Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633235, 603591821

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Jiné komise a orgány

  • hlavní výbor České archeologické společnosti (člen, 2009–2017)
  • Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z.s. (místopředseda, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Rybníček M., Chlup T., Kalábek M., Kalábková P., Kočár P., Kyncl T., Muigg B., Tegel W., Vostrovská I., Kolář T. New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. DENDROCHRONOLOGIA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kalábková P. Sonda do pravěku Moravičan. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Kalábková P. Considerations of Neolithic settlement strategy in central Moravia, Czech Republic. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege. 2012.
Kalábková P., Kalábek M. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín - Pravčice 2. Předběžná zpráva. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2012.
Kalábková P., Dobeš M., Peška J., Fojtik P., Kalábek M. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
Peška J., Kalábková P., Dobeš M., Kalábek M., Fojtík P. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1 - 3. díl. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1. - 3. díl. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalábková P. Ceramic hoards – deposits, offerings or cenotaphs? Analysis of finds assemblages of the Funnel Beaker Culture and Baden Culture from Moravia, Czech Republic. In Meller H., Friederich S., Kličová J. (Eds.) Salzmünde - Regel oder Ausnahme? Tagungen des Landes museums für Vorgeschichte Halle. Band 11. 2017.
Kalábková P., Šmíd M. Pre-Boleráz, Boleráz, and Post-Boleráz development in Moravia. In Nowak M., Zastawny A. (Eds.) The Baden Culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 2015.
Kalábková P. Pohřby na sídlištích lengyelské kultury na střední Moravě. In Tichý R. (Eds.) Živá archeologie. Supllemtum 3. Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. 2010.
Kalábková P. Příspěvek k sídelní strategii lengyelské kultury v regionu střední Moravy. In Popelka M., Šmidtová R. (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2009. 2010.
Kalábková P. Archeologické muzejní sbírky na internetu - utopie či reálná věc? Počítačová podpora v archeologii 2. 2008.
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavdních pramenů). Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. 2008.
Kalábková P., Zatloukal R. Pseudokernos z Václavského návrší v Olomouci - příspěvek k osídlení bolerázské skupiny na Moravě. In Cheben I., Kuzma I., . (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. 2008.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Kalábková P. Dějiny archeologického výzkumu. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doba kamenná. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doklady nejstaršího osídlení Nové Hradečné. Nová Hradečná. Historie obce od nejstarších dob do současnosti. 2015.
Kalábková P. Prehistorické období. Uničov historie moravského města. 2013.
Peška J., Kalábková P., Kalábek M. A settlement in Hulín-Pravčice and its contribution to absolute dating of the Lengyel Culture. In . (Eds.) PANTA RHEI. 2010.
Kalábková P. Dějiny archeologického bádání. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Paleolit, neolit, starší a střední eneolit. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P., Kalábek M. Slovanské osídlení a archeologie raného středověku. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
Kalábková P. Olomouc - Václavské návrší (okr. Olomouc). Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.
Kalábková P., Vaněček Z., Peška J., Kočár P., Urbanová K., Rybníček M., Sůvová Z. Mohelnická studna - oživení legendy. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP LS 0
Neolitická sídliště KHI/3NS ZS 4
Účast na odborné konferenci KHI/3OK LS Cv 0
Odborná praxe v archeol. laboratoři 1 KHI/3OPL1 ZS Cv 0
Odborná praxe v archeol. laboratoři 2 KHI/3OPL2 LS Cv 0
Odborná praxe v archeol. laboratoři 3 KHI/3OPL3 ZS Cv 0
Publikační aktivity KHI/3PA LS Cv 0
Seminář k závěru eneolitu a doby bronz. KHI/3SEDB ZS Se 2
Seminář k erdwerkům a megalitům KHI/3SEM LS Se 2
Svět ideí a pohřební ritus KHI/3SIPR LS 2
Seminář k předmětu neolitická sídliště KHI/3SNS ZS Se 2
Sídelní struktury a strategie KHI/3SSS ZS 2
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS Cv 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS 1
Diplomový seminář k BP 1 KHI/1AGB1 LS Se 1
Diplomový seminář k BP 2 KHI/1AGB2 ZS Se 1
Archeolog. památ. péče a muzejní archeol KHI/1APP LS 0
Archeolog. památ. péče a muzejní archeol KHI/1APP LS Se 0
Seminář k technologiím výrob KHI/3STVM ZS Se 2
Technologie výrob movitých artefaktů KHI/3TVMA ZS 5
Archeologie regionu (střední Moravy) KHI/1ARM LS Se 0
Archeologie regionu (střední Moravy) KHI/1ARM LS 0
Dokumentace a evidence archeologie 1 KHI/1DEA1 ZS Se 4
Dokumentace a evidence archeologie 2 KHI/1DEA2 LS Se 2
Dokumentace a evidence archeologie 3 KHI/1DEA3 ZS Se 4
Dokumentace a evidence archeologie 4 KHI/1DEA4 LS Se 2
Dokumentace a evidence archeologie 5 KHI/1DEA5 ZS Se 2
Dějiny pravěku KHI/1DPA ZS 2
Seminář k dějinám pravěku KHI/1DPAS ZS Se 1
Neolit a eneolit KHI/1NAE LS 2
Neolit a eneolit KHI/1NAE LS Se 1
Odborná archeologická exkurze 1 KHI/1OAE1 LS Cv 0
Odborná archeologická exkurze 2 KHI/1OAE2 LS Cv 0
Odborná praxe 1 KHI/1OPA1 LS Cv 0
Odborná praxe 2 KHI/1OPA2 LS Cv 0
Semestrální práce z neolitu/eneolitu KHI/1SPNE LS 0
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS Se 1
Výběrová přednáška z archeologie 2 KHI/1VPA2 LS 4
Výběrová přednáška z archeologie 3 KHI/1VPA3 ZS 6
Výběrová přednáška z archeologie 4 KHI/1VPA4 LS 0
Výběrová přednáška z interdisc. oboru 3 KHI/1VPI3 ZS 6
Artefaktuální archeologie 1 KHI/2AA1 ZS Se 4
Artefaktuální archeologie 1 KHI/2AA1 ZS 6
Dějiny pravěku KHI/XDP ZS 2
Seminář z dějin pravěku KHI/XDPS ZS Se 2
Diplomový seminář k BP 1 KHI/2AGB1 LS Se 2
Diplomový seminář k BP 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Archeolog. památ. péče a muzejní archeol KHI/2APP LS Se 0
Archeolog. památ. péče a muzejní archeol KHI/2APP LS 0
Archeologie regionu (střední Moravy) KHI/2ARM LS 0
Archeologie regionu (střední Moravy) KHI/2ARM LS Se 0
Dokumentace a evidence archeologie 1 KHI/2DEA1 ZS Cv 4
Dokumentace a evidence archeologie 2 KHI/2DEA2 LS Cv 4
Dokumentace a evidence archeologie 3 KHI/2DEA3 ZS Cv 5
Dokumentace a evidence archeologie 4 KHI/2DEA4 LS Cv 0
Dokumentace a evidence archeologie 5 KHI/2DEA5 ZS Cv 5
Dějiny pravěku KHI/2DPA ZS 4
Seminář k dějinám pravěku KHI/2DPAS ZS Se 2
Neolit a eneolit KHI/2NAE LS 5
Neolit a eneolit KHI/2NAE LS Se 4
Odborná praxe 1 KHI/2OPA1 LS Cv 0
Semestrální práce z neolitu/eneolitu KHI/2SPNE LS 0
Úvod do studia archeologie KHI/2UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/2UA ZS Se 2
Výběrová přednáška z archeologie 2 KHI/2VPA2 LS 0
Výběrová přednáška z archeologie 4 KHI/2VPA4 LS 0
Výběrová přednáška z interdisc. oboru 1 KHI/2VPI1 ZS 4
Archeologické prameny KHI/3AP ZS 2
Erdwerky a megality v neolitu a eneolitu KHI/3EM LS 4
Movité artefakty z eneolitu a d. bronz. KHI/3MAEB ZS Cv 2
Movité artefakty neolitu a eneolitu KHI/3MANE LS Cv 2
Odborná archeologická exkurze KHI/6OAE LS Cv 0
Dějiny pravěku KHI/5DPA ZS 4
Výběrová přednáška z archeologie 2 KHI/5VPA2 LS 5
Odborná praxe v archeolog. laboratoři 1 KHI/6OPL1 ZS Cv 0
Pohře. prakt. neol. a st. a stř. eneol. KHI/6PPNE ZS 2
Publikační aktvity KHI/6PUA LS 0
Neolit a eneolit KHI/4NAE LS Se 1
Neolit a eneolit KHI/4NAE LS 2
Semestrální práce z doby kamenné KHI/5SPDK LS 0
Neolitická sídliště KHI/6NS ZS 4
Sem. Erdweky a megality v neol. a eneol. KHI/6SEM LS Se 2
Mov. artefakty neol., st. a stř. eneol. KHI/6MANE LS Cv 2
Dokumentace a evidence arch. nal. 2 KHI/4DEA2 LS Se 2
Svět idejí a pohřební ritus KHI/6SIPR LS 2
Archeologické prameny KHI/6AP ZS 2
Seminář k bakalářské DP 1 KHI/4AGB1 LS Se 1
Odborná archeologická exkurze 1 KHI/4OAE1 LS Cv 0
Odborná laboratorní praxe 2 KHI/4OL2 LS Cv 0
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS 2
Výběrová přednáška z archeologie 2 KHI/4VPA2 LS 4
Seminář k dějinám pravěku KHI/5DPAS ZS Se 2
Odborná laboratorní praxe 1 KHI/4OL1 ZS Cv 0
Dějiny pravěku KHI/4DPA ZS 2
Dokumentace a evidence arch. nal. 1 KHI/4DEA1 ZS Se 4
Dokumentace a evidence arch. nal. 3 KHI/4DEA3 ZS Se 4
Dokumentace a evidence arch. nal. 4 KHI/4DEA4 LS Se 2
Neolit a eneolit KHI/5NAE LS Se 4
Neolit a eneolit KHI/5NAE LS 5
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/5AA2 LS Cv 4
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/5AA2 LS 5
Odborná laboratorní praxe 1 KHI/5OL1 ZS Cv 0
Dokumentace a evidence archeol. nálezů 1 KHI/5DEA1 ZS Se 4
Dokumentace a evidence archeol. nálezů 2 KHI/5DEA2 LS Se 4
Archaeology in Central Moravia region KHI/4ACM LS 2
Dějiny pravěku KHI/YDP ZS 2
Seminář k předmětu Neolitická sídliště KHI/6SNS ZS Se 2
Semestrální práce z doby kamenné KHI/4SPDK LS 0
Erdwerky a megality v neolitu a v eneol. KHI/6EM LS 4
Využití cizího jazyka pro bakalář. práci KHI/CIZJK ZS Cv 0
Úvod do studia archeologie KHI/5UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/5UA ZS Se 2
Konferenční aktivity KHI/6KA LS 0
Odborná praxe v archeolog. laboratoři 2 KHI/6OPL2 LS Cv 0
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/4AA2 LS 1
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/4AA2 LS Cv 1
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/4AA2 LS Se 1
Sídelní struktury a strategie KHI/6SSS ZS 2
Seminář k dějinám pravěku KHI/4DPAS ZS Se 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.