Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na KATEDŘE HISTORIE 

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně v oborech historie, archivnictví, archeologie a Euroculture. Mohou se uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v muzeích, archivech a v dalších vědeckých a odborných institucích. 

Podmínky přijetí na bakalářské studium 

  • Historie jednooborová – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
  • Historie dvouoborová – Test předpokladů ke studiu na FF UP (100%)
  • Archivnictví (jednooborové i dvouoborové) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
  • Archeologie (všechny obory) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z archeologie (70%)

Přijímací řízení do doktorského studia 2020

Vážení uchazeči o doktorské studium oboru Historické vědy na katedře historie FF UP,

oborová rada studijního programu rozhodla vzhledem ke známým skutečnostem upravit některé termíny.

Odevzdání formuláře přihlášky ke zkoušce přijímá podle zvyklostí samozřejmě děkanát FF UP ve zveřejněném termínu. 

Důležité ale jsou teze disertační práce (badatelský projekt). Prosíme o zaslání elektronicky na katedru historie (jana.buresova@upol.cz) v  rozsahu cca tří normostran nejpozději do 25.6.2020.

Nový termín přijímacích zkoušek bude pátek 3.7.2020, od 9,00, Na Hradě 5, učebna 1.06 přízemí.

(Formu zkoušky upřesníme v souvislosti s celkovým vývojem do poloviny června. Každý přihlášený uchazeč obdrží osobní e-mailovou pozvánku ke zkoušce).

A ještě jedna informace: oborová rada už v roce 2018 přijala rozhodnutí realizovat přijímací zkoušky až po absolvování magisterských státních zkoušek, protože kvalita obhájené diplomové práce je jedním z ukazatelů pro práci přijímací komise do doktorského studia.

Proto pro ty studenty, kteří budou ukončovat magisterské studium až v termínu na začátku září, stanovíme náhradní termín pro přijímací zkoušky na první polovinu září (upřesníme, až budou známé termíny mgr. státnic). 

V těchto případech bychom písemný projekt prosili elektronicky nejpozději 25.8.2020.

Vyřizuje

Jana Burešová

jménem oborové rady doktorských studií na KHI FF UP

(v případě dotazů mě můžete samozřejmě kontaktovat)