Přijímací řízení

Studijní programy nabízené Katedrou historie

 • historické vědy - samostatný studijní program: bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium.
 • historické vědy - program MAIOR a MINOR (dříve tzv. dvouoborové studium) bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium
 • archivnictví - bakalářské (tříleté) studium: samostatný studijní program
 • archivnictví -  bakalářské (tříleté) studium: program MAIOR a MINOR
 • euroculture - jednooborové magisterské navazující studium interdisciplinárního a především meziuniverzitního charakteru
 • archeologie – tříleté bakalářské studium: samostatný studijní program (prezenční a kombinované) nebo program MAIOR a MINOR (prezenční) 
 • archeologie –  dvouleté navazující magisterské studiumsamostatný studijní program (prezenční) nebo program MAIOR a MINOR (prezenční) 
 • historické vědy - doktorské studium (čtyřleté)

Informace o přijímacím řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na KATEDŘE HISTORIE 

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně v oborech historie, archivnictví, archeologie a Euroculture. Mohou se uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v muzeích, archivech a v dalších vědeckých a odborných institucích. 

Podmínky přijetí na bakalářské studium 

 • Historické vědy samostatný studijní program – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
 • Historické vědy sdružený studijní program (maior, minor) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (100%)
 • Archivnictví (samostatný i sdružený studijní program) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z historie (70%)
 • Archeologie (všechny studijní programy) – Test předpokladů ke studiu na FF UP (30%) + oborový test z archeologie (70%)

Podmínky přijetí na navazující magisterské studium  

Přijímací zkoušky mají podobu ústního pohovoru nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče/uchazečky. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč/uchazečka přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč/uchazečka hlásí na studijní program Historické vědy minor, tvoří písemný podklad pro ústní pohovor motivační dopis.  

Podrobnější informace viz https://studium.upol.cz/

Přijímací řízení do doktorského studia 2022

Přijímací zkouška se bude konat 16., 21. nebo 22. června 2022 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady). 

Veškeré konkrétní informace poskytuje celofakultně studijní oddělení děkanátu FF UP na svém webu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)