Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633235, 603591821

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Jiné komise a orgány

  • Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z.s. (místopředseda, 2017–)
  • hlavní výbor České archeologické společnosti (člen, 2009–2017)
Selected publications
Rybníček M., Chlup T., Kalábek M., Kalábková P., Kočár P., Kyncl T., Muigg B., Tegel W., Vostrovská I., Kolář T. New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. DENDROCHRONOLOGIA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kalábková P. Sonda do pravěku Moravičan. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Kalábková P. Considerations of Neolithic settlement strategy in central Moravia, Czech Republic. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege. 2012.
Kalábková P., Kalábek M. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín - Pravčice 2. Předběžná zpráva. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2012.
Kalábková P., Dobeš M., Peška J., Fojtik P., Kalábek M. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
Peška J., Kalábková P., Dobeš M., Kalábek M., Fojtík P. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1 - 3. díl. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1. - 3. díl. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalábková P. Ceramic hoards – deposits, offerings or cenotaphs? Analysis of finds assemblages of the Funnel Beaker Culture and Baden Culture from Moravia, Czech Republic. In Meller H., Friederich S., Kličová J. (Eds.) Salzmünde - Regel oder Ausnahme? Tagungen des Landes museums für Vorgeschichte Halle. Band 11. 2017.
Kalábková P., Šmíd M. Pre-Boleráz, Boleráz, and Post-Boleráz development in Moravia. In Nowak M., Zastawny A. (Eds.) The Baden Culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 2015.
Kalábková P. Pohřby na sídlištích lengyelské kultury na střední Moravě. In Tichý R. (Eds.) Živá archeologie. Supllemtum 3. Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. 2010.
Kalábková P. Příspěvek k sídelní strategii lengyelské kultury v regionu střední Moravy. In Popelka M., Šmidtová R. (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2009. 2010.
Kalábková P. Archeologické muzejní sbírky na internetu - utopie či reálná věc? Počítačová podpora v archeologii 2. 2008.
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavdních pramenů). Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. 2008.
Kalábková P., Zatloukal R. Pseudokernos z Václavského návrší v Olomouci - příspěvek k osídlení bolerázské skupiny na Moravě. In Cheben I., Kuzma I., . (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. 2008.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Kalábková P. Dějiny archeologického výzkumu. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doba kamenná. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doklady nejstaršího osídlení Nové Hradečné. Nová Hradečná. Historie obce od nejstarších dob do současnosti. 2015.
Kalábková P. Prehistorické období. Uničov historie moravského města. 2013.
Peška J., Kalábková P., Kalábek M. A settlement in Hulín-Pravčice and its contribution to absolute dating of the Lengyel Culture. In . (Eds.) PANTA RHEI. 2010.
Kalábková P. Dějiny archeologického bádání. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Paleolit, neolit, starší a střední eneolit. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P., Kalábek M. Slovanské osídlení a archeologie raného středověku. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
Kalábková P. Olomouc - Václavské návrší (okr. Olomouc). Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.
Kalábková P., Vaněček Z., Peška J., Kočár P., Urbanová K., Rybníček M., Sůvová Z. Mohelnická studna - oživení legendy. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Presentation to the thesis KHI/XPTDP LS 0
Neolithic settlements KHI/3NS ZS 4
Attendance at the conference KHI/3OK LS Cv 0
Professional experience in archaeological lab 1 KHI/3OPL1 ZS Cv 0
Professional experience in archaeological lab 2 KHI/3OPL2 LS Cv 0
Professional experience in archaeological lab 3 KHI/3OPL3 ZS Cv 0
Publishing activities KHI/3PA LS Cv 0
Seminar to conclusion Eneolithic period to the Middle Bronze Age KHI/3SEDB ZS Se 2
Seminar to Erdwerk and Megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/3SEM LS Se 2
World of ideas and the burial rite KHI/3SIPR LS 2
Seminar to Neolithic settlements KHI/3SNS ZS Se 2
Settlement structure and strategy KHI/3SSS ZS 2
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AA1 ZS Cv 1
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AA1 ZS 1
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AA1 ZS Se 1
Bachelor´s Thesis Workshop 1 KHI/1AGB1 LS Se 1
Bachelor´s Thesis Workshop 2 KHI/1AGB2 ZS Se 1
Theory of Archaeological Preservation of Monuments and museum archaelogy KHI/1APP LS Se 0
Theory of Archaeological Preservation of Monuments and museum archaelogy KHI/1APP LS 0
Seminar to Production technology of movable artifacts in the Neolithic to the Middle Eneolithic period KHI/3STVM ZS Se 2
Production technology of movable artifacts in the Neolithic to the Middle Eneolithic period KHI/3TVMA ZS 5
Regional Archaeology (Mid Moravia) KHI/1ARM LS 0
Regional Archaeology (Mid Moravia) KHI/1ARM LS Se 0
Documation and evidation of archaelogical findings 1 KHI/1DEA1 ZS Se 4
Documation and evidation of archaelogical findings 2 KHI/1DEA2 LS Se 2
Documation and evidation of archaelogical findings 3 KHI/1DEA3 ZS Se 4
Documation and evidation of archaelogical findings 4 KHI/1DEA4 LS Se 2
Documation and evidation of archaelogical findings 5 KHI/1DEA5 ZS Se 2
Pre-history KHI/1DPA ZS 2
Seminar pre-history KHI/1DPAS ZS Se 1
Neolith and Eneolith KHI/1NAE LS Se 1
Neolith and Eneolith KHI/1NAE LS 2
Archeological excursion trip 1 KHI/1OAE1 LS Cv 0
Archeological excursion trip 2 KHI/1OAE2 LS Cv 0
Professional Training 1 KHI/1OPA1 LS Cv 0
Professional Training 2 KHI/1OPA2 LS Cv 0
Semestral Work from neolithic/eneolithic KHI/1SPNE LS 0
Introduction to Archaeology KHI/1UA ZS 2
Introduction to Archaeology KHI/1UA ZS Se 1
Lectures in Archaeology 2 KHI/1VPA2 LS 4
Lectures in Archaeology 3 KHI/1VPA3 ZS 6
Lectures in Archaeology 4 KHI/1VPA4 LS 0
Interdisciplinary Lectures 3 KHI/1VPI3 ZS 6
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/2AA1 ZS Se 4
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/2AA1 ZS 6
Pre-history KHI/XDP ZS 2
Pre-history Workshop KHI/XDPS ZS Se 2
Bachelor´s Thesis Workshop 1 KHI/2AGB1 LS Se 2
Bachelor´s Thesis Workshop 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Theory of Archaeological Preservation of Monuments and museum archaelogy KHI/2APP LS 0
Theory of Archaeological Preservation of Monuments and museum archaelogy KHI/2APP LS Se 0
Regional Archaeology (Mid Moravia) KHI/2ARM LS Se 0
Regional Archaeology (Mid Moravia) KHI/2ARM LS 0
Documation and evidation of archaelogical findings 1 KHI/2DEA1 ZS Cv 4
Documation and evidation of archaelogical findings 2 KHI/2DEA2 LS Cv 4
Documation and evidation of archaelogical findings 3 KHI/2DEA3 ZS Cv 5
Documation and evidation of archaelogical findings 4 KHI/2DEA4 LS Cv 0
Documation and evidation of archaelogical findings 5 KHI/2DEA5 ZS Cv 5
Pre-history KHI/2DPA ZS 4
Seminar pre-history KHI/2DPAS ZS Se 2
Neolith and Eneolith KHI/2NAE LS 5
Neolith and Eneolith KHI/2NAE LS Se 4
Professional Training 1 KHI/2OPA1 LS Cv 0
Semestral Work from neolithic/eneolithic KHI/2SPNE LS 0
Introduction to Archaeology KHI/2UA ZS Se 2
Introduction to Archaeology KHI/2UA ZS 2
Lectures in Archaeology 2 KHI/2VPA2 LS 0
Lectures in Archaeology 4 KHI/2VPA4 LS 0
Interdisciplinary Lectures 1 KHI/2VPI1 ZS 4
Archaeological sources KHI/3AP ZS 2
Erdwerk and Megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/3EM LS 4
Movable artifacts and technology of conclusion Eneolithic to the Middle Bronze Age KHI/3MAEB ZS Cv 2
Movable artifacts of Neolithic, Early and Middle Eneolithic KHI/3MANE LS Cv 2
Archaeological excursion KHI/6OAE LS Cv 0
Prehistory KHI/5DPA ZS 4
Lectures in Archaeology 2 KHI/5VPA2 LS 5
Special practice in archaeological laboratory 1 KHI/6OPL1 ZS Cv 0
Burial practices in Neolithic, Early and Middle Eneolithic KHI/6PPNE ZS 2
Publication activities KHI/6PUA LS 0
Neolithic and Eneolithic KHI/4NAE LS Se 1
Neolithic and Eneolithic KHI/4NAE LS 2
Semestral work from Stone Age KHI/5SPDK LS 0
Neolithic Settlements KHI/6NS ZS 4
Seminar to Erdwerks and Megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/6SEM LS Se 2
Movable artefacts of Neolithic, Early and Middle Eneolithic KHI/6MANE LS Cv 2
Documentation and evidence of archaeological finds 2 KHI/4DEA2 LS Se 2
World of Ideas and Burial rite KHI/6SIPR LS 2
Archaeological primary sources KHI/6AP ZS 2
Bc Thesis Workshop 1 KHI/4AGB1 LS Se 1
Archaeological excursion 1 KHI/4OAE1 LS Cv 0
Professional laboratory practice 2 KHI/4OL2 LS Cv 0
Introduction to Archaeology KHI/4UA ZS 2
Introduction to Archaeology KHI/4UA ZS Se 1
Lectures in Archaeology 2 KHI/4VPA2 LS 4
Seminar to Prehistory KHI/5DPAS ZS Se 2
Professional laboratory practice 1 KHI/4OL1 ZS Cv 0
Prehistory KHI/4DPA ZS 2
Documentation and evidence of archaeological finds 1 KHI/4DEA1 ZS Se 4
Documentation and evidence of archaeological finds 3 KHI/4DEA3 ZS Se 4
Documentation and evidence of archaeological finds 4 KHI/4DEA4 LS Se 2
Neolithic and Eneolithic KHI/5NAE LS 5
Neolithic and Eneolithic KHI/5NAE LS Se 4
Artefactual Archaeology II - Pottery KHI/5AA2 LS Cv 4
Artefactual Archaeology II - Pottery KHI/5AA2 LS 5
Professional laboratory practice 1 KHI/5OL1 ZS Cv 0
Documentation and evidence of archaeological finds 1 KHI/5DEA1 ZS Se 4
Documentation and evidence of archaeological finds 2 KHI/5DEA2 LS Se 4
Archaeology in Central Moravia region KHI/4ACM LS 2
Pre-history KHI/YDP ZS 2
Seminar to Neolithic settlements KHI/6SNS ZS Se 2
Semestral work from Stone Age KHI/4SPDK LS 0
Erdwerks and megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/6EM LS 4
Foreign language - KHI KHI/CIZJK ZS Cv 0
Introduction to Archaeology KHI/5UA ZS Se 2
Introduction to Archaeology KHI/5UA ZS 2
Conference activities KHI/6KA LS 0
Special practice in archaeological laboratory 2 KHI/6OPL2 LS Cv 0
Artefactual Archaeology II - Pottery KHI/4AA2 LS Se 1
Artefactual Archaeology II - Pottery KHI/4AA2 LS 1
Artefactual Archaeology II - Pottery KHI/4AA2 LS Cv 1
Structures and Strategies of Settlement KHI/6SSS ZS 2
Seminar to Prehistory KHI/4DPAS ZS Se 1
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates