Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633235

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 15:00–17:00 2.05 Konzultace jsou možné rovněž v jinou dobu, ovšem po předchozí dohodě
ČLÁNEK
Hlava M. Fiktivní laténský depot z Lipan (okr. Kolín). Studia Historica Nitriensia. 2019.
Hlava M. Přelomový rok 1939. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu. Archeologie ve středních Čechách. 2019.
Hlava M. K archeologii hory Řípu. Archeologie ve středních Čechách. 2017.
Hlava M. Mizzi Manethová a muzeum v Uničově. Dějiny a současnost. 2017.
Hlava M. Josef Antonín Jíra a únětická pohřebiště severozápadně od Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
Hlava M. K časně laténskému osídlení Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Čižmář I., Čižmářová H., Čižmářová J., Goláňová P., Hlava M., Jarůšková Z., Koucká A., Ženožičková I. Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Hlava M., Mangel T. Švartnová záhada: Bartoušov u Kopidlna (okr. Jičín). Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Pohřební praktiky doby laténské KHI/6PPDL ZS 5
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Seminář z dějin pravěku KHI/XDPS ZS Se 2
Společnost doby laténské KHI/6SDL ZS 5
Seminář Pohřební praktiky doby LT KHI/6SPPD ZS Se 2
Seminář Společnost doby laténské KHI/6SSDL ZS Se 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/6VAM ZS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/3VAM ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS Se 1
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS 2
Movité artefakty doby laténské KHI/6MADL ZS Cv 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.