doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633244

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.15

Docent

modern history, especially economical and national history of czech lands in 19. century; regional history.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 2. 2021 – 31. 1. 2024)
 • Člen oborové rady (10. 5. 2022 – )

Vědecká společnost

 • Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. (člen, 2020–)
 • Matice moravská (člen, 2019–)
 • Oesterreichische Gesellschaft fuer Festungsforschung Wien (člen, 2011–)
 • Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU Ostrava (člen, 2009–2012)
 • Společnost pro dějiny věd a techniky (člen, 2009–)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen, 2007–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FF UHK (člen, 2019–)

Odborná komise

 • Muzeum olomoucké pevnosti o.s. (člen, 2007–)

Redakční rada

 • Hospodářské dějiny (člen, 2015–)
 • Redakční rada Historica Olomucensia (člen, 2008–)

Habilitační komise

 • Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta (člen, 2018–)
Selected publications
Viktořík M. Die Entstehung der Export-Malzindustrie in den bőhmischen Ländern und ihre Entwicklung bis zum Jahre 1918. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2010. (ČLÁNEK)
Viktořík M. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. 2008. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60.let 19.století do roku 1948). Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60.let 19.století do roku 1948). 2007. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. 2005. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Die Familie Fürst - Geschichte einer mährischen Malzfabrikantenfamilie. In . (Eds.) Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. 2009. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Viktořík M. Rok 1749 - klíčový rok ve výstavbě olomoucké bastionové pevnosti. Vlastivědný věstník moravský. 2019.
Viktořík M. The Story of the Moravian Jewish Brach Family. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Viktořík M. Vojenské školství v Olomouci v 19. století. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Viktořík M. Auf den Spuren von Bruno Winter, dem Mitbegründer der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens. Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens e.V. Jahrbuch 2015. 2015.
Viktořík M. Obecní volby ve Šternberku v letech 1850-1914. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Viktořík M., Hrabová L. Vila Gisely Krickové a Pavlíny Neumannové v Olomouci, na třídě Spojenců 10. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Viktořík M. Armáda a město v moderních dějinách (nejen) v olomoucké dějepisné práci. Trendy, deficity a přehled klíčových děl. Voják a město. Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století). 2021.
Viktořík M. Public Involvement of Olomouc Maltsters. In Jiří Brňovják-Aleš Zářický . (Eds.) The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914 (Eds. Aleš Zářický). 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Viktořík M. Hirsch Julius. Biografický slovník českých zemí. 24. sešit: Hem-Hi. 2021.
Viktořík M. Bastionové pevnosti českomoravského prostoru v roce 1832. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. 2020.
Viktořík M. Berthold Heller. Biografický slovník českých zemí 23. sešit: Hav-Hel. 2020.
Viktořík M. Vácslav Socha - významná osobnost Litovle (nejen) konce 19. století. Osobnost a město. Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století. 2020.
Viktořík M. Hospodářský vývoj v Litovli. Litovel- velké dějiny města. 2018.
Burešová J., Trapl M., Viktořík M. VIII. Litovel v první polovině 20. století. Litovel - velké dějiny města. 2018.
Viktořík M. Hospodářský vývoj. Uničov historie moravského města. 2013.
Viktořík M. Každodennost obyvatel Olomouce v 19. a na počátku 20. století. Moravská města na prahu moderní doby. Každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století. 2013.
Viktořík M. Městské hospodářství. Uničov historie moravského města. 2013.
Viktořík M. Modernizace olomoucké pevnosti v první polovině 19. století. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Viktořík M. Wilhelm a Ignatz Briessovi - osudy významných moravských podnikatelů na pozadí vývoje sladovnického průmyslu. In . (Eds.) Šlechtic podnikatelem ? podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19.století. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Viktořík M. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. Závodná, Michaela- Kadlec, Petr: Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. 2018.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Course of Lectures of Specialist A KHI/91AQA ZS 0
Course of Lectures of Specialist B KHI/91AQB LS 0
Doctoral workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Course of Lectures of Specialist C KHI/92AQC ZS 0
Course of Lectures of Specialist E KHI/92AQE ZS 0
Course of Lectures of Specialist F KHI/92AQF LS 0
19th Century History KHI/YAD19 LS 2
Doctoral workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
Course of Lectures of Specialist D KHI/92AQD LS 0
19th Century History KHI/XD19 LS 2
19th Century History Workshop A KHI/XD19A LS Se 4
Olomouc - a City Fortress KHI/YOPM ZS Se 1
Olomouc - a City Fortress KHI/YOPM ZS 1
History of Public Administration II. 1 KHI/YSII1 ZS Se 1
History of Public Administration II. 1 KHI/YSII1 ZS 1
Theory of Historical Sources III KHI/QNP3 ZS 1
Theory of Historical Sources III KHI/QNP3 ZS Se 1
Contemporary Trends in Historiography III KHI/QTD3 ZS Se 1
Contemporary Trends in Historiography III KHI/QTD3 ZS 1
Olomouc - a City Fortress KHI/XOPM ZS 1
Olomouc - a City Fortress KHI/XOPM ZS Se 1
History of Public Administration II. 1 KHI/XSII1 ZS 1
History of Public Administration II. 1 KHI/XSII1 ZS Se 1
19th Century History Workshop A KHI/YD19A LS Se 4
Diploma Workshop to the theses 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diploma Workshop to the theses 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diploma Workshop to the theses 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
DUBSKÁ FIF Historické vědy 2021
HOFMAN FIF Historické vědy 2021
TOMÁŠKOVÁ FIF Historické vědy 2016
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)