doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633256

Katedra geografie

Přírodovědecká fakulta

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.16

  • (Katedra geografie)
  • docent (Katedra historie)

ČLÁNEK
Prchal Pavlíčková R. Smrt konvertity. Zprávy o dobré a špatné smrti v konfesním kontextu. Historie - Otázky - Problémy. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert. Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. 2016.
Pavlíčková R. Mírov. Sídlo olomouckých biskupů jako protiturecká pevnost. Dějiny a současnost. 2013.
PAVLÍČKOVÁ R. Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana. Theatrum historiae. 2011.
Pavlíčková R. "Polská cesta" roku 1670. Město Olomouc a biskup Karel z Liechtensteinu-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prchal Pavlíčková R. Konfession in Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts: Die Herausbildung eines Feindbildes zwischen Tod und Seelenheil. In Bahlcke J., Bobková-Valentová K., Mikulec J. (Eds.) Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). 2017.
Pavlíčková R. Výzdoba pohřebních kázání nad olomouckými biskupy. Příspěvek ke katolické komemoraci v raném novověku. Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. 2009.
Pavlíčková R. Pohřební kázání nad biskupy v době konfesionalizace. Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. 2007.
Pavlíčková R. The Funeral Sermon as a Confessional Confrontation and Manifestation. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 2007.
KNIHA - CELEK
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
Pavlíčková R. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. 2008.
Pavlíčková R. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Prchal Pavlíčková R. Between Residences: The Bishop’s Residential Network as a Means and System of Representation. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Prchal Pavlíčková R., Jakubec O. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno: an Ecclesiastical Aristocrat at the Heart of Baroque Europe. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Remembering the Bishop: The Construction of Memory in the Funeral Sermons and Historiography of the 18th-20th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Věčná a nikdy neumírající památka Mikuláše Troila Hagiochorana aneb Pobělohorský exil a pohřební kázání. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. 2018.
Jakubec O., Prchal Pavlíčková R. Olomoučtí biskupové a jejich vztahy k Habsburkům. In Bůžek V., Smíšek R. (Eds.) Habsburkové. země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 2017.
Pavlíčková R. Dvojí portrét. Karel Škréta, Václav Plevňovský a Marie Maxmiliána Lažanská ze Šternberka. Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. 2013.
Pavlíčková R. Rituál umírání a smrti v pohřebních kázáních nad muži a ženami v raném novověku. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
PAVLÍČKOVÁ R. Olomoučtí biskupové barokní éry. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
Pavlíčková R. Hlavní město Markrabství Moravského. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Pavlíčková R. Biskupský dvůr. Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 2005.
SBORNÍK - CELEK
PAVLÍČKOVÁ R., Kubeš J. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. 2008.
ZPRÁVA
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Internship in the Research Library Olomouc KHI/QVKOL LS Cv 0
Presentation to the thesis KHI/XPTDP LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 1 KHI/XSZ1 LS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Collective examen from trends and Theory of Historical Sources 2 KHI/XSZ2 LS 0
Early Modern History KHI/ADRN ZS 4
Didactics for History Tearchers 1 KHI/UZDI1 ZS Se 1
Didactics for History Tearchers 1 KHI/UZDI1 ZS 1
Didactics for History Tearchers 2 KHI/UZDI2 LS Se 1
Didactics for History Tearchers 2 KHI/UZDI2 LS 1
Early Modern History KHI/1DRN ZS 2
Early Modern History Workshop B KHI/1DRNB ZS Se 4
Early Modern History KHI/XADRN ZS 2
Seminar Work from early modern period KHI/1SPRN ZS 0
The Battle of White Mountain through the Eyes of Contemporaries and Modern Historiography KHI/XBH LS 1
The Battle of White Mountain through the Eyes of Contemporaries and Modern Historiography KHI/XBH LS Se 1
Doctoral workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Doctoral workshop 2 KHI/91AQ2 LS Se 0
Didactics of History 1 KHI/QDD1 ZS Se 2
Early Modern History KHI/XDRN ZS 2
Early Modern History Workshop B KHI/XDRNB ZS Se 4
Diploma Workshop to the theses 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diploma Workshop to the theses 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diploma Workshop to the theses 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Early Modern History Workshop KHI/2DRNA ZS Se 4
Seminar Work from early modern period KHI/2SPRN ZS 0
Theory of Historical Sources II KHI/QNP2 LS 1
Theory of Historical Sources II KHI/QNP2 LS Se 1
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/XKSR ZS 1
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/XKSR ZS Se 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/XKSR2 LS Se 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/XKSR2 LS 1
Internship in the State District Archive in Olomouc KHI/QSOKA ZS Cv 0
Internship in the State District Archive in Olomouc KHI/QSOKA LS Cv 0
Contemporary Trends in Historiography II KHI/QTD2 LS 1
Contemporary Trends in Historiography II KHI/QTD2 LS Se 1
Doctoral workshop 1 KHI/91AD1 ZS Se 0
Doctoral workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
Didactics for History Tearchers 1 KHI/UDD1 ZS Se 2
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/YKSR ZS 1
Born to Death. Ideas about Life and Death in Early Modern Sources KHI/YKSR ZS Se 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/YKSR2 LS Se 1
Born to Death 2. Early Modern Society in the Funeral Sermon KHI/YKSR2 LS 1
Early Modern History Workshop B KHI/YDRNB ZS Se 4
Lecturing training KHI/LP LS Cv 0
Didactics of History 2 KHI/QDD2 LS Se 2
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History V KHI/QTD5 LS Se 1
Contemporary Trends in Historiography for the Teachers of History V KHI/QTD5 LS 1
Didactics for History Tearchers 2 KHI/UDD2 LS Cv 2
Name Faculty Study programme Year of completion
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ FIF Historické vědy 2015
Aneta KANCÍROVÁ FIF Historické vědy 2019
Dana ŠMAJSTRLOVÁ FIF Historické vědy 2020
List contains doctoral study graduates