Archivnictví

Jednooborové studium

archivnictví - jednooborové bakalářské (tříleté) studium. Připravuje absolventy pro práci v archivech všech typů, zejména při práci s novodobým písemným materiálem.

Je realizováno ve dvou studijních blocích. 1.studijní blok představuje 1. a 2. semestr. 2.studijní blok představuje 3. až 6. semestr.
Studium je soustředěno - vedle základního souboru teoretických a především praktických poznatků o archivnictví - na nauku o pramenech, pomocné vědy historické a dějiny správy. Nedílnou součástí studia je rovněž zvládnutí nezbytných znalostí z historie, zejména českých dějin, a upevnění znalosti němčiny.  

Dvouoborové studium

archivnictví - dvouoborové bakalářské (tříleté) studium. Lze kombinovat s jakýmkoliv oborem na FF UP.