Bc. Jana Šínová

Employee photo
Contact

585633624

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

P.04

Odborný pracovník v oboru archeologie

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
P.04 Mateřská dovolená
ČLÁNEK
Vích D., Šínová J., Tomáš B. Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Archaeologia Historica. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Šínová J. Antropologický rozbor žárového pohřbu 1/2016 z Ostrožské Nové Vsi VI. Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce. 2017.
Dehnerová H., Hadrava V., Šínová J. Pokračování archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Olomouc – Janského. In Michna P., Čadilová M., Staněk V. (Eds.) Sborník 2016 Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
ZPRÁVA
Šínová J. Antropologická zpráva. 2018.
Vostrovská I., Šínová J., Bambasová S., Záhorák V., Žáková L. Zpráva o konzervaci železných středověkých hrotů šípů z hradu Zítkov u Chocně. 2018.
Šínová J., Václavíková D., Vostrovská I. Zpráva o restaurování materiálu z lokality Žopy-Hrabí. 2018.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)