PhDr. Pavel Šlézar, PhD.

Employee photo
Contact

585633243, 602571770

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

Odborný asistent

medieval archaeology

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
2.07 po domluvě přes e-mail: slezar.pavel@npu.cz; pavel.slezar@upol.cz; tel.: 602571770

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Redakční rada

  • Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (člen, 2012–)

PhD. komise

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Jakub Vrána: Hospodářské zázemí Olomouckého hradu v raném středověku (člen, 2019–2019)
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Matúš Sládok: Archeologické doklady banskej činnosti v Slovenskom rudohorí (člen, 2018–2018)
ČLÁNEK
Šlézar P. Komunikační síť raně středověké Olomouce. In . (Eds.) Vlastivědný věstník moravský. 2018.
Hlubek L., Šlézar P., Faltýnek K. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archeologia technica. 2016.
Šlézar P. Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šlézar P., Novák J. Komunikace jako hraniční body v listinách kláštera Hradisko. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2019. 2019.
Faltýnek K., Šlézar P. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. 2014.
KNIHA - CELEK
Hlobil I., Čehovský P., Černý P., Dospěl M., Felcman O., Hrubý V., Müller K., Kaczmarek R., Knoflíček T., Marcinkowski W., Musil F., Šandera M., Šlézar P., Rywiková D., Vorlová H., Waisser P., Voit P., Dáňová H., Mezihoráková K., Prix D., Antušková V., Chlíbec J., Martinek R., Roháček J., Stehlíková D., Studničková M., Šárovcová M., Šefců R., Uhlíková K., Vítová H., Všetečková Z., Buroň M., Mudra A., Čevonová Pařízková J., Prixová Dvorská H., Racková E., Radostová Š., Slavík J., Šeda B., Štětina J., Václavík F., Bláha R., Kovář M., Musil J., Pražáková M., Sehnoutková P., Czchowicz B., Dienstbier J., Drnovský P., Ďoubal J., John F., Lukešová V., Royt J., Semotanová E. Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550. 2020.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
Martínek J., Létal A., Miřijovský J., Šlézar P., Vích D., Kalábek M. Poznáváme historické cesty. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Šlézar P. Archeologie středověkého města. Litovel. Velké dějiny města, sv. 1. Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. Raný středověk. Litovel. Velké dějiny města. 1. svazek, Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. "Nova villa" – počátky královského města očima archeologie. Uničov – historie moravského města. 2013.
Šlézar P. Období raného středověku (30. léta 6. století–1213). Uničov – historie moravského města. 2013.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Profiling course 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profiling course 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Seminar to Historical Archaeology in context of heritage conservation KHI/6SHAP ZS Se 2
Artefactual Archaeology VII - Metal KHI/4AA7 ZS 1
Artefactual Archaeology VII - Metal KHI/4AA7 ZS Se 1
Artefactual Archaeology VII - Metal KHI/4AA7 ZS Cv 1
Archeologic prospection 4 KHI/1AP4 ZS Cv 4
Archeological Prospection 4 KHI/4AP4 ZS Cv 6
Archaeology of the Middle Ages and Modern period KHI/4ASN ZS Se 2
Archaeology of the Middle Ages and Modern period KHI/4ASN ZS 1
Semestral Work from Slavic and medieval Archeology KHI/1SPSS ZS 0
Semestral work from Middle Ages/Modern period KHI/4SPAS ZS Se 0
Artefactual Archaeology VII - Metal KHI/5AA7 ZS 2
Artefactual Archaeology VII - Metal KHI/5AA7 ZS Cv 2
Bachelor´s Thesis Workshop 3 KHI/2AGB3 LS Se 2
Bc Thesis Workshop 3 KHI/5AGB3 LS Se 2
Archaeology of the Middle Ages and Modern period KHI/5ASN ZS Se 5
Archaeology of the Middle Ages and Modern period KHI/5ASN ZS 4
Semestral Work from Slavic and medieval Archeology KHI/2SPSS ZS 0
Semestral work from Middle Ages/Modern period KHI/5SPAS ZS 0
Slavic and medieval archeology KHI/2SSA ZS 0
Slavic and medieval archeology KHI/2SSA ZS Se 0
Lectures in Archaeology 5 KHI/5VPA5 ZS 5
Transport and roads in the Czech lands in the Middle Ages KHI/6DCČZ ZS 2
Diploma Seminar 4 KHI/6DPS4 LS Se 2
Historical Archaeology in context of heritage conservation KHI/6HAPP ZS 4
Historical Archaeology in Central Moravia region KHI/6HASM LS 1
Historical Archaeology in Central Moravia region KHI/6HASM LS Se 2

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)