doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633244

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.15

Docent

Dějiny 19. století se zaměřením na témata z oblasti hospodářských a sociálních dějin (např. na dějiny podnikání a podnikatelstva, samosprávu apod.) a vojenských dějin; Regionální dějiny 19.-20. století.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (30. 11. 2016 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 2. 2021 – 31. 1. 2024)

Vědecká společnost

 • Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. (člen, 2020–)
 • Matice moravská (člen, 2019–)
 • Oesterreichische Gesellschaft fuer Festungsforschung Wien (člen, 2011–)
 • Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU Ostrava (člen, 2009–2012)
 • Společnost pro dějiny věd a techniky (člen, 2009–)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen, 2007–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FF Univerzita Pardubice (člen, 2023–)
 • Vědecká rada FF UHK (člen, 2019–)

Odborná komise

 • Muzeum olomoucké pevnosti o.s. (člen, 2007–)

Redakční rada

 • Hospodářské dějiny (člen, 2015–)
 • Redakční rada Historica Olomucensia (člen, 2008–)

Habilitační komise

 • Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta (člen, 2018–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Viktořík M. Die Entstehung der Export-Malzindustrie in den bőhmischen Ländern und ihre Entwicklung bis zum Jahre 1918. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2010. (ČLÁNEK)
Viktořík M. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. 2008. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60.let 19.století do roku 1948). Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60.let 19.století do roku 1948). 2007. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. 2005. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Die Familie Fürst - Geschichte einer mährischen Malzfabrikantenfamilie. In . (Eds.) Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. 2009. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Viktořík M. Rok 1749 - klíčový rok ve výstavbě olomoucké bastionové pevnosti. Vlastivědný věstník moravský. 2019.
Viktořík M. The Story of the Moravian Jewish Brach Family. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Viktořík M. Vojenské školství v Olomouci v 19. století. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Viktořík M. Auf den Spuren von Bruno Winter, dem Mitbegründer der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens. Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens e.V. Jahrbuch 2015. 2015.
Viktořík M. Obecní volby ve Šternberku v letech 1850-1914. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Viktořík M., Hrabová L. Vila Gisely Krickové a Pavlíny Neumannové v Olomouci, na třídě Spojenců 10. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Viktořík M. Armáda a město v moderních dějinách (nejen) v olomoucké dějepisné práci. Trendy, deficity a přehled klíčových děl. Voják a město. Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století). 2021.
Viktořík M. Public Involvement of Olomouc Maltsters. In Jiří Brňovják-Aleš Zářický . (Eds.) The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914 (Eds. Aleš Zářický). 2009.
KNIHA - CELEK
Viktořík M., Stejskal J., Burešová J., Hroch M., Rychlík J., Štaif J., Hőbelt L., Horel C., Hanuš J., Malíř J., Fasora L., Hlavačka M., Lenderová M. The Birth of the Modern Central European Citizen. 2022.
KAPITOLA V KNIZE
Viktořík M., Skoupý A., Fasora L. Šternberk v letech 1850-1914. Dějiny Šternberka. 2022.
Viktořík M. Hirsch Julius. Biografický slovník českých zemí. 24. sešit: Hem-Hi. 2021.
Viktořík M. Pevnost se baví aneb možnosti zábavy a kulturního vyžití v pevnostním městě (na příkladu Olomouce). Město se baví - od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života. Documenta Pragensia XL. 2021.
Viktořík M. Bastionové pevnosti českomoravského prostoru v roce 1832. Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. 2020.
Viktořík M. Berthold Heller. Biografický slovník českých zemí 23. sešit: Hav-Hel. 2020.
Viktořík M. Vácslav Socha - významná osobnost Litovle (nejen) konce 19. století. Osobnost a město. Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století. 2020.
Viktořík M. Hospodářský vývoj v Litovli. Litovel- velké dějiny města. 2018.
Burešová J., Trapl M., Viktořík M. VIII. Litovel v první polovině 20. století. Litovel - velké dějiny města. 2018.
Viktořík M. Hospodářský vývoj. Uničov historie moravského města. 2013.
Viktořík M. Každodennost obyvatel Olomouce v 19. a na počátku 20. století. Moravská města na prahu moderní doby. Každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století. 2013.
Viktořík M. Městské hospodářství. Uničov historie moravského města. 2013.
Viktořík M. Modernizace olomoucké pevnosti v první polovině 19. století. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Viktořík M. Wilhelm a Ignatz Briessovi - osudy významných moravských podnikatelů na pozadí vývoje sladovnického průmyslu. In . (Eds.) Šlechtic podnikatelem ? podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19.století. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Viktořík M. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. Závodná, Michaela- Kadlec, Petr: Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
DSP workshop 2 KHI/91AD2 ZS 0
Cyklus přednášek odborníků A KHI/91AQA ZS 0
Cyklus přednášek odborníků B KHI/91AQB LS 0
Doktorandský workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Cyklus přednášek odborníků C KHI/92AQC ZS 0
Cyklus přednášek odborníků D KHI/92AQD LS 0
Cyklus přednášek odborníků E KHI/92AQE ZS 0
Cyklus přednášek odborníků F KHI/92AQF LS 0
Olomouc pevnostní město KHI/XOPM ZS 1
Olomouc pevnostní město KHI/XOPM ZS Se 1
Nauka o pramenech (19. století) KHI/QNP3 ZS Se 1
Nauka o pramenech (19. století) KHI/QNP3 ZS 1
Dějiny správy II.1 KHI/XSII1 ZS 1
Dějiny správy II.1 KHI/XSII1 ZS Se 1
Trendy v historiografii 19. století KHI/QTD3 ZS 1
Trendy v historiografii 19. století KHI/QTD3 ZS Se 1
Dějiny 19. století KHI/YAD19 LS 2
Seminář k dějinám 19. století A KHI/YD19A LS Se 4
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Dějiny 19. století KHI/XD19 LS 2
Seminář k dějinám 19. století A KHI/XD19A LS Se 4
Olomouc pevnostní město KHI/YOPM ZS 1
Olomouc pevnostní město KHI/YOPM ZS Se 1
Dějiny správy 1848-1918 KHI/YSII1 ZS 1
Dějiny správy 1848-1918 KHI/YSII1 ZS Se 1

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DUBSKÁ FIF Historické vědy 2021
HOFMAN FIF Historické vědy 2021
TOMÁŠKOVÁ FIF Historické vědy 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)