Katedra historie

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně historického studia.

Realizuje následující studium:

  • historie - jednooborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium.
  • historie - dvouoborové bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium
  • archivnictví - jednooborové bakalářské (tříleté) studium
  • archivnictví - dvouoborové bakalářské (tříleté) studium
  • euroculture - jednooborové magisterské navazující studium interdisciplinárního a především meziuniverzitního charakteru
  • archeologie – jednooborové (prezenční a kombinované) a dvouoborové (prezenční) tříleté bakalářské studium
  • archeologie – jednooborové (prezenční) a dvouoborové (prezenční) navazující magisterské studium
  • historie - české dějiny - doktorské studium
  • historie - obecné dějiny - doktorské studium

Mimo organizované studijní programy (po magisterském stupni) je katedra oprávněna realizovat ad hoc rigorózní řízení (akademický titul doktor filozofie PhDr.) v oboru historie.

Kontakt

Sídlo katedry  

Katedra historie FF UP
Na Hradě 5
779 00 Olomouc

Tel.:  585 633 233 (asistentka katedry: Markéta Peřinová)
E-mail:  khist@upol.cz

Instagram Katedry historie