Studentské aktivity

Exkurze

V rámci předmětů skupiny C si mohou studenti jak bakalářských, tak magisterských studijních programů na Katedře historie FF UP zvolit odbornou historickou exkurzi (KHI/XE). Kreditní exkurze jsou dlouhodobé (od 5 dní déle) a za přípravu referátů, jejich přednesení v průběhu exkurze nebo pozdějšího odevzdání v písemné podobě (referát nebo esej) je možné obdržet tři kredity.
Cílem těchto dlouhodobých exkurzí je seznámení se s určitou geografickou oblastí, nebo se obsah exkurzí váže k nějakému tematickému celku či problému. Nedílnou součástí exkurzí je rovněž prohloubení vzájemných kontaktů mezi studenty a učiteli katedry. Vedle tradičních autobusových exkurzí pořádá katedra již několik let také exkurze vodácké. Katedra také realizuje krátkodobější typy exkurzí nabízené jednotlivými vyučujícími účastníkům seminářů či všem studentům. 

Aktuální exkurze (Litva, Lotyšsko) květen 2024

5. - 12.  května 2024: Do krvavých pobaltských zemí (Litva a Lotyšsko) po stopách ruského, německého a sovětského vlivu

organizujeme společně s Katedrou slavistiky FF UP

garanti: dr. Pavel Kreisinger (Katedra historie FF UP), dr. Jan Jeništa (Katedra slavistiky FF UP), dr. René Andrejs (Katedra slavistiky FF UP)

organizační tým: garanti, Markéta Peřinová (Katedra historie FF UP), dr. Patrik Varga (Katedra slavistiky FF UP), doc. Jiří Friedl (Univerzita obrany Brno)

předběžný program (dílčí změny programu vyhrazeny):

  1. den (neděle 5. května): v brzkých ranní hodinách odjezd z Olomouce přes Varšavu (Muzeum historie polských Židů) do Suwalek (pouze nocleh)
  2. den (pondělí 6. května): přes Grutas Park  a Trakai  (ostrovní hrad, etnografické muzeum krymských Karaimů) do Vilniusu (nocleh)
  3. den (úterý 7. května): Vilnius (Muzeum obětí genocidy, volitelně též Mickiewiczův byt., volný program) nocleh ve Vilniusu
  4. den (středa 8. května): přesun do Lotyšska přes Daugavpils (pevnost z dob carského ruska, synagoga) nocleh v Jurmale (lázeňské město v Rižském zálivu, nádherné pláže :) )
  5. den (čtvrtek 9. května): Riga (Muzeum okupace - expozice KGB v Lotyšsku, volný program)
  6. den (pátek 10. května) přes zámek Rundale (Lotyšsko)  a Horu křížů (Litva) do Kaunasu (nocleh)
  7. den (sobota 11. května): volný program v Kaunasu (UNESCO), ve večerních hodinách odjezd do Olomouce
  8. den (neděle 12. května): v brzkých ranních hodinách příjezd do Olomouce

ubytování (hotely a hostely v Polsku, Litvě a Lotyšsku):

Suwałki  (1 noc se snídaní)

Vilnius (2 noci se snídaní)

Jurmala (2 noci se snídaní) 

Kaunas  (1 noc bez snídaně)

+ 1 noc v autobuse cestou zpátky z Kaunasu do Olomouce

cena: 10 000 Kč (v ceně doprava autobusem Setra/Scania, veškeré ubytování, 5 snídaní, vstupy do muzeí, cestovní pojištění - pouze pro studenty a zaměstnance UP)

platba: celou částku nebo alespoň poloviční zálohu (5.000 Kč) bude potřeba zaplatit na účet do konce března, doplatek pak nejpozději do poloviny dubna

přihlašování: nejpozději do konce února na e-mail: pavel.kreisinger@upol.cz, účastnící zašlou své telefonní číslo a číslo OP nebo pasu včetně data platnosti

kredity: žádáme studenty katedry historie, kteří se chtějí exkurze zúčastnit, aby si společně s přihlášením rovněž zapsali ve stagu předmět KHI/XE (Odborná historická exkurze)studenti rusistiky si zapisují předmět KSR/7PRB1 (pro Bc. Studenty) nebo KSR/7PRN1 (pro Mgr. Studenty),  studenti polonistiky, ukrajinistiky a rusistiky (pokud už mají splněnou praxi) a všichni další studenti UP si zároveň mohou zapsat předmět KHI/XE ve variantě C kreditů, ale pozor předmět je třeba vyhledat "ručně", protože je to předmět mimo studijní plán a "nenabízí" se automaticky... Pozor zápis předmětů končí už v pondělí 12. února!

organizační schůzka: organizační schůzka pro všechny přihlášené studenty (historie i slavistiky) se uskuteční v průběhu března, zde budou rozdělena témata referátů, nebo písemných esejí

Připravované exkurze (2025/26)

květen 2025 (první týden zkouškového období LS 2025): Portugalsko: Z Porta až do Lisabonu (pozor bude se jednat o letecký zájezd s omezenu kapacitou cca 20 míst)

garanti: dr. Michaela Antonín Malaníková, dr. Lukáš Perutka; organizační tým: Markéta Peřinová a dr. Pavel Kreisinger

září 2025 (týden před začátkem akademického roku 2025/26): Balkán II (Chorvatsko, Bosna a Hercegoviny, Černá Hora) - společně s balkanistikou FF MU (pozor bude se jednat o autobusový zájezd s omezenu kapacitou, malá autobus cca 36 míst) 

garanti: dr. Milan Balaban, dr. Pavel Kreisinger; organizační tým: Markéta Peřinová a garanti

květen 2026: Estonsko (s výletem do Helsinek:)) - společně s katedrou slavistiky FF UP

Minulé exkurze

Přehled kreditních exkurzí za roky 2000–2023:

2023: Po stopách druhé světové války a rozpadu Jugoslávie na Balkán (KT Jasenovac, Banja Luka, Kozara, Sarajevo, Mostar, Bělehrad) garanti: PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D. a Mgr. et. Mgr. Milan Balaban, Ph.D. (organizační tým: garanti a Markéta Peřinová). Fotogalerie ZDE. (Foto Pavel Kreisinger)

2023: Po stopách druhé světové války a křižáckých hradů do polského přímoří (14.-19. 5. 2023); garant: PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D. (organizační tým: garant a doc. Jiří Friedl, Dr. Jan Jeništa, Dr. Tomáš Somer a Markéta Peřinová).  Fotogalerie ZDE. (foto Luděk Peřina)

2020: Sázava (poslední červencový týden roku 2020); garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2019: Ohře (poslední červencový týden roku 2019); garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2018: Berounka (poslední červencový týden roku 2018); garant: doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

2017: Vltava (poslední červencový týden roku 2017); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2016: Otava (poslední červencový týden roku 2016); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2015: Berounka (poslední červencový týden roku 2015); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2014: Lužnice (poslední červencový týden roku 2014); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2013: Vltava (poslední červencový týden roku 2013); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2012: Sázava (poslední červencový týden roku 2012); garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

2010: Krakov (12.-14.4. 2010); garanti: Dr. Podolský, Dr. M. Viktořík, Mgr. B. Pytlik

2009: Východní Slovensko (20.-23.4.2009); garanti: Dr. K. Podolský, Dr. M. Viktořík  

2008: Ostrava kulturní a průmyslová (28.-29.4.2008); garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2007: Bastionová pevnost Terezín (11.5.2007); garanti: PhDr. K. Podolský; PhDr. M. Viktořík, Ph.D.

2006: Slovensko (27. 6.–1. 7. 2006); garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; PhDr. K. Podolský; Sázava – MMVI (28. 7.–5. 8. 2006); garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2005: Pobaltí (20.–30.6. 2005); garanti: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. D. Kořený; Lužnice – MMV (15.–22. 7. 2005); garanti: Mgr. P. Slavíčková; Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2004: Itálie (19.–29. 8. 2004); garanti: PhDr. I. Koucká; PhDr. K. Vymětalová (Slezská univerzita Opava); Středověké a raně novověké historické památky Čech, Moravy a Slovenska (18.–24. 5. 2004); garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. M. Elbel, M.A., Ph.D.; Ohře – MMIV (15.–22. 7. 2004); garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.

2003: Po stopách Polabských Slovanů a do "vendických" hanzovních měst (18.–21. 8. 2003); garant: prof. PhDr. L. Hrabová, CSc.; Berounka – MMIII (15.–22. 7. 2003); garant: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.
Západní Balkán (20. 9.–1. 10. 2003); garanti: PhDr. A. Skoupý, CSc.; Mgr. R. Slabáková, Ph.D.

2002: Řecko (20. 6.–6. 7. 2002); garanti: PhDr. I. Koucká; prof. PhDr. I. Barteček,CSc.; Otava – MMII (16.–23. 7. 2002); garant: Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2001: Francie románská a gotická (23. 6.–3. 7. 2001); garant: Mgr. R. Slabáková, Ph.D.; Vltava – MMI (10.–17. 7. 2001); garanti: Mgr. J. Stejskal, M.A., Ph.D.; Mgr. R. Pavlíčková, Ph.D.

2000: Římané ve střední Evropě 4.–8. 5. 2000; garant: PhDr. I. Koucká; Iberie srpen 2000; garant: prof. PhDr. I. Barteček, CSc.  

Cech studentů historie

Spolek dobrovolníků z řad studentů a absolventů Katedry historie v Olomouci vznikl v roce 2007. Jeho hlavním záměrem je pořádání kulturních, odborných a společenských akcí pro studenty Katedry historie, ale i ostatní zájemce. Pořádáme tyto akce: pasování prvního ročníku, Odborné kvízy (Starověký, Biblický), studentské konference, večer deskových her, garden party (ukončení letního semestru)… To vše napomáhá utvářet přátelské vztahy nejen mezi studenty různých ročníků, ale i mezi studenty, vyučujícími a vedením katedry.

Najdete nás na facebooku i instagramu jako Cech studentů historie nebo osobně na katedře.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)