PhDr. Pavel Šlézar, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633243, 602571770

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

Odborný asistent

archeologie středověku

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
2.07 po domluvě přes e-mail: slezar.pavel@npu.cz; pavel.slezar@upol.cz; tel.: 602571770

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Redakční rada

  • Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (člen, 2012–)

PhD. komise

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Jakub Vrána: Hospodářské zázemí Olomouckého hradu v raném středověku (člen, 2019–2019)
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Matúš Sládok: Archeologické doklady banskej činnosti v Slovenskom rudohorí (člen, 2018–2018)
ČLÁNEK
Šlézar P. Komunikační síť raně středověké Olomouce. In . (Eds.) Vlastivědný věstník moravský. 2018.
Hlubek L., Šlézar P., Faltýnek K. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archeologia technica. 2016.
Šlézar P. Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šlézar P., Novák J. Komunikace jako hraniční body v listinách kláštera Hradisko. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2019. 2019.
Faltýnek K., Šlézar P. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. 2014.
KNIHA - CELEK
Bolina P., Martínek J., Cílek V., Šlézar P. Jantarová stezka. In Bolina P., Klimek T., Sajbt Zoul J. (Eds.) 2022.
Hlobil I., Čehovský P., Černý P., Dospěl M., Felcman O., Hrubý V., Müller K., Kaczmarek R., Knoflíček T., Marcinkowski W., Musil F., Šandera M., Šlézar P., Rywiková D., Vorlová H., Waisser P., Voit P., Dáňová H., Mezihoráková K., Prix D., Antušková V., Chlíbec J., Martinek R., Roháček J., Stehlíková D., Studničková M., Šárovcová M., Šefců R., Uhlíková K., Vítová H., Všetečková Z., Buroň M., Mudra A., Čevonová Pařízková J., Prixová Dvorská H., Racková E., Radostová Š., Slavík J., Šeda B., Štětina J., Václavík F., Bláha R., Kovář M., Musil J., Pražáková M., Sehnoutková P., Czchowicz B., Dienstbier J., Drnovský P., Ďoubal J., John F., Lukešová V., Royt J., Semotanová E. Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550. 2020.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
Martínek J., Létal A., Miřijovský J., Šlézar P., Vích D., Kalábek M. Poznáváme historické cesty. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Šlézar P. Archeologie středověkého města. Litovel. Velké dějiny města, sv. 1. Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. Raný středověk. Litovel. Velké dějiny města. 1. svazek, Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. "Nova villa" – počátky královského města očima archeologie. Uničov – historie moravského města. 2013.
Šlézar P. Období raného středověku (30. léta 6. století–1213). Uničov – historie moravského města. 2013.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)