Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633235, 603591821

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Jiné komise a orgány

  • Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z.s. (předseda, 2021–)
  • hlavní výbor České archeologické společnosti (člen, 2009–2017)
Selected publications
Rybníček M., Chlup T., Kalábek M., Kalábková P., Kočár P., Kyncl T., Muigg B., Tegel W., Vostrovská I., Kolář T. New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. DENDROCHRONOLOGIA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Vostrovská I., Tichý R., Přichystal M., Muigg B., Urbanová K., Kalábková P. Domesticated Water: Four Early Neolithic Wells in Moravia (CZ). Open Archaeology. 2021.
Kalábková P., Kalábek M. Domy jordanovské kultury z Olomoue-Slavonína. Pravěk. Nová řada. 2020.
Vostrovská I., Petřík J., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Hradílek Z., Kašák J., Sůvová Z., Adameková K., Vaněček Z., Peška J., Muigg B., Rybníček M., Kolář T., Tegel W., Kalábek M., Kalábková P. Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic. Pamatky Archeologicke. 2020.
Kalábková P. Sonda do pravěku Moravičan. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Kalábková P. Considerations of Neolithic settlement strategy in central Moravia, Czech Republic. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege. 2012.
Kalábková P., Kalábek M. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín - Pravčice 2. Předběžná zpráva. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2012.
Kalábková P., Dobeš M., Peška J., Fojtik P., Kalábek M. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
Peška J., Kalábková P., Dobeš M., Kalábek M., Fojtík P. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1 - 3. díl. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1. - 3. díl. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalábková P. Ceramic hoards – deposits, offerings or cenotaphs? Analysis of finds assemblages of the Funnel Beaker Culture and Baden Culture from Moravia, Czech Republic. In Meller H., Friederich S., Kličová J. (Eds.) Salzmünde - Regel oder Ausnahme? Tagungen des Landes museums für Vorgeschichte Halle. Band 11. 2017.
Kalábková P., Šmíd M. Pre-Boleráz, Boleráz, and Post-Boleráz development in Moravia. In Nowak M., Zastawny A. (Eds.) The Baden Culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 2015.
Kalábková P. Pohřby na sídlištích lengyelské kultury na střední Moravě. In Tichý R. (Eds.) Živá archeologie. Supllemtum 3. Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. 2010.
Kalábková P. Příspěvek k sídelní strategii lengyelské kultury v regionu střední Moravy. In Popelka M., Šmidtová R. (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2009. 2010.
Kalábková P. Archeologické muzejní sbírky na internetu - utopie či reálná věc? Počítačová podpora v archeologii 2. 2008.
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavdních pramenů). Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. 2008.
Kalábková P., Zatloukal R. Pseudokernos z Václavského návrší v Olomouci - příspěvek k osídlení bolerázské skupiny na Moravě. In Cheben I., Kuzma I., . (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. 2008.
KNIHA - CELEK
Paulo R., Kalábková P. Dějiny obce Drahanovice. In ., Koudela M., Kovářová S. (Eds.) 2022.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Kalábek M., Kalábková P. Uničovská studna v kontextu neolitické stavební techniky. In Kršková M., Peška J. (Eds.) Ročenka 2018. 2019.
Kalábková P. Dějiny archeologického výzkumu. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doba kamenná. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doklady nejstaršího osídlení Nové Hradečné. Nová Hradečná. Historie obce od nejstarších dob do současnosti. 2015.
Kalábková P. Prehistorické období. Uničov historie moravského města. 2013.
Peška J., Kalábková P., Kalábek M. A settlement in Hulín-Pravčice and its contribution to absolute dating of the Lengyel Culture. In . (Eds.) PANTA RHEI. 2010.
Kalábková P. Dějiny archeologického bádání. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Paleolit, neolit, starší a střední eneolit. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P., Kalábek M. Slovanské osídlení a archeologie raného středověku. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
Kalábková P. Olomouc - Václavské návrší (okr. Olomouc). Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.
Kalábková P., Vaněček Z., Peška J., Kočár P., Urbanová K., Rybníček M., Sůvová Z. Mohelnická studna - oživení legendy. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Foreign language - KHI KHI/CIZJK ZS Cv 0
Foreign language - KHI KHI/CIZJK LS Cv 0
MA Thesis Dissertation KHI/6MADP LS 0
Burial practices in Neolithic, Early and Middle Eneolithic KHI/6PPNE ZS 4
Profiling course 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profiling course 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Publication activities KHI/6PUA LS 0
Seminar to Erdwerk and Megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/3SEM LS Se 2
Seminar to Erdwerks and Megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/6SEM LS Se 2
Seminar to Neolithic settlements KHI/6SNS ZS Se 2
Structures and Strategies of Settlement KHI/6SSS ZS 5
Seminar to Technology of the production of movable artefacts from Neolithic to Middle Eneolithic KHI/6STVN ZS Se 2
State exam from the selected specialization module KHI/6SZSM LS 0
State exam in Archaeology KHI/6SZTZ LS 0
Technology of the production of movable artefacts from Neolithic to Middle Eneolithic KHI/6TVNE ZS 4
Bachelor´s Thesis Workshop 2 KHI/1AGB2 ZS Se 2
Bc Thesis Workshop 1 KHI/4AGB1 LS Se 2
Bc Thesis Workshop 2 KHI/4AGB2 ZS Se 2
Bc Thesis Workshop 3 KHI/4AGB3 LS Se 2
Archaeological heritage conservation and museum Archaeology KHI/4APP ZS Se 2
Archaeological heritage conservation and museum Archaeology KHI/4APP ZS 2
Archeological Prospection 3 KHI/4AP3 LS Cv 0
Bc Dissertation KHI/4BCDP LS 0
Archeological excursion trip 2 KHI/1OAE2 LS Cv 0
Prehistory KHI/4DPA ZS 2
Seminar to Prehistory KHI/4DPAS ZS Se 1
Neolithic and Eneolithic KHI/4NAE LS 2
Neolithic and Eneolithic KHI/4NAE LS Se 1
Archaeological excursion 1 KHI/4OAE1 LS Cv 0
Archaeological excursion 2 KHI/4OAE2 LS Cv 0
Professional field practice 1 KHI/4OP1 LS Cv 0
Professional field practice 2 KHI/4OP2 LS Cv 0
Semestral work from Stone Age KHI/4SPDK LS 0
State exam in Archaeology KHI/4SZZA LS 0
Theory of archaeological field research KHI/4TA LS Se 1
Theory of archaeological field research KHI/4TA LS 1
Introduction to Archaeology KHI/4UA ZS 2
Introduction to Archaeology KHI/4UA ZS Se 1
Lectures in Archaeology 2 KHI/4VPA2 LS 5
Lectures in Archaeology 4 KHI/4VPA4 LS 5
Bc Thesis Workshop 1 KHI/5AGB1 LS Se 4
Bachelor´s Thesis Workshop 1 KHI/2AGB1 LS Se 4
Bachelor´s Thesis Workshop 2 KHI/2AGB2 LS Se 2
Bachelor´s Thesis Workshop 3 KHI/2AGB3 LS Se 2
Documation and evidation of archaelogical findings 4 KHI/2DEA4 LS Cv 0
Bc Thesis Workshop 3 KHI/5AGB3 LS Se 2
Archaeological heritage conservation and museum Archaeology KHI/5APP ZS Se 2
Prehistory KHI/5DPA ZS 4
Seminar to Prehistory KHI/5DPAS ZS Se 2
Neolithic and Eneolithic KHI/5NAE LS 5
Professional field practice 2 KHI/5OP2 LS Cv 0
Pre-history KHI/YDP ZS 2
State Exam in Archaeology KHI/2SZZG ZS 0
State Exam in Archaeology KHI/2SZZG LS 0
Lectures in Archaeology 7 KHI/2VPA7 LS 5
Semestral work from Stone Age KHI/5SPDK LS 0
Theory of archaeological field research KHI/5TA LS 2
Introduction to Archaeology KHI/5UA ZS Se 2
Introduction to Archaeology KHI/5UA ZS 2
Lectures in Archaeology 2 KHI/5VPA2 LS 5
Lectures in Archaeology 4 KHI/5VPA4 LS 5
Archaeological primary sources KHI/6AP ZS 2
Diploma Seminar 4 KHI/6DPS4 LS Se 2
Erdwerks and megaliths in Neolithic and Eneolithic KHI/6EM LS 5
Pre-history Workshop KHI/XDPS ZS Se 2
Conference activities KHI/6KA ZS 0
Conference activities KHI/6KA LS 0
Movable artefacts of Neolithic, Early and Middle Eneolithic KHI/6MANE LS Cv 2
Neolithic Settlements KHI/6NS ZS 4
Archaeological excursion KHI/6OAE LS Cv 0
Special practice in archaeological laboratory 1 KHI/6OPL1 ZS Cv 0
Special practice in archaeological laboratory 2 KHI/6OPL2 LS Cv 0
Special practice in archaeological laboratory 3 KHI/6OPL3 ZS Cv 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)