PhDr. Pavel Šlézar, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633243, 602571770

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

Odborný asistent

archeologie středověku

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
2.07 po domluvě přes e-mail: slezar.pavel@npu.cz; pavel.slezar@upol.cz; tel.: 602571770

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Redakční rada

  • Přehled výzkumů (člen, 2022–)
  • Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (člen, 2012–)

PhD. komise

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Jakub Vrána: Hospodářské zázemí Olomouckého hradu v raném středověku (člen, 2019–2019)
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Matúš Sládok: Archeologické doklady banskej činnosti v Slovenskom rudohorí (člen, 2018–2018)
ČLÁNEK
Šlézar P. Komunikační síť raně středověké Olomouce. In . (Eds.) Vlastivědný věstník moravský. 2018.
Hlubek L., Šlézar P., Faltýnek K. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archeologia technica. 2016.
Šlézar P. Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šlézar P., Novák J. Komunikace jako hraniční body v listinách kláštera Hradisko. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2019. 2019.
Faltýnek K., Šlézar P. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. 2014.
KNIHA - CELEK
Novák J., Horn V. Zázemí královského města Uničova. Osídlení a církevní architektura. In Šlézar P., Nováček K. (Eds.) 2023.
Bolina P., Martínek J., Cílek V., Šlézar P. Jantarová stezka. In Bolina P., Klimek T., Sajbt Zoul J. (Eds.) 2022.
Hlobil I., Čehovský P., Černý P., Dospěl M., Felcman O., Hrubý V., Müller K., Kaczmarek R., Knoflíček T., Marcinkowski W., Musil F., Šandera M., Šlézar P., Rywiková D., Vorlová H., Waisser P., Voit P., Dáňová H., Mezihoráková K., Prix D., Antušková V., Chlíbec J., Martinek R., Roháček J., Stehlíková D., Studničková M., Šárovcová M., Šefců R., Uhlíková K., Vítová H., Všetečková Z., Buroň M., Mudra A., Čevonová Pařízková J., Prixová Dvorská H., Racková E., Radostová Š., Slavík J., Šeda B., Štětina J., Václavík F., Bláha R., Kovář M., Musil J., Pražáková M., Sehnoutková P., Czchowicz B., Dienstbier J., Drnovský P., Ďoubal J., John F., Lukešová V., Royt J., Semotanová E. Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550. 2020.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
Martínek J., Létal A., Miřijovský J., Šlézar P., Vích D., Kalábek M. Poznáváme historické cesty. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Novák J., Šlézar P. Dlouhý počátek velké změny. In Netík M., Wihoda M., Čapský M., Žemlička J. (Eds.) Morava v proměnách dlouhého 13. století. 2023.
Šlézar P. Archeologie středověkého města. Litovel. Velké dějiny města, sv. 1. Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. Raný středověk. Litovel. Velké dějiny města. 1. svazek, Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. "Nova villa" – počátky královského města očima archeologie. Uničov – historie moravského města. 2013.
Šlézar P. Období raného středověku (30. léta 6. století–1213). Uničov – historie moravského města. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Výběrová přednáška z archeologie 5 KHI/5VPA5 ZS 5
Doprava a cest. v česk. zem. ve středov. KHI/6DCČZ ZS 2
Diplomový seminář 4 KHI/6DPS4 LS Se 2
Historická archeologie v kontextu PP KHI/6HAPP ZS 4
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Seminář Hist. arch. v kontextu PP KHI/6SHAP ZS Se 2
Artefaktuální archeologie VII - kovy KHI/4AA7 ZS 1
Artefaktuální archeologie VII - kovy KHI/4AA7 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie VII - kovy KHI/4AA7 ZS Cv 1
Archeologická prospekce 4 KHI/4AP4 ZS Cv 12
Archeologie středověku a novověku KHI/4ASN ZS Se 2
Archeologie středověku a novověku KHI/4ASN ZS 1
Semestrální práce z arch. střed. a nov. KHI/4SPAS ZS Se 0
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/5AA2 LS Cv 4
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/5AA2 LS 5
Seminář k bakalářské diplomové práci 3 KHI/5AGB3 LS Se 2
Archeologie středověku a novověku KHI/5ASN ZS Se 5
Archeologie středověku a novověku KHI/5ASN ZS 4
Semestrální práce z arch. střed. a nov. KHI/5SPAS ZS 0
Využití cizího jazyka pro bakalář. práci KHI/CIZJK LS Cv 0
Archeologická památková péče 1 KHI/6APP1 ZS 2
Archeologická památková péče 2 KHI/6APP2 LS 2
Doprava a cest. v česk. zem. ve středov. KHI/7DCČZ ZS 4
Historická archeologie na střední Moravě KHI/7HASM LS Se 1
Archeologická památková péče 1 KHI/7APP1 ZS 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)