Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633235, 603591821

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

odborný asistent

archeologie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Jiné komise a orgány

  • Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, z.s. (předseda, 2021–)
  • hlavní výbor České archeologické společnosti (člen, 2009–2017)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Rybníček M., Chlup T., Kalábek M., Kalábková P., Kočár P., Kyncl T., Muigg B., Tegel W., Vostrovská I., Kolář T. New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. DENDROCHRONOLOGIA. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Vostrovská I., Tichý R., Přichystal M., Muigg B., Urbanová K., Kalábková P. Domesticated Water: Four Early Neolithic Wells in Moravia (CZ). Open Archaeology. 2021.
Kalábková P., Kalábek M. Domy jordanovské kultury z Olomoue-Slavonína. Pravěk. Nová řada. 2020.
Vostrovská I., Petřík J., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Hradílek Z., Kašák J., Sůvová Z., Adameková K., Vaněček Z., Peška J., Muigg B., Rybníček M., Kolář T., Tegel W., Kalábek M., Kalábková P. Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic. Pamatky Archeologicke. 2020.
Kalábková P. Sonda do pravěku Moravičan. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
Kalábková P. Considerations of Neolithic settlement strategy in central Moravia, Czech Republic. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege. 2012.
Kalábková P., Kalábek M. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín - Pravčice 2. Předběžná zpráva. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2012.
Kalábková P., Dobeš M., Peška J., Fojtik P., Kalábek M. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
Peška J., Kalábková P., Dobeš M., Kalábek M., Fojtík P. K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína - Pravčic a Laškova - Kandie. Přehled výzkumů Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1 - 3. díl. Lengyelské osídlení střední Moravy. 1. - 3. díl. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalábková P. Ceramic hoards – deposits, offerings or cenotaphs? Analysis of finds assemblages of the Funnel Beaker Culture and Baden Culture from Moravia, Czech Republic. In Meller H., Friederich S., Kličová J. (Eds.) Salzmünde - Regel oder Ausnahme? Tagungen des Landes museums für Vorgeschichte Halle. Band 11. 2017.
Kalábková P., Šmíd M. Pre-Boleráz, Boleráz, and Post-Boleráz development in Moravia. In Nowak M., Zastawny A. (Eds.) The Baden Culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. 2015.
Kalábková P. Pohřby na sídlištích lengyelské kultury na střední Moravě. In Tichý R. (Eds.) Živá archeologie. Supllemtum 3. Hroby, pohřby a lidské pozůstatky na pravěkých a středověkých sídlištích. 2010.
Kalábková P. Příspěvek k sídelní strategii lengyelské kultury v regionu střední Moravy. In Popelka M., Šmidtová R. (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2009. 2010.
Kalábková P. Archeologické muzejní sbírky na internetu - utopie či reálná věc? Počítačová podpora v archeologii 2. 2008.
Kalábková P. Lengyelské osídlení střední Moravy (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavdních pramenů). Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. 2008.
Kalábková P., Zatloukal R. Pseudokernos z Václavského návrší v Olomouci - příspěvek k osídlení bolerázské skupiny na Moravě. In Cheben I., Kuzma I., . (Eds.) Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007. 2008.
KNIHA - CELEK
Paulo R., Kalábková P. Dějiny obce Drahanovice. In ., Koudela M., Kovářová S. (Eds.) 2022.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Kalábek M., Kalábková P. Uničovská studna v kontextu neolitické stavební techniky. In Kršková M., Peška J. (Eds.) Ročenka 2018. 2019.
Kalábková P. Dějiny archeologického výzkumu. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doba kamenná. Litovel. Velké dějiny města. 2018.
Kalábková P. Doklady nejstaršího osídlení Nové Hradečné. Nová Hradečná. Historie obce od nejstarších dob do současnosti. 2015.
Kalábková P. Prehistorické období. Uničov historie moravského města. 2013.
Peška J., Kalábková P., Kalábek M. A settlement in Hulín-Pravčice and its contribution to absolute dating of the Lengyel Culture. In . (Eds.) PANTA RHEI. 2010.
Kalábková P. Dějiny archeologického bádání. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Paleolit, neolit, starší a střední eneolit. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P., Kalábek M. Slovanské osídlení a archeologie raného středověku. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalábková P. Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
Kalábková P. Olomouc - Václavské návrší (okr. Olomouc). Život a smrt v mladší době kamenné. 2008.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.
Kalábková P., Vaněček Z., Peška J., Kočár P., Urbanová K., Rybníček M., Sůvová Z. Mohelnická studna - oživení legendy. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Neolitická sídliště KHI/6NS ZS 5
Odborná praxe v archeolog. laboratoři 1 KHI/6OPL1 ZS Cv 0
Odborná praxe v archeolog. laboratoři 3 KHI/6OPL3 ZS Cv 0
Pohře. prakt. neol. a st. a stř. eneol. KHI/6PPNE ZS 2
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Publikační aktvity KHI/6PUA LS 0
Seminář k předmětu Neolitická sídliště KHI/6SNS ZS Se 2
Sídelní struktury a strategie KHI/6SSS ZS 2
Sem. tech. výr. art. neol. až stř. eneo. KHI/6STVN ZS Se 2
Tech. výr. artef. neol. až stř. eneol. KHI/6TVNE ZS 4
Seminář k bakalářské DP 2 KHI/4AGB2 ZS Se 2
Archeologická PP a MA KHI/4APP ZS 2
Archeologická PP a MA KHI/4APP ZS Se 2
Dějiny pravěku KHI/4DPA ZS 2
Seminář k dějinám pravěku KHI/4DPAS ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS 2
Seminář k bakalářské diplomové práci 2 KHI/5AGB2 ZS Se 2
Archeologická PP a MA KHI/5APP ZS Se 2
Dějiny pravěku KHI/5DPA ZS 5
Seminář k dějinám pravěku KHI/5DPAS ZS Se 4
Archeologie KHI/2SZZG ZS 0
Úvod do studia archeologie KHI/5UA ZS Se 4
Úvod do studia archeologie KHI/5UA ZS 5
Výběrová přednáška z archeologie 1 KHI/5VPA1 ZS 5
Výběrová přednáška z archeologie 3 KHI/5VPA3 ZS 5
Výběrová přednáška z interdisc. oboru 1 KHI/5VPI1 ZS 4
Výběrová přednáška z interdisc. oboru 3 KHI/5VPI3 ZS 4
Archeologické prameny KHI/6AP ZS 2
Konferenční aktivity KHI/6KA ZS 0
Konferenční aktivity KHI/6KA LS 0
Využití cizího jazyka pro bakalář. práci KHI/CIZJK ZS Cv 0
Dějiny pravěku KHI/YDP ZS 2
Seminář z dějin pravěku KHI/XDPS ZS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)