Bc. Jana Šínová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633624

Katedra historie

Filozofická fakulta

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

P.04

  • (Katedra historie)
  • Odborný pracovník v oboru archeologie (Katedra historie)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
P.04 Mateřská dovolená
ČLÁNEK
Vích D., Šínová J., Tomáš B. Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Archaeologia Historica. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Šínová J. Antropologický rozbor žárového pohřbu 1/2016 z Ostrožské Nové Vsi VI. Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce. 2017.
Dehnerová H., Hadrava V., Šínová J. Pokračování archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Olomouc – Janského. In Michna P., Čadilová M., Staněk V. (Eds.) Sborník 2016 Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
ZPRÁVA
Šínová J. Antropologická zpráva. 2018.
Vostrovská I., Šínová J., Bambasová S., Záhorák V., Žáková L. Zpráva o konzervaci železných středověkých hrotů šípů z hradu Zítkov u Chocně. 2018.
Šínová J., Václavíková D., Vostrovská I. Zpráva o restaurování materiálu z lokality Žopy-Hrabí. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.