Další programy a stipendia

Mobilita na základě bilaterálních smluv/Freemover

 • přidělované stipendijní prostředky (cca ve výši 10 000 Kč na měsíc) určené na pokrytí rozdílu životních nákladů v hostující zemi, žádosti se podávají na ZO FF UP vždy v září/říjnu
 • podpora zahraničního studia studentů FF UP v rámci smluv o přímé spolupráci nebo jako tzv. freemovers
 • priorita dávána pobytům na univerzitách v mimoevropských zemích, s nimiž má FF UP smlouvy – pro studenty historie se jedná zejména o studium na univerzitách v USA:
  • University of Nebraska at Kearney (Nebraska)
  • Mount Mercy College (Iowa)
  • Valdosta State University (Georgia)
  • Georgia College and State University (Georgia)

 

Aurora

 • Univerzita Palackého je součástí Aliance Aurora, v rámci které se mohou studenti účastnit krátkodobých studijních pobytů, praktických stáží, letních/zimních škol a také online semestrálních kurzů na partnerských univerzitách - https://aurora.upol.cz/ 
  • partnerské univerzity
   • Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemí
   • University of East Anglia, Velká Británie
   • University of Iceland, Island
   • Universität Duiburg-Essen, Německo
   • University of Napoli Frederico II, Itálie
   • Universitat Rovita i Virgili, Španělsko
   • Universität Innsbruck, Rakousko
   • Copenhagen Business School, Dánsko
 • veškeré aktivity jsou otevřeny pro studenty všech stupňů studia (bakalářské, magisterské, doktorské)
 • Studentské mobility
  • žádosti je možné podávat během celého akademického roku nejpozději 8 týdnů před zamýšleným začátkem mobility
  • délka mobilit je maximálně 7 dní - vhodné pro krátké programy, kurzy, letní školy apod.
  • agenda je zpracovávána příslušným koordinátorem programu Aurora
  • informace ke studentským mobilitám lze nalézt zde: https://aurora.upol.cz/call-aurora-student-mobilities/ 
 • Praktické stáže
 • Virtual Campus
  • studenti se také mohou zapsat na online (zpravidla semestrální) kurzy nabízené partnerskými univerzitami Aliance Aurora
  • absolvovaný předmět/předměty a příslušné kredity by měly být studentu uznány jako součást studia jeho domovskou fakultou/katedrou
  • přehled aktuálně nabízených kurzů a další informace lze nalézt zde: https://aurora-universities.eu/virtual-campus/ 

Merillův program pro pobyty v USA

MOMENTÁLNĚ NENÍ PODPOROVÁN!

 • Merrillův program je roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný soukromou osobou – panem Charlesem Merrillem a partnerskými školami v USA
 • veškerá administrace programu včetně výběrového řízení probíhá přes Kancelář zahraničních styků UP, Mgr. Zuzana Hamdanieh, zuzana.hamdanieh@upol.cz
 • seznam partnerských univerzit k dispozici v Kanceláři zahraničních styků UP
 • přihlášky mohou podávat studenti ve 2.-4. ročníku
 • výběrové řízení bývá vypsáno vždy na podzim na následující ak. rok

AKTION

 • program České republiky a Rakouska na podporu výzkumu a vzdělávání
 • individuální stipendia pro studenty pracující na diplomových a dizertačních pracích v délce 1-5 měsíců
 • student si sám vybírá instituci, na níž chce vycestovat, a s ní si vyjednává přijetí
 • student podává žádost o přidělení stipendia na Kanceláři programu AKTION
 • termíny:
  • 15. 3. pobyty na zimní semestr
  • 31. 10. pobyty na letní semestr
 • www.dzs.cz

Akademická informační agentura (AIA)

J. William Fulbright Commission

 • Ambasadorem Fulbrightova programu na Univerzitě Palackého je prof. Jaroslav Miller (současný vedoucí katedry historie FF UP), který se rád se všemi zájemci o program setká
 • mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA
 • www.fulbright.cz

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)