Katedra historie

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně historického studia.

Aktuálně se realizuje studium v následujících studijních programech:

  • historické vědy - samostatný studijní program: bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium.
  • historické vědy - program MAIOR a MINOR (dříve tzv. dvouoborové studium) bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium
  • archivnictví - bakalářské (tříleté) studium: samostatný studijní program
  • archivnictví -  bakalářské (tříleté) studium: program MAIOR a MINOR
  • euroculture - jednooborové magisterské navazující studium interdisciplinárního a především meziuniverzitního charakteru
  • archeologie – tříleté bakalářské studium: samostatný studijní program (prezenční a kombinované) nebo program MAIOR a MINOR (prezenční) 
  • archeologie –  dvouleté navazující magisterské studium: samostatný studijní program (prezenční) nebo program MAIOR a MINOR (prezenční) 
  • historické vědy - doktorské studium (čtyřleté)

Mimo organizované studijní programy (po magisterském stupni) je katedra oprávněna realizovat ad hoc rigorózní řízení (akademický titul doktor filozofie PhDr.) v oboru historie.

Kontakt

Sídlo katedry  

Katedra historie FF UP
Na Hradě 5
771 80 Olomouc

Tel.:  585 633 233 (asistentka katedry: Markéta Peřinová)
E-mail:  khist@upol.cz

Instagram Katedry historie