prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633621

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.15

profesor

středověké dějiny, dějiny šlechty, významné osobnosti ve středověku, majetkové poměry ve středověku, regionální dějiny

ČLÁNEK
Papajík D. Majetkové strategie šlechty v pozdním středověku na modelovém příkladu Haška z Valdštejna. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2020.
Papajík D. Role biskupa (arcibiskupa) Alberta ze Šternberka při vývoji města Šternberka. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2020.
Papajík D. K osobnosti a charakteru Haška z Valdštejna. Východočeské listy historické. 2018.
Papajík D. Politické, mocenské a hospodářské strategie šlechty v českých zemích ve 14.–15. století. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2018.
Papajík D. Pohled na obraz druhé světové války v učebnicích dějepisu z let 1945-2015. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Papajík D. V. László magyar és cseh király halálának oka. Történelmi Szemle. 2016.
Papajík D. O narození Ladislava Pohrobka a jeho uherské korunovaci na krále. Východočeské listy historické. 2015.
Papajík D. Did Jan Čapek of Sány Betray the Hussites at the Battle of Lipany in the year 1434? The Journal of Slavic Military Studies. 2012.
Papajík D. Historians and the Communist Regime in Czechoslovakia. Three Interesting Stories. Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal. 2012.
PAPAJÍK D. O desetihodinovém dramatu v Litovli v roce 1437. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Papajík D. Udział wojsk husyckich pod dowództwem Jana Čapka w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 roku. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO MCCCXXIII PRACE HISTORYCZNE. 2012.
Papajík D. Vítek z Úpy a ze Švábenic a Trutnovsko. Krkonoše - Podkrkonoší. 2012.
PAPAJÍK D. The Research Library in Olomouc: Its Beginnings, Development, and Book Collections. Slavic & East European Information Resources. 2011.
Papajík D. František Pokorný a páni ze Švábenic. Vlastivědný věstník moravský. 2009.
Papajík D. Jan Čapek ze Sán a Český ráj. Z českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 13. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém rájič. 2009.
Papajík D. Víra nebo kariéra: Kryštof Karel (1618-1641) a Jan Ferdinand (1618-1652) Švábenští ze Švábenic. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2009.
Papajík D. Zpráva o činnosti Kabinetu regionálních dějin za roky 2007-2008. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2009.
Papajík D. Nové poznatky k počátkům rodu pánů ze Sovince a hradu Sovince. Vlastivědný věstník moravský. 2005.
Papajík D. Stavy a majetek na Moravě ve 14.-16.století. Historický časopis. 2005.
Papajík D. Šlechtická jména v českých zemích ve 14.-16.století. Mediaevalia historica Bohemica. 2005.
Papajík D. Dějiny obcí jako problém. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2004.
Papajík D. Města, městečka a vesnice v majetkové struktuře na Šumpersku ve 14.-16. století. Severní Morava : vlastivědný sborník. 2002.
Papajík D., Knotková R., Raida L., Szotkowski T., Vondráková J., Hluší A., Jančíková M., Heczko M., Skoumalová I., Faber E., Hubáček J., Vlachová Š., Jarošová M., Indrák K. Rituximab (chimerická abti-CD20 monoklonální protilátka) v léčbě nehodgkinských lymfomů: Naše první zkušenosti. Transfuze a hematologie dnes. 2002.
Papajík D. Doc. Jan Bistřický a oslavy jeho narozenin. Střední Morava. 2000.
Papajík D. Struktura feudálního majetku na Prostějovsku ve 14.-16. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
Papajík D. Vývoj změn feudálního majetku na Přerovsku ve 14.-16. století. Vlastivědný věstník moravský. 2000.
Papajík D. Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století. Vlastivědný věstník moravský. 1998.
Papajík D. Ottahalové - vzestup a pád. Střední Morava. 1998.
Papajík D. Projekt "Pamětí obcí olomouckého okresu". Střední Morava. 1997.
Papajík D. Rod Kinských na Olomoucku. Střední Morava. 1997.
Papajík D. Harrachové na Olomoucku. Střední Morava. 1996.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Papajík D. Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků. In Chalupecký I. (Eds.) Z minulosti Spiša. 2012.
PAPAJÍK D. Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii. In . (Eds.) Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana 2, 2010. 2011.
PAPAJÍK D. Toužetínský pán Jan ze Sovince a z Doubravice († 1580) a jeho osudy. In . (Eds.) Poohří. Sídla-správa-společnost. 2011.
Papajík D. Narativní prameny městské historiografie v České republice. In Papajík D. (Eds.) Ružomberský historický zborník. 2009.
Papajík D. Bájní předkové a tajemný kostel aneb mýtické počátky jednoho šlechtického rodu. In Jaroslav Nemeš . (Eds.) Ružomberský historický zborník. 2008.
Papajík D. Problémy regionální historiografie v České republice po roce 1989. In . (Eds.) Kronikarz a historyk. Atuty i slabości regionalnej historiografii. Materialy z konferencji naukowej. 2007.
Papajík D. Florian Zapletal a husitství. In František Hýbl . (Eds.) Florian Zapletal. Život a dílo. 2006.
Papajík D. Osobnost Jana Žižky z Trocnova z pohledu historiků. In Miloš Řezník . (Eds.) W. W. Tomek. Historie a politika (ed. Miloš Řezník). Sborník příspěvků královehradecké konference k 100. výročí úmrtí W. W. Tomka. 2006.
Papajík D. Rozdělení majetku na základě testamentu mezi syny ve šlechtické společnosti na příkladu pánů ze Sovince. In . (Eds.) Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití. 2006.
Papajík D. Záhada určení donátorství dvou rukopisů z Vědecké knihovny v Olomouci. Problematika historických a vzáckných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska - Architektura khihy (forma, obsah a jejich tvar). 2006.
Papajík D. Založení hradu Sovince z pohledu historiků. In . (Eds.) Pravěk (supplementum). 2006.
Papajík D. Nejvýznamnější šlechtické rody na Moravě podle zemských desk. In . (Eds.) Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. 2003.
Papajík D. Vývoj feudálního majetku na Moravě ve 14.-16. století. In . (Eds.) VIII. sjezd českých historiků. 2000.
Papajík D. Profesor Ladislav Hosák v povědomí archivních badatelů. Sborník prací historických XVI, AUPO, Facultas Philosophica, Historica 28. 1999.
KNIHA - CELEK
Papajík D., Šmíd M. Dějiny Náměště na Hané. 2022.
Papajík D. Dějiny Šternberka. In Papajík D. (Eds.) 2022.
Papajík D., Novotný L. Dějiny Hněvotína. 2018.
Zajíček P. Sokol Litovel - historie a současnost. In Papajík D., Najman R. (Eds.) 2018.
Papajík D. Dějiny Radíkova. 2014.
Pindur D., Al Saheb J. Malenovice. Minulost a současnost obce pod Lysou horou. In Lipovski R., Papajík D. (Eds.) 2014.
Papajík D. Dějiny obce Stará Ves. 2011.
Papajík D. Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. 2009.
Papajík D. Páni z Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod. Páni z Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod. 2007.
Papajík D., Glonek J. Dějiny obce Hlubočky. Dějiny obce Hlubočky. 2006.
Papajík D. Dějiny měst, městeček a vesnic (metodická příručka). Dějiny měst, městeček a vesnic (metodická příručka). 2005.
Papajík D. Dějiny obcí Lutín aTřebčín. Dějiny obcí Lutín aTřebčín. 2005.
Papajík D. Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. 2005.
Papajík D. Dějiny obce Říkovice. Dějiny obce Říkovice. 2004.
Papajík D. Dějiny obce Říkovice. Dějiny města Kelče. 2004.
Papajík D. Dějiny obce Topolany. Dějiny obce Topolany. 2003.
Papajík D. Dějiny obcí Těšetice, Rataje a Vojnice. Dějiny obcí Těšetice, Rataje a Vojnice. 2003.
Papajík D. Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století. Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století. 2003.
Papajík D. Dějiny obcí Bílovic a Lutotína. Dějiny obcí Bílovic a Lutotína. 2001.
Papajík D. Stará Náměšť ve fotografii. Obecní úřad Náměšť na Hané. 1998.
Papajík D. Stará Náměšť ve fotografii. Stará Náměšť ve fotografii. 1998.
Papajík D. Paměti obce Náměště na Hané. Obecní úřad Náměšť na Hané. 1996.
Papajík D. Paměti obce Náměště na Hané. Paměti obce Náměště na Hané. 1996.
KAPITOLA V KNIZE
Papajík D. Berkovské století. Dějiny Šternberka. 2022.
Papajík D. Otazníky kolem vzniku hradu a města Šternberka. Dějiny Šternberka. 2022.
Papajík D. Poloha, správní vývoj, název, pečeť a znak. Dějiny Šternberka. 2022.
Papajík D. Šternberk v dlouhém 14. století. Dějiny Šternberka. 2022.
Kalábková P., Kalábek M. Šternbersko v pravěku. In Papajík D. (Eds.) Dějiny Šternberka. 2022.
Somer T., Hradil F. Šternberský klášter augustiniánů kanovníků. In Papajík D. (Eds.) Dějiny Šternberka. 2022.
Papajík D. V době husitské a pohusitské. Dějiny Šternberka. 2022.
Papajík D. Vznik města Litovle a jeho vývoj do roku 1411. Litovel - velké dějiny města. 2018.
Papajík D. Král v poděbradské éře - k osobnosti uherského a českého krále Ladislava Pohrobka. Poděbradská éra v zemích České koruny. 2016.
Papajík D. Miloš Trapl a Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. 2015.
Papajík D. Páni ze Švábenic a východní Čechy. Východočeská šlechta, její sídla a teritoria. 2013.
Papajík D. Vznik a vývoj Kelče do roku 1511. Dějiny města Kelče. 2004.
Papajík D. Formování a vývoj velkobystřického panství. Velká Bystřice. Pohledy do dějin. 2002.
Papajík D. Majetkové poměry na Moravě v letech 1400-1550. Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Úvodní svazek. 2002.
ABSTRAKT
Raida L., Papajík D., Faber E., Hubáček J., Heczko M., Pikalová Z., Indrák K., Dušek J. Cladribine - an effective but not curative therapy of hairy cell leukaemia. Haematologica: the hematology journal. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vágnerová I., Sauer P., Kolář M., Slepičková S., Hubáček J., Faber E., Papajík D., Raida L., Procházka V. Molekulárně-biologická analýza vankomycin-rezistentních enterokoků. XIII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2005.
RECENZE
Papajík D. Světla a stíny husitství znovu. Bohemica Olomucensia. 2021.
Papajík D. Nemeš, Jaroslav – Kožiak, Rastislav et al.: Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
Papajík D. Musil, F.: Úvod do kastelologie 1.-2. Hradec Králové 2006. Vlastivědný věstník moravský. 2011.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
PAPAJÍK D. Kultúrne dejiny. Kultúrne dejiny. 2011.
PAPAJÍK D. Kultúrne dejiny. Kultúrne dejiny. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Papajík D., Kovářová S. Dějiny města Kelče. Dějiny města Kelče. 2004.
ZPRÁVA
Papajík D. Zpráva o činnosti Kabinetu regionálních dějin za rok 2006. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2008.
Papajík D. Zpráva o činnosti Kabinetu regionálních dějin za léta 2004-2005. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Regionální dějiny KHI/XRD ZS Se 1
Regionální dějiny KHI/XRD ZS 1
Seminář k dějinám středověku A KHI/1DSA LS Se 2
Regionální dějiny KHI/RD2 ZS 1
Regionální dějiny KHI/RD2 ZS Se 1
Úvod do hist.práce a hist.proseminář KHI/XUH ZS Se 4
Dějiny středověku KHI/YADS LS 2
Seminář k dějinám středověku A KHI/YDSA LS Se 2
Dějiny středověku KHI/XDS LS 2
Seminář k dějinám středověku A KHI/XDSA LS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SVOBODA FIF Historické vědy 2021
SOMER FIF Historické vědy 2013
NOVÁK FIF Historické vědy 2020
FRANC FIF Historické vědy 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)