Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633235

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

Odborný asistent

Dějiny archeologie; doba laténská

ČLÁNEK
Hlava M. K počátkům Státního archeologického ústavu: Addenda et corrigenda. Archeologie ve středních Čechách. 2022.
Kalábková P., Kostrhun P., Hlava M. Heinrich/Jindřich Wankel - 200 let od narození otce moravské archeologie. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. 2021.
Kalábková P., Kostrhun P., Hlava M. Heinrich/Jindřich Wankel. 200 let od narození otce moravské archeologie. Pravěk. Nová řada. 2021.
Hlava M. Počátky. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu. Archeologie ve středních Čechách. 2021.
Hlava M. Fiktivní laténský depot z Lipan (okr. Kolín). Studia Historica Nitriensia. 2019.
Hlava M. Přelomový rok 1939. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu. Archeologie ve středních Čechách. 2019.
Hlava M. K archeologii hory Řípu. Archeologie ve středních Čechách. 2017.
Hlava M. Mizzi Manethová a muzeum v Uničově. Dějiny a současnost. 2017.
Hlava M. Josef Antonín Jíra a únětická pohřebiště severozápadně od Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
Hlava M. K časně laténskému osídlení Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
KNIHA - CELEK
Goláňová P., Hlava M., Gaja C. Keltové pod Pálavou. 2022.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Čižmář I., Čižmářová H., Čižmářová J., Goláňová P., Hlava M., Jarůšková Z., Koucká A., Ženožičková I. Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Hlava M. Dějiny archeologického výzkumu na Šternbersku. Dějiny Šternberka. 2022.
Hlava M. Innocenc Ladislav Červinka ve Státním archeologickém ústavu (1920–1937). Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. 2020.
Hlava M., Goláňová P. Předduchcovský horizont (subfáze LT B1a) na Moravě. Jantarová stezka v proměnách času. 2020.
Hlava M., Frolík J. Z historie archeologického poznávání. Mikulovice. Život na hraně. 2020.
Hlava M., Mangel T. Švartnová záhada: Bartoušov u Kopidlna (okr. Jičín). Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kalábková P., Kostrhun P., Hlava M. Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku. 2022.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Pohřební praktiky doby laténské KHI/6PPDL ZS 4
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Sídelní areály doby laténské KHI/6SADL LS 4
Společnost doby laténské KHI/6SDL ZS 5
Svět idejí a pohřební ritus KHI/6SIPR LS 2
Seminář Pohřební praktiky doby LT KHI/6SPPD ZS Se 2
Seminář Sídelní areály doby laténské KHI/6SSAD LS Se 2
Seminář Společnost doby laténské KHI/6SSDL ZS Se 2
Umění doby laténské KHI/6UDL LS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/6VAM ZS 2
Doba laténská KHI/4DL LS Se 2
Doba laténská KHI/4DL LS 1
Dějiny pravěku KHI/4DPA ZS 2
Doba římská a stěhování národů KHI/4DŘSN LS 1
Doba římská a stěhování národů KHI/4DŘSN LS Se 2
Semestrální práce z protohistorie KHI/4SPP LS 0
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS Se 1
Výběrová přednáška z archeologie 2 KHI/4VPA2 LS 4
Výběrová přednáška z archeologie 4 KHI/4VPA4 LS 4
Seminář k bakalářské diplomové práci 3 KHI/5AGB3 LS Se 2
Doba laténská KHI/5DL LS Se 5
Doba laténská KHI/5DL LS 4
Doba římská a stěhování národů KHI/5DRSN LS 4
Doba římská a stěhování národů KHI/5DRSN LS Se 5
Semestrální práce z protohistorie KHI/5SPP LS 0
Výběrová přednáška z archeologie 2 KHI/5VPA2 LS 5
Výběrová přednáška z archeologie 4 KHI/5VPA4 LS 5
Archeologické prameny KHI/6AP ZS 2
Movité artefakty doby laténské KHI/6MADL ZS Cv 2
Seminář z dějin pravěku KHI/XDPS ZS Se 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)