doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

Employee photo
Contact

585633257

Katedra historie

Filozofická fakulta

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.12

  • (Katedra historie)
  • docent (Katedra historie)

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
3.12 Dle domluvy emailem.
Selected publications
Elbel M. Early Modern Mendicancy: Franciscan Practice in the Bohemian Lands. Journal of Ecclesiastical History. 2018. (ČLÁNEK)
Elbel M. Beyond the Wall: Franciscan Friary in Early Modern Olomouc. In Černínová E., Woock EA. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Elbel M. Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. In Barteček I. (Eds.) Bohemia Franciscana. Františkánská řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. 2001. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Elbel M., Deventer J., Lotz-Heumann U., Hsia R., Luria K., Pörtner R., Siebenhüner K., Walsham A. Conversions in Early Modern Europe: Discussion. Colloquia : Journal of Central European History. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Elbel M. Bishop?s Secular Entry: Power and Representation in Inauguration Ceremonies of the Eighteenth-Century Bishops of Olomouc. Religious ceremonials and images: Power and social meaning, 1400-1750 (ed. J.P. Paiva). 2002.
Elbel M. Pilgrims on the Way of the Cross: Pilgrimage practice and confessional identity in early modern Bohemian Lands. Frontiers of Faith: Religious Exchange and Constitution of Religious Identities 1400-1700 (eds. E. Andor and I. G. Tóth). 2001.
Elbel M. Triumf nazaretský: Poutní slavnosti v Hájku u Prahy jako slavnosti františkánského řádu. Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (Opera historica 8 ? vyd. V. Bůžek a P. Král). 2000.
Elbel M. Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Ročenka státního okresního archivu. 1998.
Elbel M. Kult sv. Jana Kapistrána v českých zemích. Historia artium 2. 1998.
KNIHA - CELEK
Bartůšek V., Bobková K., Bočková A., Brčák M., Čapská V., Černušák T., Čornejová I., Elbel M., Havlík J., Holubová M., Hradil F., Jacková M., Kašpárková J., Kuchařová H., Mareš K., Maťa P., Mihola J., Mikulec J., Oppeltová J., Pacovský K., Pavelková J., Podavka O., Svoboda M., Tejček M., Trnka P., Wolf J., Zářecká K., Zdichynec J., Zouhar J. Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. 2020.
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Elbel M. Sacred Re-Enactments: Representations of the Franciscan Past after the Reformation. In Arbeit M., Christie I. (Eds.) Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015.
Elbel M. Česká františkánská provincie mezi středověkem a raným novověkem. In Hlaváček P. (Eds.) Čtrnáct mučedníků pražských: vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. 2014.
ELBEL M. Tanquam Peregrini: Pilgrimage Practice in the Bohemian Franciscan Province. In Craciun M., Fulton E. (Eds.) Communities of Devotion: Religious Orders and Sciety in East Central Europe, 1450-1800. 2011.
Elbel M., Jakubec O. Baroko v Olomouci – Olomouc v baroku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M., Jakubec O. Baroko v Olomouci – Olomouc v baroku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Czech Republic. In Patte D. (Eds.) The Cambridge Dictionary of Christianity. 2010.
Elbel M. John of Nepomuk. In Bjork RE. (Eds.) The Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2010.
Elbel M. Slavnostní vjezd kardinála Troyera do města Olomouce. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Slavnostní vjezd kardinála Troyera do města Olomouce. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Strach z ďábelských sil v kutuře raného novověku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Strach z ďábelských sil v kutuře raného novověku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
ELBEL M. The Making of a Perfect Friar: Habit and Reform in the Franciscan Tradition. In MILLER J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Elbel M. Utváření katolické konfesijní identity v Olomouci. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Utváření katolické konfesijní identity v Olomouci. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. On the side of the angels: Franciscan communication strategies in early modern Bohemia. Religion and cultural exchange in Europe, 1400-1700. 2007.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Presentation to the thesis KHI/XPTDP LS 0
Study residency abroad I KHI/XSSI ZS 0
Study residency abroad I KHI/XSSI LS 0
Study residency abroad II KHI/XSSII ZS 0
Study residency abroad II KHI/XSSII LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 LS 0
Early Modern History KHI/ADRN ZS 2
Central Europe in Context: Society, History, Culture KHI/NSA ZS Se 13
Central Europe in Context: Society, History, Culture KHI/NSA ZS 13
Central Europe in Context: Society, History, Culture KHI/NSA LS 14
Central Europe in Context: Society, History, Culture KHI/NSA LS Se 14
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW ZS 0
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW ZS Cv 0
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW LS 0
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW LS Cv 0
Early Modern History KHI/1DRN ZS 2
Early Modern History Workshop A KHI/1DRNA ZS Se 4
Early Modern History KHI/XADRN ZS 2
Seminar Work from early modern period KHI/1SPRN ZS 0
Early Modern History KHI/XDRN ZS 2
Early Modern History Workshop A KHI/XDRNA ZS Se 4
Diploma Workshop to the theses 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diploma Workshop to the theses 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diploma Workshop to the theses 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Early Modern History KHI/2DRN ZS 5
Early Modern History Workshop KHI/2DRNA ZS Se 4
Core Fields of European Culture II KHI/ECFII ZS 1
Core Fields of European Culture II KHI/ECFII ZS Se 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG ZS Se 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG ZS 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG LS 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG LS Se 1
Research Seminar II KHI/ERSII LS Se 1
Research Seminar II KHI/ERSII LS 1
Theory of Historical Sources II KHI/QNP2 LS Se 1
Theory of Historical Sources II KHI/QNP2 LS 1
Contemporary Trends in Historiography II KHI/QTD2 LS Se 1
Contemporary Trends in Historiography II KHI/QTD2 LS 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG ZS Se 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG ZS 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG LS 1
Magic and Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG LS Se 1
Early Modern History Workshop A KHI/YDRNA ZS Se 4
Name Faculty Study programme Year of completion
Radim ČERVENKA FIF Historické vědy 2020
List contains doctoral study graduates