PhDr. Pavel Šlézar, PhD.

Employee photo
Contact

585633243, 602571770

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

věd. prac. ob. filozof.,hist.,polit

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
2.07 po domluvě přes e-mail: slezar.pavel@npu.cz; pavel.slezar@upol.cz; tel.: 602571770

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Redakční rada

  • Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (člen, 2012–)

PhD. komise

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Jakub Vrána: Hospodářské zázemí Olomouckého hradu v raném středověku (člen, 2019–2019)
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Matúš Sládok: Archeologické doklady banskej činnosti v Slovenskom rudohorí (člen, 2018–2018)
ČLÁNEK
Šlézar P. Komunikační síť raně středověké Olomouce. In . (Eds.) Vlastivědný věstník moravský. 2018.
Hlubek L., Šlézar P., Faltýnek K. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archeologia technica. 2016.
Šlézar P. Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Faltýnek K., Šlézar P. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. 2014.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
Martínek J., Létal A., Miřijovský J., Šlézar P., Vích D., Kalábek M. Poznáváme historické cesty. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Šlézar P. Archeologie středověkého města. Litovel. Velké dějiny města, sv. 1. Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. Raný středověk. Litovel. Velké dějiny města. 1. svazek, Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. "Nova villa" – počátky královského města očima archeologie. Uničov – historie moravského města. 2013.
Šlézar P. Období raného středověku (30. léta 6. století–1213). Uničov – historie moravského města. 2013.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Movable artifacts Medieval and Early Modern periods KHI/3MSN ZS Cv 4
Seminar to Historical Archaeology in the context of Preservation of Archaeological Heritage KHI/3SHA ZS Se 2
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AAD1 ZS 1
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AAD1 ZS Se 1
Artefactual archaeology 5 - Metal KHI/1AAD5 ZS 1
Artefactual archaeology 5 - Metal KHI/1AAD5 ZS Se 1
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AA1 ZS 1
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AA1 ZS Cv 1
Artefactual archeology 1- Pottery KHI/1AA1 ZS Se 1
Artefactual archaeology 5 - Metal KHI/1AA5 ZS 1
Artefactual archaeology 5 - Metal KHI/1AA5 ZS Cv 1
Artefactual archaeology 5 - Metal KHI/1AA5 ZS Se 1
Archeologic prospection 4 KHI/1AP4 ZS Cv 4
Regional Archaeology (Mid Moravia) KHI/1ARM LS 0
Regional Archaeology (Mid Moravia) KHI/1ARM LS Se 0
Slavic and medieval archeology KHI/1SSA ZS Se 1
Slavic and medieval archeology KHI/1SSA ZS 2
Interdisciplinary Lectures 3 KHI/1VPI3 ZS 6
Bachelor´s Thesis Workshop 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Semestral Work from Slavic and medieval Archeology KHI/2SPSS ZS 0
Slavic and medieval archeology KHI/2SSA ZS Se 4
Slavic and medieval archeology KHI/2SSA ZS 5
Historical Archaeology in the context of Preservation of Archaeological Heritage KHI/3HAPP ZS 4
Historical Archaeology in context of heritage conservation KHI/6HAPP ZS 4
Seminar to Historical Archaeology in context of heritage conservation KHI/6SHAP ZS Se 2
Movable artefacts of Middle Ages and Modern period KHI/6MASN ZS Cv 4
Transport and roads in the Czech lands in the Middle Ages KHI/6DCČZ ZS 2
Historical Archaeology in Central Moravia region KHI/6HASM LS Se 1
Historical Archaeology in Central Moravia region KHI/6HASM LS 2
Name Faculty Study programme Year of completion
List contains doctoral study graduates