top
spacer

Aktuality

Přítomnost Jany Oppeltové na katedře

Jana Oppeltová 10.12.2016

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 

těm z Vás, kteří by se chtěli se mnou potkat ještě během tohoto kalendářního roku, bych chtěla nabídnout termín v pátek 16. 12. 2016 cca od 10.30 do 13.00. Pokud byste chtěli vyzkoušet, konzultovat či se jen setkat, zkuste mi prosím napsat, doladíme přesnou hodinu a budu se na Vás těšit.

Termíny na zkoušky a zápočty jsou již vypsány ve STAGu, individuální konzultace, prosím, domlouvejme přes mail.  

Jana Oppeltová 

nálezy

Markéta Peřinová 9.12.2016

Vážení studenti,

objevil se mi na stole náramek s poznámkou, že byl nalezen ve čtvrtek 8. prosince v učebně archivnictví, tak kdybyste ho někdo postrádal, je na sekretariátu katedry :-)

M. P. 

Vyhlášení soutěže "Studentská cena ČNS"

Markéta Peřinová 8.12.2016
Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla
podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlásit Studentskou cenu ČNS. Do soutěže o Studentskou cenu je možno přihlásit bakalářské a magisterské práce, které mají etnologické téma, i když je vytvořili studentky/studenti jiných oborů. Podmínky soutěže najdete v přiloženém souboru a také na stránkách České národopisné společnosti - viz http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/ostatni-aktuality/item/248-vyhlaseni-studentske-ceny-cns .

Konečný termín pro přihlášení studentských prací do soutěže na rok 2017 je 28. únor 2017.

S pozdravem

Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
předsedkyně ČNS, z. s.

Studentská vědecká konference 2016

Jan Stejskal 6.12.2016

Vážení a milí,

ve čtvrtek dne 8.12. se bude konat naše katederní kolo studentské konference. Program přiložen níže. Přijďte podpořit své kolegy a prezentace jejich prací. Všichni jsou srdečně vítáni.

Jan Stejskal 

IGA 2017 - studentská grantová soutěž UP

Radmila Pavlíčková 5.12.2016

Vyzýváme studenty/tky doktorského studijního programu a magisterské studenty/tky k účasti na katederním projektu v rámci IGA (8. ročník studentské grantové soutěže na UP).

Bližší informace, zejm. podmínky a termíny, najdete v příloze.

výběrové řízení - Městské muzeum Rýmařov

Markéta Peřinová 5.12.2016

Vážení,

v příloze naleznete info o výběrovém řízení na místo "Odborný pracovník - historik, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů" v Městském muzeum v Rýmařově.

M. P. 

Výjimečná přednáška prof. Hrabové 1.12. 2016

Jan Stejskal 30.11.2016

Katedra historie FF UP vás srdečně zve na přednášku prof. Hrabové na téma "Kniha jako historický pramen", která se uskuteční v prostorách  Státní vědecké knihovny v Olomouci  ve čtvrtek v 13:15 hod. Místnost bude označena. Těšíme se na vaši hojnou účast.

 

Jan Stejskal 

Přednáška prof. Karla Vocelky

Michael Viktořík 30.11.2016

Vážení kolegové,

dovoluji si upozornit na přednášku významného rakouského historika a.o.Univ. Prof. dr. Karla Vocelky (Universität Wien), která bude věnována Františku Josefovi I. Přednáška bude proslovena dne 6.prosince 2016 v 17.00 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 Michael Viktořík 

Vánoční posezení

Markéta Peřinová 28.11.2016

ISHA Olomouc z.s. si vás dovoluje pozvat na již tradiční Vánoční posezení, které se tento rok bude konat v Café & Bar IF na Palackého 13.

Těšíme se na vaší účast.

Volná místa na Státním zámku Vimperk

Markéta Peřinová 25.11.2016
Vážení,

ještě jednou v letošním roce si vás dovoluji oslovit s nabídkou volných pozic na Státním zámku Vimperk.
 
Momentálně hledáme kurátora sbírkových a mobiliárních fondů a edukačního pracovníka, přičemž obě pozice jsou ideální pro absolventy historie. 

S pozdravem
Mgr. Lucie Budirská
pracovník vztahů k veřejnosti
správa SZ Vimperk
Zámek 20
385 01 Vimperk
vimperk@npu.cz
budirska.lucie@npu.cz

Call for Paper: Ponuka pre študentov magisterských a doktorandských programov

Markéta Peřinová 25.11.2016
Vážený pán alebo Vážená pani,

chcela by som Vás srdečne poprosiť o zdieľanie tohto linku:

Jedná sa o Call for papers pre Mgr. a Phd. študentov , ktorí sa venujú problematoke NS táborov a miest exterminácie.

Srdečne ďakujem za Vašu pomoc.

S pozdravom
Mgr. Denisa Nestakova, MA
PhD Candidate
Department of General History
Faculty of Arts
Comenius University in Bratislava

Dějiny 20. století - praktické informace k realizaci předmětu, písemným pracím a zkouškám

Markéta Peřinová 24.11.2016

Dějiny 20. století – bakalářské studium

Praktické informace k realizaci předmětu, písemným pracím a zkouškám

Seminární práce: práci je možno nechat posoudit libovolným vyučujícím, který se v daném semestru podílí na vedení seminářů.

Esej (pouze studenti JH) : práci je možno předložit k posouzení rovněž libovolnému vyučujícímu – vytištěnou, na ni pak v případě uznání vyučující na titulní list připíše na doklad uznání datum a svůj podpis. Práci pak student předloží u zkoušky zkoušejícímu (spolu se seznamem četby) – tím bude podchyceno splnění tohoto úkolu. Do stagu se nedává.

Zkoušky: ve stagu bude vypsáno přesně tolik míst, kolik je zapsáno studentů na tento předmět – tzn., že všichni studenti by se měli zapsat na první termíny, pokud hodlají zkoušku skládat v tomto akademickém roce.

Opravné termíny se budou řešit až následně s každým neúspěšným studentem -  tím vyučujícím, u kterého student neuspěl.

Jana Burešová

Študentská konferencia Na prahu 2017 - call for papers

Markéta Peřinová 23.11.2016

Vážené vedenie Katedry histórie...

Dovoľujeme si Vašich študentov a doktorandov pozvať k účasti na transdisciplinárnej konferencii Na prahu 2017, ktorá sa 6.-7. apríla 2017 uskutoční na pôde Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. 

Cieľom konferencie je identifikácia hlbších jednotiacich príčin činných v pozadí dnešných globálnych výziev a hľadanie východísk pre spoluprácu vedúcu k udržateľnej a zmyslom naplnenej budúcnosti. 

Deadline na zaslanie príspevkov je 1. marec 2017 

"Call for papers" s podrobnými informáciami nájdete v prílohe. 

S úctou, 

Kolégium lektorov

Přednáška dr. Yilmaze

Martin Elbel 22.11.2016

V pondělí 28. listopadu 2016 v 9:45 (Tř. Svobody 8, místnost 2.05) se uskuteční přednáška

Yasira Yilmaze

The second Turkish siege of Vienna in 1683: What happened and why is it important today?

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Seminář BS2/ XBS2

Jan Stejskal 21.11.2016

Vážení a milí,

ve středu se na vás těším na semináři BS2/XBS2 dle rozvrhu.

 S pozdravem

 

Jan Stejskal 

 

Pozvánka na přednášku zahraničního hosta

Radmila Švaříčková Slabáková 21.11.2016

Ve čtvrtek 24. 11. ve 14.45-16.15 v SP 3.09 se uskuteční přednáška doc. PhDr. Juraje Šucha, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici) na téma Frank Ankersmit a písanie o dejinách (dielo, posuny, ohlasy).

Všichni jsou srdečně zváni!

 

 

Workshop

Radmila Pavlíčková 21.11.2016
Srdečně Vás zveme na workshop Prezentace konfesí v raném novověku, který se koná na KHI v pátek 25. 11. od 9:30. Úvodní přednášku prosloví doc. Ondřej Jakubec na téma: "Konfesijní výpověď sepulkrálních památek raného novověku (očima historika umění)." Své doktorandské výzkumy představí Magdaléna Marjaková, Iveta Coufalová a Radim Červenka.

Call for Papers

Markéta Peřinová 16.11.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že recenzovaný časopis AUC Studia Territorialia přijímá anglické články do tematického čísla "Global Challenges, Local Responses". Abstrakty lze zasílat do 5. ledna 2017, hotové příspěvky do 31. března 2017. 

Podrobné informace k přijímaným článkům naleznete v příloze nebo na webu https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/150290/call-papers-journal-special-issue-global-challenges-local.  

S pozdravem

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia

Executive editor

Faculty of Social Sciences, Charles University 

U Kříže 8, 158 00 Prague

Czech Republic

Email: lucie.filipova@fsv.cuni.cz

Homepage: http://stuter.fsv.cuni.cz
patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz