Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633235

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

Odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 15:00–17:00 2.05 Konzultace jsou možné rovněž v jinou dobu, ovšem po předchozí dohodě
ČLÁNEK
Hlava M. Fiktivní laténský depot z Lipan (okr. Kolín). Studia Historica Nitriensia. 2019.
Hlava M. Přelomový rok 1939. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu. Archeologie ve středních Čechách. 2019.
Hlava M. K archeologii hory Řípu. Archeologie ve středních Čechách. 2017.
Hlava M. Mizzi Manethová a muzeum v Uničově. Dějiny a současnost. 2017.
Hlava M. Josef Antonín Jíra a únětická pohřebiště severozápadně od Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
Hlava M. K časně laténskému osídlení Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Čižmář I., Čižmářová H., Čižmářová J., Goláňová P., Hlava M., Jarůšková Z., Koucká A., Ženožičková I. Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Hlava M., Mangel T. Švartnová záhada: Bartoušov u Kopidlna (okr. Jičín). Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. 2017.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
World of ideas and the burial rite KHI/3SIPR LS 2
Development of archaeological paradigms KHI/3VAM ZS 2
Protohistory KHI/1PROT LS Se 1
Protohistory KHI/1PROT LS 2
Semestral Work from Protohistory KHI/1SPP LS 0
Introduction to Archaeology KHI/1UA ZS 2
Introduction to Archaeology KHI/1UA ZS Se 1
Lectures in Archaeology 6 KHI/1VPA6 LS 4
Pre-history Workshop KHI/XDPS ZS Se 2
Bachelor´s Thesis Workshop 1 KHI/2AGB1 LS Se 2
Bachelor´s Thesis Workshop 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Protohistory KHI/2PROT LS 2
Semestral Work from Protohistory KHI/2SPP LS 0
Lectures in Archaeology 6 KHI/2VPA6 LS 2
Settlement Archaeology of La Téne period KHI/6SADL LS 5
World of Ideas and Burial rite KHI/6SIPR LS 2
Development of archaeological paradigms KHI/6VAM ZS 2
Introduction to Archaeology KHI/4UA ZS Se 1
Introduction to Archaeology KHI/4UA ZS 2
Art of La Téne period KHI/6UDL LS 2
Funeral practices of the La Téne period KHI/6PPDL ZS 5
Seminar to Funeral practices of the La Téne period KHI/6SPPD ZS Se 2
Movable artefacts of La Téne period KHI/6MADL ZS Cv 2
Seminar to Settlement Archaeology of La Téne period KHI/6SSAD LS Se 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.