Dizertace

Seznam doktorských prací za období 2009 - 2024*

Dizertační práce obhájené:

v roce 2022:

BARTOŠOVÁ, Jitka: Filantropická činnost v rodě berchtoldů v kontextu doby (druhé poloviny 18. století a 19. století), 2. 12. 2022.

JÁROŠ, Michal: Od daňovníka k majiteľovi. Dom vo svetle genealogických súvislostí na príklade hornoliptovského mestečka Hybe v rokoch 1784 - 1858, 7. 10. 2022.

KOHOUTOVÁ, Jitka: Býti ženou. Sofie Podlipská v síti rodinných a genderových vztahů17. 6. 2022.

LYČKOVÁ, Tereza: Jezuité v "Historii církevní" Pavla Skály ze Zhoře24. 6. 2022.

PILAROVÁ, Terezie: Otázka kontinuity římského práva mezi 6. a 12. stoletím na Apeninském poloostrově, 24. 6. 2022.

v roce 2021:

BÁRTOVÁ, Markéta: Pachatelé a oběti. Příslušníci pátrací a výslechové skupiny 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany v letech 1948 - 1950 a jejich podíl na perzekuci československých důstojníků, 28. 6. 2021.

COUFALOVÁ, Iveta: Panovnická konverze Augusta Silného a její reflexe v saském veřejném prostoru především mezi dvěma luteránskými jubilei (1717-1730.), 25. 6. 2021.

DUBSKÁ, Pavla: Vývoj lnářského a hedvábnického průmyslu na Šumpersku od poloviny 19. století do roku 1918, 29. 6. 2021.

HRABALOVÁ, Lenka: Zacházení s kulturními statky na Blízkém východě a v severní Africe: Irák, Sýrie, Saudská Arábie, Jemen, Mali, 29. 6. 2021.

SVOBODA, Josef: Politický a mocenský dualismus panovníka a šlechty na Moravě se zvláštním zřetelem k osobnosti Petra Strážnického z Kravař, 25. 6. 2021.

v roce 2020:

BARTÁKOVÁ, Daniela: Židovská pionýrská mládež v meziválečném Československu mezi sionismem a komunismem - budování vyvoleného těla, 4. 12. 2020.

ČERVENKA, Radim: Utrakvisté a obraz hříchu v kulturních dějinách reformace, 24. 4. 2020.

ČERVENKA, Jan: „Nikoli tupením a hádkami, nýbrž pravdou, zákony a hodnověrnými údaji“. Literární dialogy a tolerance v rané české reformaci, 28. 8. 2020.

NOVÁK, Jakub: Města a šlechta na střední Moravě ve 13. – 15. století. 28. 8. 2020.

POKORNÝ, Vojtěch: Cesty české národní emancipace na Moravě ve druhé polovině 19. století. Ignát Wurm. 28. 8. 2020.

SLAVÍKOVÁ, Věra: Farní archivy jako svědectví o roli duchovního správce a jejích proměnách v dlouhém 19. století, 22. 5. 2020.

STŮJ, Pavel: "Ó mordýřko, kde máš dítě?" Konstrukce matky vražedkyně v raněnovověké společnosti (1530-1750), 4. 12. 2020.

SVOBODOVÁ, Eva: Guillaume de Beaumont a Robert Olomoucký. Svět biskupa 13. století, 24. 4. 2020.

ŠMAJSTRLOVÁ, Dana: Učebnice dějepisu a občanské nauky v období první republiky (1918-1938). Srovnání českého a německého školství, 22. 5. 2020.

v roce 2019:

KANCÍROVÁ, Aneta: Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku, 29. 11. 2019.

KOČÍ, Jana: Cesta k zachování národní identity chorvatských Čechů na Daruvarsku od počátku 20. století do současnosti, 18. 10. 2019.

ZAPLETAL, Aleš: Lidé v obsazeném městě. Olomouc, Olomoučané a sovětská posádka. 18. 10. 2019.

ZELINKA, Petr: Salesiáni Dona Boska. Moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první ČSR (1918-1938), 17. 5. 2019.

v roce 2018:

HÁJEK Martin: Olomoučtí Němci 1918 – 1938, 26. 6. 2018.

PUŠ Ivan: Olomoučtí Němci v letech 1880 – 1918, 7. 12. 2018.

 

v roce 2017:

FERENCOVÁ, Hana: Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570 – 1800, 3. 11. 2017.

FRANZKOWSKI, Daniel: Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hussinetz in den Jahren 1945-1958, 27. 6. 2017.

MÍČA, Ladislav: Ordály – pouhé iracionální důkazní prostředky?, 7. 4. 2017.

TOMAN, Lucie: Jakub Niemojewský a poznaňští jezuité. Náboženská polemika v kontextu persvazivní komunikace., 3. 11. 2017.

v roce 2016:

BINAROVÁ Alena - Svaz výtvarných umělců v českých zemích v letech 1956 - 1972: Oficiální výtvarná tvorba v proměnách komunistického režimu, 25. 11. 2016

DRENČKOVÁ Lýdia – Ženy ve volbách první Československé republiky (1918 – 1938), 25. 11. 2016

KREISINGER Pavel - Češi v Austrálii v první polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách, 25. 11. 2016

LUŇÁČEK Jiří - Činnost hlavních polních nemocnic na Moravě 1813 - 1814, 25. 11. 2016

MILOTOVÁ Nina - Kulturní dějiny Podřipska 1860-1914 v kontextu českého národního hnutí, 19. 2. 2016

TOMÁŠKOVÁ Ema - Život a osobnost Bedy Dudíka (1815-1890) pohledem jeho deníků, 8. 4. 2016

STEHLÍK Eduard - Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897 – 1949), 27. 6. 2016

VYHLÍDAL Milan - Činnost československých instruktorů v egyptských ozbrojených silách. Účast na egyptském vojenském školství v letech 1956-1977, 19. 2. 2016   

v roce 2015:

JADRNÁ MATĚJKOVÁ Hana - Neznalé báby a vzdělaní lékaři. Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí, 6. 11. 2015

KAŠPÁRKOVÁ, Jarmila - Kláštery klarisek a františkánských terciářek v českých zemích v raném novověku, 13.3.2015

RŮŽIČKA, Jan - Obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850-1914), 13.3.2015

ŠRÁMEK, Josef - Mezi normou, reformou a praxí: Proboštství středověkých benediktinských klášterů na příkladu českých mužských konventů, 24.6.2015

ŠURÁŇOVÁ Jarmila- Vztah Československé republiky a Německého řádu Panny Marie Jeruzalémské v letech 1923-1939,, 6. 11. 2015  

v roce 2013:

HAZDRA, Zdeněk - Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Cesty Bořků-Dohalských z Dohalic, Jindřicha Kolowrata-Krakowského, Maximiliana Erwina Lobkowicze a Františka Schwarzenberga 20. stoletím, 11.12.2013

MANDELÍČKOVÁ, Monika - Historie exilu, 8.3.2013

SOMER, Tomáš - Smil, z Boží milosti pán z Lichtenburka, 8.3.2013

v roce 2012:

DOOVÁ, Lenka - Srovnání islandského práva před zánikem a po zániku Islandského svobodného státu 1262/1264. Grágás - Járnsída – Jónsbók, 12.10.2012

ERDÖSOVÁ, Zuzana - Las lenguas originarias en la educación superior mexicana. La realidad sociolingüística de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) , 11.6.2012

FERENCE (SPUHN-BORSCH), Anja Edith - Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v letech 1918 až 1938, 12.10.2012

FRANC, Jaroslav - Chebsko a ministerialita. Dvojí identita regionu, 23.3.2012

HANZLÍK, Jan - Kulturní zkušenost z českých multikin. Analýza diskurzu, 18.12.2012

HAVEL, Ondřej - Osudy ukrajinské emigrace v první Československé republice se zaměřením na vysoké školství (Ukrajinský vysoký pedagogický institut Mychajla Drahomanova), 28.6.2012

JOVANOVIĆ, Srdjan - The Birth and Death of Yugoslavia and Czechoslovakia: Developing polypeitarchic history, 23.3.2012

KOLÁŘ, Ondřej - Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky, 12. 10. 2012

v roce 2011:

KOPEČEK, Pavel - Národní bojové hnutí na Přerovsku v období let 1939-1942, 24.06.2011

KOUDELOVÁ (VYCUDILÍKOVÁ), Jana - Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku , 25.03.2011

POLÁCH, Vladimír - Theodoricus Monachus. Historie o starých norských králích, 01.04.2011

SOBOTKOVÁ (SVOBODOVÁ), Jitka - Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948-1989, 16.09.2011

v roce 2010:

TURKOVÁ (ZAPLETALOVÁ), Silvie - Jiří Thurzo (1567-1616) - Osobnost v kontextu doby, 25.06.2010

v roce 2009:

KALOUS, Jan - Spravedlivý bojovník - Vzestup a pád JUDr. Štěpána Plačka, 27.11.2009

KRAFT, David - Exil z Rakouska a vztahy k Československu 1934 - 1945, 29.05.2009

*Data převzata z Portálu UP – Kvalifikační práce

2006 - 2008

Seznam doktorských prací obhájených na KHI FF UP v letech:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)