doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633256

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.16

docent

ČLÁNEK
Prchal Pavlíčková R. Smrt konvertity. Zprávy o dobré a špatné smrti v konfesním kontextu. Historie - Otázky - Problémy. 2019.
Pavlíčková R. Mírov. Sídlo olomouckých biskupů jako protiturecká pevnost. Dějiny a současnost. 2013.
PAVLÍČKOVÁ R. Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana. Theatrum historiae. 2011.
Pavlíčková R. "Polská cesta" roku 1670. Město Olomouc a biskup Karel z Liechtensteinu-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prchal Pavlíčková R. Konfession in Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts: Die Herausbildung eines Feindbildes zwischen Tod und Seelenheil. In Bahlcke J., Bobková-Valentová K., Mikulec J. (Eds.) Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). 2017.
Pavlíčková R. Výzdoba pohřebních kázání nad olomouckými biskupy. Příspěvek ke katolické komemoraci v raném novověku. Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. 2009.
Pavlíčková R. Pohřební kázání nad biskupy v době konfesionalizace. Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. 2007.
Pavlíčková R. The Funeral Sermon as a Confessional Confrontation and Manifestation. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 2007.
KNIHA - CELEK
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
Pavlíčková R. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. 2008.
Pavlíčková R. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Prchal Pavlíčková R. Between Residences: The Bishop’s Residential Network as a Means and System of Representation. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Prchal Pavlíčková R., Jakubec O. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno: an Ecclesiastical Aristocrat at the Heart of Baroque Europe. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Remembering the Bishop: The Construction of Memory in the Funeral Sermons and Historiography of the 18th-20th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Věčná a nikdy neumírající památka Mikuláše Troila Hagiochorana aneb Pobělohorský exil a pohřební kázání. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. 2018.
Jakubec O., Prchal Pavlíčková R. Olomoučtí biskupové a jejich vztahy k Habsburkům. In Bůžek V., Smíšek R. (Eds.) Habsburkové. země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 2017.
Pavlíčková R. Dvojí portrét. Karel Škréta, Václav Plevňovský a Marie Maxmiliána Lažanská ze Šternberka. Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. 2013.
Pavlíčková R. Rituál umírání a smrti v pohřebních kázáních nad muži a ženami v raném novověku. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
PAVLÍČKOVÁ R. Olomoučtí biskupové barokní éry. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
Pavlíčková R. Hlavní město Markrabství Moravského. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Pavlíčková R. Biskupský dvůr. Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 2005.
SBORNÍK - CELEK
PAVLÍČKOVÁ R., Kubeš J. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. 2008.
ZPRÁVA
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Odborná praxe ve Vědecké knihovně KHI/QVKOL LS Cv 0
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 LS 0
Dějiny raného novověku KHI/ADRN ZS 4
Didaktika dějepisu 1 KHI/UZDI1 ZS 1
Didaktika dějepisu 1 KHI/UZDI1 ZS Se 1
Didaktika dějepisu 2 KHI/UZDI2 LS Se 1
Didaktika dějepisu 2 KHI/UZDI2 LS 1
Dějiny raného novověku KHI/1DRN ZS 2
Seminář k dějinám raného novověku B KHI/1DRNB ZS Se 4
Dějiny raného novověku KHI/XADRN ZS 2
Seminární práce k dějinám raného novověk KHI/1SPRN ZS 0
Bílá hora očima soudobé historiografie KHI/XBH LS 1
Bílá hora očima soudobé historiografie KHI/XBH LS Se 1
Doktorandský workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Doktorandský workshop 2 KHI/91AQ2 LS Se 0
Didaktika dějepisu v praxi 1 KHI/QDD1 ZS Se 2
Dějiny raného novověku KHI/XDRN ZS 2
Seminář k děj. ran. novověku B KHI/XDRNB ZS Se 4
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Seminář k dějinám raného novověku KHI/2DRNA ZS Se 4
Seminární práce k dějinám raného novověk KHI/2SPRN ZS 0
Nauka o pramenech (raný novověk) KHI/QNP2 LS 1
Nauka o pramenech (raný novověk) KHI/QNP2 LS Se 1
K smrti se rodíme KHI/XKSR ZS 1
K smrti se rodíme KHI/XKSR ZS Se 1
K smrti se rodíme 2 KHI/XKSR2 LS Se 1
K smrti se rodíme 2 KHI/XKSR2 LS 1
Odborná praxe ve Stát. okresním archivu KHI/QSOKA ZS Cv 0
Odborná praxe ve Stát. okresním archivu KHI/QSOKA LS Cv 0
Trendy v historiografii raného novověku KHI/QTD2 LS 1
Trendy v historiografii raného novověku KHI/QTD2 LS Se 1
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS Se 0
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
Didaktika dějepisu 1 KHI/UDD1 ZS Se 2
K smrti se rodíme KHI/YKSR ZS 1
K smrti se rodíme KHI/YKSR ZS Se 1
K smrti se rodíme 2 KHI/YKSR2 LS 1
K smrti se rodíme 2 KHI/YKSR2 LS Se 1
Seminář k děj. ran. novověku B KHI/YDRNB ZS Se 4
Lektorská praxe KHI/LP LS Cv 0
Didaktika dějepisu v praxi 2 KHI/QDD2 LS Se 2
Trendy v historiografii pro učit.dějepiu KHI/QTD5 LS Se 1
Trendy v historiografii pro učit.dějepiu KHI/QTD5 LS 1
Didaktika dějepisu 2 KHI/UDD2 LS Cv 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ FIF Historické vědy 2015
Aneta KANCÍROVÁ FIF Historické vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.