FAQ (často kladené dotazy)

Obecné dotazy (webové stránky fakulty)
potvrzení o studiu, poplatky, zadání bakalářské/diplomové práce a další

Katedra

Do kolika hodin je otevřená budova?

 • Budova je otevřená v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hodin. Provozní doby a telefonní kontakty všech vrátnic na filozofické fakultě najdete zde.


Můžu si tu ohřát jídlo?

 • Studentky a studenti mají k dispozici kuchyňku v prvním patře budovy, kde je lednice, mikrovlnka a rychlovarná konvice. Udržujte, prosím, kuchyňku čistou.


Dá se na katedře sehnat nějaké občerstvení?

 • V přízemí a v prvním patře najdete automaty na nápoje, bagety a něco sladkého. Platit se dá kartou. Nejbližší menza je na ulici Křížkovského, více o ní se dočtete zde.


Můžu si na katedře něco vytisknout?

 • Ano, v prvním patře vedle výtahu se nachází počítač a tiskárna. Můžete nejen tisknout (A4), ale i kopírovat a skenovat.
  • Tisknout můžete z flash disku. Stačí přiložit identifikační kartu (ISIC), kterou si můžete nabít třeba u výpůjčního pultu ve Zbrojnici. Další kroky už jsou jednoduché a tiskárna vás sama nasměruje.
  • Potřebujete tisknout z e-mailu nebo internetu? Stačí se zalogovat pomocí přihlašovacích údajů do Portálu UP. Jakmile soubor odešlete k tisku, přiložte identifikační kartu (ISIC) a tiskárna vás dále povede sama.
  • Po použití tiskárny se nezapomeňte odhlásit - stačí znovu přiložit identifikační kartu (ISIC). Odhlašujte se případně i z počítače, aby nikdo nepovolaný nemohl pracovat s vaším účtem. Pamatujte na pravidla užívání počítačových sítí na UP.


Dá se na katedře třídit odpad?

 • V každém patře se nachází několik sběrných nádob na plast, papír a sklo. V prostorách vrátnice (hned u hlavního vchodu) najdete také box na drobný elektroodpad (baterie, malé eketrospotřebiče...)


S čím můžu chodit za asistentkou katedry?

 • Asistentka katedry je paní Markéta Peřinová, která vám ráda pomůže, pokud potřebujete poradit s formuláři, žádostmi anebo je odevzdat, či v podobných administrativních otázkách. Pracovnu paní asistentky najdete ve druhém patře vedle výtahu.


S čím můžu chodit za tajemníkem katedry?

 • Tajemníkem katedry je doktor Ivan Puš, který vám rád pomůže, pokud máte například problémy s rozvrhem či jinými vážnějšími studijními věcmi. Pracovnu pana doktora najdete ve druhém patře blízko kuchyňky, popř. ho kontaktujte na e-mailu: ivan.pus@upol.cz.


Na katedře mi nefunguje připojení k wi-fi, co mám dělat?

 • Pokud se nemůžete připojit k wi-fi, postupujte podle návodu zde. Pokud se nepodařilo věc ani tak vyřešit, nahlaste tuto závadu na Helpdesku.

Předzápis a výuka

Něco se mi kryje, co mám dělat?

 • Pokud se vám v rozvrhu kryjí předměty, řešte tuto věc s asistentkou příslušné katedry (předměty začínající zkratkou KHI – na katedře historie, CJV – Centrum jazykového vzdělávání, KPE – katedra politologie, atp.). Pokud se vám kryjí předměty za béčkové kredity, pokuste se rozvrh poskládat jinak. Pokud se vám předmět kryje s přednáškou, domluvte se s vyučujícími daných předmětů (stačí e-mailem objasnit svou situaci) například na střídavé docházce.


Proč jsou některé předměty ve studijním plánu dvakrát?

 • Studenti bakalářského samostatného studijního programu Historické vědy by měli věnovat zvýšenou pozornost zapisování předmětů, a to zejména v modulech jednotlivých období (starověk až 20. století). Totožné předměty jsou na dvou místech studijního plánu, pod dvěma různými zkratkami (zkratky začínající na X, resp. Y), u kterých je nastavené vzájemné vyloučení, tj. pokud si jeden předmět zapíšete pod určitou zkratkou v tom kterém modulu, už si ten samý předmět, sice pod jinou zkratkou a v jiném modulu, nezapíšete.
 • Příklad: Pokud si zapíšete předmět KHI/YDRNG, předmět KHI/XDRNG už si zapsat nemůžete.


Co jsou to povinné a nepovinné předměty?

 • Předměty mohou být trojího druhu. Tzv. Áčkové předměty jsou ty, které jsou povinné, a měli byste jim dávat přednost. Následně jsou tzv. Béčkové předměty, tedy povinně volitelné – z větší nabídky si vyberete určitý počet seminářů, které se vám nejvíce hodí. Poslední jsou tzv. Céčkové předměty, to jsou takové, které si zapisujete z vlastního zájmu, nad rámec studijního plánu.


Na předmětu je už plná kapacita, co mám dělat?

 • Pokud se jedná o Áčkový předmět, který musíte v daném ročníku splnit, obraťte se s prosbou na asistentku katedry. Pokud se jedná o jakýkoliv jiný předmět, zeptejte se nejdříve vyučující či vyučujícího, zda by bylo možné kapacitu navýšit, pokud bude souhlasit, požádejte o to asistentku katedry a do kopie e-mailu přidejte i vyučující či vyučujícího, kterých se to týká.


Který seminář Úvodu do historické práce si mám zvolit?

 • Seminář s názvem Úvod do historické práce a historický proseminář je doporučen pro první ročník. Studentky a studenti, kteří studují dvouoborovou historii, si zapisují kurz, který vyučuje prof. David Papajík. Studentky a studenti, kteří studují jednooborovou historii, si zapisují kurz s prof. Janou Burešovou. U kurzů je pro přehlednost v poznámce (v tzv. bublině) uveden i komentář, který upozorňuje, kdo si má který kurz zapsat. Věnujte prosím těmto vysvětlivkám pozornost.


Jak mám komunikovat s vyučujícími, asistentkou katedry a dalšími?

 • Vždy používejte ke komunikaci univerzitní e-mailovou adresu. V případě osobních schůzek se snažte využívat konzultačních hodin, případně si schůzky domlouvejte předem. Je také dobré průběžně sledovat svou univerzitní e-mailovou schránku, pomocí níž s vámi komunikují vyučující, asistentka a tajemník katedry i další lidé z univerzity.


Jsou přednášky povinné?

 • Přednášky na katedře historie povinné jsou, většina z nich spadá do kategorie Áčkových předmětů, které splnit musíte. Jsou důležitou oporou při skládání zkoušek a zápočtů, velmi vám pomohou zorientovat se v aktuálně studovaném období. U většiny z nich se nekontroluje docházka, u zkoušek je pak vaše přítomnost či nepřítomnost na přednáškách znát.


Musím si zapisovat Němčinu pro historiky a archiváře a k tomu i latinu?

 • Pokud je vaším domovem filozofická fakulta, musíte si zapsat v průběhu studia v doporučených semestrech čtyři kurzy němčiny a jeden kurz latiny. Studující kmenově na jiných fakultách si němčinu ani latinu nemusí zapisovat, pokud o ně ale mají zájem, zapsat si je mohou.


Zapomněl/a jsem si zapsat nebo odepsat předmět, co s tím?

 • Předmět si můžete dodatečně zapsat, případně odepsat, a to z opodstatněného důvodu do jednoho měsíce od uzavření STAGu k zápisu předmětů. S obojím musí navíc vyslovit souhlas vyučující daného předměty a také vedoucí katedry. Žádost se dá vyplnit elektronicky a následně je nutné ji dodat na studijní oddělení.


Jakou přednášku v rámci Filozofie (Společný základ) si mám zapsat?

 • KFI/FIL Filozofie – společný základ – jde o jednosemestrální přednášku zakončenou zkouškou. Obecně studentkám a studentům doporučujeme, aby si tento předmět zapisovali až ve druhém ročníku. Z nabízených časů si můžete zvolit kterýkoliv.


V nabídce předmětů jsou i různé praxe a exkurze, kde o nich získám více informací?

 • Pokud máte zájem o praxe a exkurze, oslovte vždy garantku či garanta předmětu, kteří jsou uvedeni v sylabu ve STAGu.


Jak a kdy se mám zapisovat na zkoušky?

 • Zápis na termíny zkoušek, zápočtů a kolokvií probíhá ve STAGu, a sice v záložce „Zápis na termíny“. Na zkoušky se zapisujte včas. Totéž platí i pro případ, kdy si chcete termín odepsat. Myslete na to, že není dobré odkládat zkoušky na poslední chvíli. Využívejte vypsané termíny.


V předzápisu se mi ukazují předměty „mimo studijní plán“, co to znamená? Musím to nějak řešit?

 • Jedná se o předměty, které nejsou ve vašich studijních plánech. Často jsou to Céčkové předměty, které máte jednoduše navíc. Nemusíte se tím znepokojovat.


Jak fungují diplomové semináře, musím na ně chodit, co je jejich náplní?

 • Pokud píšete kvalifikační práci na katedře historie v rámci bakalářského studia, zapisujete si tři kurzy s názvem „Diplomový seminář k bakalářské diplomové práci“.
  • Absolvování prvního diplomového semináře je podmíněno výběrem tématu a oslovením vedoucí nebo vedoucího práce, v tomto případě tedy není realizována žádná konkrétní výuka. Kredity za první seminář vám zapíše vedoucí vaší práce, je dobré si zapsání splnění tohoto předmětu do STAGu ohlídat.
  • Druhý diplomový seminář se koná formou semináře, který vyučuje doc. Jan Stejskal.
  • Třetí diplomový seminář je opět individuální, nekoná se žádná konkrétní výuka a kredity vám zapíše vedoucí vaší práce za konzultace a vypracování bakalářské práce.


Kdy si mám zapsat obhajobu kvalifikační práce a státní závěrečnou zkoušku?

 • Předměty státní závěrečné zkoušky a obhajobu kvalifikační práce si zapisujete až v závěru studia, ve chvíli, kde chcete státní zkoušku a obhajobu opravdu konat, zpravidla tedy ve třetím ročníku. Je důležité si tyto předměty zapsat, pokud tak neučiníte, nebudete moci zkoušky vykonat. Důležité je následně reagovat na e-mailovou výzvu tajemnice, kdy je nutné písemně potvrdit, že se v konkrétním termínu chystáte k obhajobě a státnicím. Vřele doporučujeme sledovat harmonogram akademického roku a všechny termíny, které jsou zde uvedeny.

Kvalifikační práce


Jak a kdy mám zadat téma kvalifikační práce?

 • Stran termínů je důležité sledovat tzv. harmonogram akademického roku, najdete ho zde. Bakalářské práce se nejčastěji musí zadat do konce dubna (studující 2. ročníku), magisterské práce se nejčastěji zadávají nejpozději ke konci měsíce listopadu. 
 • Od akademického roku 2022/2023 již není nutné zadávat téma kvalifikační práci v papírové formě (není třeba odevzdávat formulář Podklad pro zadání práce). Vše nově probíhá elektronickou cestou prostřednictvím IS STAG. Návod naleznete níže a také na příslušných stránkách fakulty.

  Pro vložení zadání (tématu) VŠKP použijte záložku Moje studium – Téma VŠKP (v levém menu) – Nové téma.

  Schvalovací proces:

  • student FF zadá podklad VŠKP; v případě zadání práce v cizím jazyce musí být studentem tato možnost uvedena již na tomto místě;
  • jakmile student dopracuje podklad VŠKP, systém současně odešle upozornění vedoucímu práce, že má ke schválení podklad VŠKP;
  • vedoucí práce podklad VŠKP
   • schválí; současně systém odešle upozornění garantovi, že má ke schválení podklad VŠKP;
   • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení – prostřednictvím zvonečku v horním menu IS STAG, návod zde) a celý schvalovací proces začíná nanovo;
  • garant programu podklad VŠKP
   • schválí; současně systém odešle upozornění všem studijním referentkám na FF, že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zaevidovat do STAGu;
   • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.


Jak si vybrat téma a vedoucího kvalifikační práce?

 • Témata kvalifikačních prací nejsou na katedře historie většinou vypisována dopředu, ale individuálně konzultována na základě vašich preferencí. Téma kvalifikační práce by vám mělo být blízké. Pokud si nevíte rady, není nic jednoduššího, než se zeptat na příslušné sekci a požádat o radu. V kontaktech na webu katedry najdete i informace o tom, čemu se věnují konkrétní vyučující (stačí kliknout na jméno), což vám pomůže odhadnout, kdo by tak mohl být ideální vedoucí vaší práce. Pamatujte i na to, že bakalářské práce mohou vést i doktorandky a doktorandi.


Jak a v jaké podobě mám odevzdat kvalifikační práci?

 • Kvalifikační práci na katedře historie tiskneme oboustranně a nepřidáváme do ní žádné CD. Stejně jako při zadávání tématu je i při odevzdávání práce nutné vyplnit údaje ve STAGu, opět v záložce „Kvalifikační práce“.
 • Vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do STAGu); termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu katedry. Více podrobností najdete zde.


Jak se určí oponentka či oponent mé kvalifikační práce?

 • Oponentury kvalifikačních prací se určují na zasedání katedry. Oponentka či oponent je zpravidla ten člověk, který má blízko k tématu vaší práce. Bakalářské práce mohou oponovat i doktorandky a doktorandi.


Mám po obhajobě, ale ve STAGu se mi nezobrazuje známka?

 • Známka u předmětu „Obhajoba kvalifikační práce“ se nikdy nezobrazuje. Předmět je jen formální, finální známku, posudky i zápis o průběhu obhajoby najdete ve STAGu v části „Prohlížení“ a „Kvalifikační práce“. Stačí vyhledat své jméno. Pomůže vám následující návod.

Státnice


Jak probíhají státní závěrečné zkoušky?

 • Studentky a studenti přichází postupně před státnicovou komisi, která musí být nejméně tříčlenná. Vylosují si otázku, na kterou se mohou po dobu 30 minut připravovat. Losují-li si více otázek, doba na přípravu se úměrně zvětšuje. Během doby, kdy je jedna nebo jeden studující na tzv. potítku, je zkoušena jiná studující či jiný studující. Představí koncept státnicové otázky, o kterém souvisle hovoří. Následně probíhá diskuze s komisí. Po konci zkoušky opustí místnost jak zkoušená či zkoušený tak i osoba na potítku, komise se poradí o hodnocení a to následně studujícím sdělí.


Jak obsáhlý musí být seznam četby ke státní zkoušce?

 • Ke státní zkoušce je potřeba mít připravený seznam prostudované četby. Ten může obsahovat knihy, články i kapitoly z knih. Měl by být reprezentativní a obsahovat studie napříč obdobími. Očekává se, že v seznamu bude patrné i zaměření studujících. Do seznamu si pište jen tituly, o kterých jste schopni s komisí obsáhleji hovořit.


Jak probíhá obhajoba kvalifikační práce?

 • Studující přistupuje ke komisi, před kterou představí svou kvalifikační práci. Následně jsou přečteny posudky vedoucí či vedoucího a oponentky či oponenta a je prostor pro zodpovězení případných otázek. Po ukončení obhajoby studující opustí místnost, komise se poradí a následně studujícím sdělí výsledné hodnocení. U obhajob kvalifikačních prací není zpravidla potřeba mít powerpointovou či jinou prezentaci.
 • Jedna z důležitých dovedností, která je zdůrazňována během celého studia, je schopnost prezentovat vlastní výsledky z hlavy. Při obhajobě kvalifikační je možné mít vlastní poznámky, mělo by se ovšem jednat maximálně o body, resp. osnovu, která vám pomůže na nic nezapomenout. 


Co když mám u kvalifikační práce navržené hodnocení „F“?

 • Pokud oponentka či oponent i vedoucí navrhnou v posudcích práci hodnotit stupněm F, k obhajobě se nepřikračuje a práce je vrácena studentce či studentovi k přepracování. Pokud je navrženo hodnocení E a F, je možné se k obhajobě dostavit. Práce se dá rovněž do tří pracovních dnů před konáním obhajob tzv. stáhnout. Tím získá studující možnost práci přepracovat a zároveň nepřijde o pokus konat obhajobu. Tohoto práva může studentka či student využít pouze jednou.


Co když na státnice nemohu přijít?

 • Potom je potřeba ihned kontaktovat tajemníka katedry, případně asistentku katedry. V případě, že studující nejpozději do dvou dnů od konání obhajoby/zkoušky doloží lékařské potvrzení, kterým prokáže, že se zkoušek zúčastnit nemohla či nemohl, pokus nepropadá.

Ostatní


Mám problém, se kterým si nevím rady, co s tím?

 • Pokud máte problém, řešte ho podle následujícího diagramu. Hodit se vám může i kontakt na Ochránce práv studentů filozofické fakulty, který najdete zde.


Když chci vyjet do zahraničí, co mám udělat?

 • Je možné vycestovat několika způsoby, vše potřebné se dozvíš zde. Katederní koordinátorkou pro výjezdy v rámci programu Erasmus je Mgr. Tereza Lyčková, Ph.D. (585 633 250, tereza.lyckova@upol.cz). Pro výjezdy v rámci programu CEEPUS je koordinátorkou doc. Radmila Švaříčková Slabáková.


Co bych si měl/a ještě prostudovat a přečíst?

 • Určitě je dobré znát tzv. Studijní a zkušební řád. Stejně tak i svůj studijní plán (studující kmenově spadající pod FF ho najdou v tzv. Modré knize, studující kmenově spadající pod jiné fakulty ho najdou na webových stránkách dané fakulty). Hodí se rovněž pravidelně sledovat katederní web a sociální sítě (instagram a facebook). Za zmínku stojí i často kladené otázky na fakultním webu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)