Lidé

Vedení katedry

Na Hradě 5
místnost: 3.08b


585633244

Na Hradě 5
místnost: 3.15


585633623

Na Hradě 5
místnost: 3.16


585633233

Na Hradě 5
místnost: 3.07a


Emeritní profesoři

Na Hradě 5
místnost: 3.14


prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.

585633231

místnost: 3.08b (nesídlí zde)


prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.

585633245

místnost: 3.06


prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

místnost: 3.06


Sekce dějin starověku

Na Hradě 5
místnost: 3.11


Na Hradě 5
místnost: 3.11


Sekce dějin středověku

Na Hradě 5
místnost: 3.05


Na Hradě 5
místnost: 3.08b


Na Hradě 5
místnost: 3.15


Na Hradě 5
místnost: 3.08b


Na Hradě 5
místnost: 3.08b


Sekce dějin raného novověku

Na Hradě 5
místnost: 3.12


Na Hradě 5
místnost: 3.08a


tř. Svobody 8
místnost: 3.04


Na Hradě 5
místnost: 3.16


Sekce dějin 19. století

Na Hradě 5
místnost: 3.16


Na Hradě 5
místnost: 3.15


Sekce dějin 20. století

Na Hradě 5

místnost: 3.13


Na Hradě 5
místnost: 3.13


Na Hradě 5
místnost: 3.14


Na Hradě 5
místnost: 3.08A


Sekce archivnictví

Na Hradě 5
místnost: 1.05


Na Hradě 5
místnost: 1.05


Na Hradě 5
místnost: 1.05


Sekce archeologie

Na Hradě 5
místnost: 2.06


Na Hradě 5
místnost: 2.05


Na Hradě 5
místnost: 2.05


Na Hradě 5
místnost: 2.07


Na Hradě 5
místnost: 2.06


Na Hradě 5
místnost: P.04


Na Hradě 5
místnost: 2.07


Na Hradě 5
místnost: P1.04


Na Hradě 5
místnost: P1.11


Na Hradě 5
místnost: 2.06


ERASMUS koordinátorka

585 637 340,585 633 231

Univerzitní 22
místnost: 3.09

úterý 12:00-13:00 (Na Hradě 5, místnost 3.06)


Euroculture a Nebraska koordinátorka

Na Hradě 5
místnost: 3.12


Externisté

Doktorandi

Prezenční studium

Sekce dějin středověku

Mgr. Kotau Pavel pavel.kotau01@upol.cz

Mgr. Pivodová Zdislava zdislava.pivodova01@upol.cz

Sekce dějin raného novověku

Mgr. Faltičko Josef josef.falticko01@upol.cz

Mgr. Nguyen Michal michal.nguyen01@upol.cz

Mgr. Polách Zdeněk zdenek.polach01@upol.cz

Mgr. Platilová Ivana ivana.platilova01@upol.cz

Mgr. Surá Dana dana.sura01@upol.cz

Mgr. Trenta Andrea andrea.trenta@upol.cz

Mgr. Zapletalová Tereza tereza.zapletalova01@upol.cz

Sekce dějin 19. století

Mgr. Denk Libor libor.denk01@upol.cz

Mgr. Dietrichová Barbora barbora.dietrichova01@upol.cz

Mgr. Chargros Maeva Carla maevacarla.chargros01@upol.cz

Mgr. Turanská Jana jana.turanska01@upol.cz 

Sekce dějin 20. století

Mgr. Blatecká Anna anna.blatecka01@upol.cz

Mgr. Češík Vojtěch vojtech.cesik01@upol.cz

Mgr. Staňková Klára klara.stankova02@upol.cz

Mgr. Škardová Lenka lenka.skardova01@upol.cz

Mgr. Vašut Marek marek.vasut01@upol.cz

Mgr. Žižka Petr petr.zizka03@upol.cz