně novověké historické památky Čech, Moravy a Slovenska (18.–24. 5. 2004); garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. M. Elbel, M.A., Ph.D.; Ohře – MMIV (15.–22. 7. 2004); garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2003: Po stopách Polabských Slovanů a do "vendických" hanzovních měst (18.–21. 8. 2003); garant: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Berounka – MMIII (15.–22. 7. 2003); garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.
Západní Balkán (20. 9.–1. 10. 2003); garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; Mgr. R. Slabáková, Ph.D.

2002: Řecko (20. 6.–6. 7. 2002); garanti: PhDr. I. Koucká; prof. PhDr. I. Barteček,CSc.; Otava – MMII (16.–23. 7. 2002); garant: Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2001: Francie románská a gotická (23. 6.–3. 7. 2001); garant: Mgr. R. Slabáková, Ph.D.; Vltava – MMI (10.–17. 7. 2001); garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2000: Římané ve střední Evropě 4.–8. 5. 2000; garant: PhDr. I. Koucká; Iberie srpen 2000; garant: prof. PhDr. I. Barteček, CSc.  

Cech studentů historie

Spolek dobrovolníků z řad studentů a absolventů Katedry historie v Olomouci vznikl v roce 2007. Jeho hlavním záměrem je pořádání kulturních, odborných a společenských akcí pro studenty Katedry historie, ale i ostatní zájemce. Pořádáme tyto akce: pasování prvního ročníku, Odborné kvízy (Starověký, Biblický), studentské konference, večer deskových her, garden party (ukončení letního semestru)… To vše napomáhá utvářet přátelské vztahy nejen mezi studenty různých ročníků, ale i mezi studenty, vyučujícími a vedením katedry.

Najdete nás na facebooku i instagramu jako Cech studentů historie nebo osobně na katedře.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)