Erasmus+

Láká Tě studium v zahraničí? Potřebuješ zahraniční literaturu pro svou bakalářku či diplomku? Chceš vidět svůj obor z jiné perspektivy? Využij program ERASMUS+!

Můžeš se přihlásit vždy v lednu a září přes IS STAG (IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů).

každý student může absolvovat:

 

 • 1-2 studijní pobyty v zahraničí
 • 1-2 pracovní stáže v zahraniční společnosti

celkem dohromady až 12 měsíců v daném stupni studia - je na studentovi, na kterou formu výjezdu/výjezdů daných 12 měsíců využije

 

 • zahrnuje 27 zemí EU
  • Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko
  • zámořské regiony (Kanárské ostrovy, Guadelupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion, Azorské ostrovy, Madeira)
  • zámořská území (Grónsko, Nová Kaledonie, Fr. Polynésie, Britská indooceánská území, Falklandy, Nizozemské Antily…)

Užiteční informace k výjezdu do zahraničí: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/administrace-studijnich-pracovnich-a-vyzkumnych-pobytu-v-zahranici/ 

Administrace studijních pobytů Erasmus+:

 • studenti nominovaní Katedrou historie pro účast v programu:
  • zkontrolují údaje ve STAGu (Moje studium - ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů), včetně požadovaných dokumentů
  • Learning Agreement potvrzuje katederní koordinátor programu Erasmus+ Mgr. Tereza Lyčková tereza.lyckova@upol.cz
  • za záležitosti stran STAGu je zodpovědné ZO FF UP - kontaktní osoba j.horakova@upol.cz 
  • organizačně administrativní záležitosti řeší ZO UP (kontakty viz. výše)
  • uznávání kreditů v rámci zahraničních mobilit probíhá podle Směrnice děkana 3/2015
 • Transcript of Records a Formulář LA - after mobility:
  • oficiální dokument potvrzující studijní výsledky ze zahraničí, na jehož základě je studentovi studium uznáno na domácí instituci
  • studentům Katedry historie uznává doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. radmila.svarickova@upol.cz

Praktické informace k výjezdům v rámci programu Erasmus+:

Pracovní stáže Erasmus+ a jejich administrace:

 • instituci, kde student chce realizovat pracovní stáž, si student vybírá sám
 • k vyhledání lze využít webové aplikace INTLAG: intlag.upol.cz
 • poté osloví Zahraniční oddělení UP - výběr studentů na pracovní stáž neprobíhá přes klasické výběrové řízení, katedra „pouze“ v součinnosti s Kanceláří zahraničních styků schvaluje pobyty studentů a v případě většího počtu zájemců pomáhá s jejich výběrem
 • administraci pracovních stáží zajišťuje Mgr. Marie Raková (marie.rakova@upol.cz) a Lenka Lepetáková (lenka.lepetakova01@upol.cz
 • student je povinen nahlásit výjezd na odbornou pracovní stáž na Zahraniční oddělení FF UP http://www.ff.upol.cz/skupiny/zamestnancum/zahranicni-vztahy
 • konečné uznání stáže na Katedře historie provádí Mgr. Petra Hubená
 • zahraniční pracovní stáž a její náplň je pak uvedena na Dodatku k diplomu (Dipploma Supplement, student získává absolvováním min. 5 kreditů typu C). 

Praktické informace ke stážím v rámci programu Erasmus+ a jejich administraci:

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)