doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633244

Katedra historie

Filozofická fakulta

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.15

 • (Katedra historie)
 • Docent (Katedra historie)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 14:00–15:00 3.15

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. (člen, 2020–)
 • Matice moravská (člen, 2019–)
 • Oesterreichische Gesellschaft fuer Festungsforschung Wien (člen, 2011–)
 • Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU Ostrava (člen, 2009–2012)
 • Společnost pro dějiny věd a techniky (člen, 2009–)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen, 2007–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FF UHK (člen, 2019–)

Odborná komise

 • Muzeum olomoucké pevnosti o.s. (člen, 2007–)

Redakční rada

 • Hospodářské dějiny (člen, 2015–)
 • Redakční rada Historica Olomucensia (člen, 2008–)

Habilitační komise

 • Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta (člen, 2018–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Viktořík M. Die Entstehung der Export-Malzindustrie in den bőhmischen Ländern und ihre Entwicklung bis zum Jahre 1918. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2010. (ČLÁNEK)
Viktořík M. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. 2008. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60.let 19.století do roku 1948). Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60.let 19.století do roku 1948). 2007. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. 2005. (KNIHA - CELEK)
Viktořík M. Die Familie Fürst - Geschichte einer mährischen Malzfabrikantenfamilie. In . (Eds.) Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. 2009. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Viktořík M. Rok 1749 - klíčový rok ve výstavbě olomoucké bastionové pevnosti. Vlastivědný věstník moravský. 2019.
Viktořík M. The Story of the Moravian Jewish Brach Family. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Viktořík M. Vojenské školství v Olomouci v 19. století. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Viktořík M. Auf den Spuren von Bruno Winter, dem Mitbegründer der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens. Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens e.V. Jahrbuch 2015. 2015.
Viktořík M. Obecní volby ve Šternberku v letech 1850-1914. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Viktořík M., Hrabová L. Vila Gisely Krickové a Pavlíny Neumannové v Olomouci, na třídě Spojenců 10. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Viktořík M. Public Involvement of Olomouc Maltsters. In Jiří Brňovják-Aleš Zářický . (Eds.) The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914 (Eds. Aleš Zářický). 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Viktořík M. Berthold Heller. Biografický slovník českých zemí 23. sešit: Hav-Hel. 2020.
Viktořík M. Hospodářský vývoj v Litovli. Litovel- velké dějiny města. 2018.
Burešová J., Trapl M., Viktořík M. VIII. Litovel v první polovině 20. století. Litovel - velké dějiny města. 2018.
Viktořík M. Hospodářský vývoj. Uničov historie moravského města. 2013.
Viktořík M. Každodennost obyvatel Olomouce v 19. a na počátku 20. století. Moravská města na prahu moderní doby. Každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století. 2013.
Viktořík M. Městské hospodářství. Uničov historie moravského města. 2013.
Viktořík M. Modernizace olomoucké pevnosti v první polovině 19. století. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Viktořík M. Wilhelm a Ignatz Briessovi - osudy významných moravských podnikatelů na pozadí vývoje sladovnického průmyslu. In . (Eds.) Šlechtic podnikatelem ? podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19.století. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
OPONENTSKÝ POSUDEK
Viktořík M. Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. Závodná, Michaela- Kadlec, Petr: Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Olomouc pevnostní město KHI/YOPM ZS Se 1
Olomouc pevnostní město KHI/YOPM ZS 1
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Dějiny správy 1848-1918 KHI/YSII1 ZS 1
Dějiny správy 1848-1918 KHI/YSII1 ZS Se 1
Nauka o pramenech (19. století) KHI/QNP3 ZS Se 1
Nauka o pramenech (19. století) KHI/QNP3 ZS 1
Trendy v historiografii 19. století KHI/QTD3 ZS 1
Trendy v historiografii 19. století KHI/QTD3 ZS Se 1
Olomouc pevnostní město KHI/XOPM ZS 1
Olomouc pevnostní město KHI/XOPM ZS Se 1
Dějiny správy II.1 KHI/XSII1 ZS Se 1
Dějiny správy II.1 KHI/XSII1 ZS 1
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS Se 0
Cyklus přednášek odborníků A KHI/91AQA ZS 0
Doktorandský workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Zahraniční praxe KHI/91CQZ ZS Se 0
Cyklus přednášek odborníků C KHI/92AQC ZS 0
Cyklus přednášek odborníků E KHI/92AQE ZS 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Ema TOMÁŠKOVÁ FIF Historické vědy 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.