Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na KATEDŘE HISTORIE 

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně v oborech historie, archivnictví, archeologie a Euroculture. Mohou se uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v muzeích, archivech a v dalších vědeckých a odborných institucích. 

Podmínky přijetí na bakalářské studium 

  • Historie jednooborová – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
  • Historie dvouoborová – Test předpokladů ke studiu na FF UP (100%)
  • Archivnictví (jednooborové i dvouoborové) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
  • Archeologie (všechny obory) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z archeologie (70%)

Přijímací řízení 2019/2020

1. 11. 2018
- 28. 2. 2019
podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a navazujícího Mgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce
1. 11. 2018
- 31. 3. 2019
podání přihlášky pro Bc a navazující Mgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce
1. 11. 2018
- 30. 4. 2019
podání přihlášky pro Ph.D. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory)

Přijímací řízení do doktorského studia 2019

Termín přijímacího řízení do doktorského studia (studijní program Historické vědy, délka studia 4 roky) byl stanoven na následující termín:

středa 19. června od 9,00, seminární pracovna v přízemí 1.06 (Katedra historie, Na Hradě 5)

připomínáme, že přihlášku se všemi přílohami musí uchazeči podat nejpozději do 30. dubna 2019