Publikace

Monografie

Název publikace

Vytváření konvertity: Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku

Autoři

Radmila Prchal Pavlíčková - Iveta Coufalová - Hana Ferencová a kolektiv

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2021

Nakladatel

NLN

Počet stran

484

Anotace

Ve starší době znamenala konverze buď obrácení od odlišného náboženství ke křesťanské víře, nebo návrat heretiků zpět k ortodoxii, případně vnitřní obrácení, spojené se vstupem do kláštera a zaslíbením Bohu. Od reformace byl možný také odchod věřícího z jedné západokřesťanské konfese a vstup do jiné. Společnost, která se dříve vyznačovala univerzálně platným náboženstvím a autoritou jediné církve, se rozpadla do různých skupin, které si nárokovaly věroučnou pravdu a upíraly ji ostatním. To oproti zkoumání konverzí ve starším období, v němž jsou důležitým tématem zejména konverze od judaismu, případně islámu, rozšiřuje významně škálu témat, problémů, pramenů i kontextů, a vysvětluje, proč je výzkumu konverzí věnována intenzivní pozornost zejména na poli raně novověkých dějin.

Cílem autorského kolektivu bylo zjišťovat, jak je obraz konvertity a konverze utvářen v různých typech textových a vizuálních pramenů, u různých vyznání, v různých sociálních skupinách a profesích a za konkrétních sociálních, geografických a náboženských podmínek…

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu NLN.


Název publikace

Czechoslovakia Exiled: František Váňa and Hlas domova

Autoři

Jaroslav Miller

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2021

Nakladatel

NLN

Počet stran

166

Anotace

“It is the best-run and highest-quality Czech newspaper in the entire free world.” With these heart-warming words Jiří Voskovec belauded Hlas domova, the exile periodical issued by František Váňa in remote Australia for almost three decades. And yet, this book is about more than just Hlas domova; it is also about the rise of an alternative Czechoslovak exile centre in Melbourne. If the Council of Free Czechoslovakia aspired to be an umbrella organisation coordinating exile activities throughout individual countries, its disunity and the constant infighting that characterised this organisation gradually led to an erosion of confidence and a steep decline in its authority in the eyes of the entire political diaspora. This naturally led to the heavy atomisation of exiles around the world and to the emergence of several “power” centres of Czechoslovak exile life, with Melbourne gaining prominence thanks to the strong community of Czechoslovaks and especially as the result of František Váňa and his associates’ activities. In a certain sense, Váňa was the “ideal” exile, a kind of reference figure in the Czech exile community, someone you could compare to only a few dozen equally versatile, generally recognised and selflessly working individuals (Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid and Josef Škvorecký, to name a few), although they generally enjoyed better starting conditions than their colleague in inhospitable and isolated Australia.

Buy this book here (Kosmas e-shop).


Název publikace

Albert ze Šternberka. Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.

Autoři

David Papajík - Tomáš Somer

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2021

Nakladatel

Vyšehrad

Počet stran

480

Anotace

Mezi důležité spolupracovníky císaře Karla IV. patřil nejvýznamnější příslušník moravské větve rodu Šternberků. Albert absolvoval úspěšnou církevní kariéru, byl olomouckým kanovníkem, poté biskupem v severoněmeckém Zvěříně a v Litomyšli. V roce 1368 se stal magdeburským arcibiskupem a dosáhl tím vrcholu své církevní dráhy, kterou završil opět jako litomyšlský biskup. Albert byl významným diplomatem a důvěrným rádcem císaře Karla, ale také zakladatelem klášterů augustiniánů kanovníků ve Šternberku a kartuziánů v Tržku u Litomyšle. Bohatě ilustrovaná kniha historiků Davida Papajíka a Tomáše Somera sleduje všechny aspekty Albertova života a působení, včetně správy rodových statků či rozboru vzácných uměleckých děl spojených s Albertovou osobou a jeho ostatků.

Podrobné infrormace včetně ukázky ke stažení (ve formátu pdf) najdete na webu nakladatelství Vyšehrad.

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím e-shopu Albatros media.


Název publikace

The Legation of Angelo Pecchinoli at the Court of the King of Hungary (1488–1490)

Autoři

Antonín Kalous

Místo vydání

Budapest-Rome

Rok vydání

2021

Nakladatel

Gondolat

Počet stran

307

Anotace

The present volume brings an edition of documents related to the legation of papal nuncio Angelo Pecchinoli, who travelled to the Hungarian royal court in 1488. He stayed at the court of Matthias Corvinus until the king’s death and followed closely the struggle for the throne of Hungary until the coronation of the new king, Wladislas II, in September 1490.

The edition brings to light various types of sources: first and most importantly, the reports of Angelo Pecchinoli, which were sent from the royal court to Pope Innocent VIII in Rome; second, two sets of instructions that were given to the nuncio by the Curia; third, the mandates with faculties for the nuncio, which clearly defined the legal standards of the legation; four, the documents of the Apostolic Chamber, which clearly explain the financial terms of the legation. Apart from these four types further papal correspondence with the nuncio as well as with the mighty of the region is included. There exist many other charters published by the nuncio in local archives, but collecting and editing them in their entirety will take much more time and efforts.

Even though there were many reports that were lost and not preserved, the current dossier may be extremely useful to a historian. Firstly, the reports are extremely relevant sources which elucidate the events in Central Europe in the late 1480s in relation to the papal policy towards the region; and secondly, all the sources illustrate very clearly the functioning of the late medieval papal legations in a particular instance. Angelo Pecchinoli was defending the ecclesiastical liberty in the region using (sometimes successfully, sometimes unsuccessfully) the authority of the Apostolic See.

The volume contains also an introductory study, which analyses all these aspects of the edited sources and sets them in general context of the times and of the papal government in late-medieval Europe.

Full text is available online.


Název publikace

Mosul after Islamic State The Quest for Lost Architectural Heritage

Autoři

Karel Nováček (et al.)

Rok vydání

2021

Nakladatel

Palgrave Macmillan

Počet stran

384

Anotace

The book examines the destruction of the architectural heritage in Mosul perpetrated by Islamic State between 2014 and 2017. It identifies which structures were attacked, the ideological rationale behind the destruction, and the significance of the lost monuments in the context of Mosul’s urban development and the architectural history of the Middle East. This methodologically innovative work fills an important gap in the study of both current radical movements and the medieval Islamic architecture of Northern Iraq.

About the authors:

Karel Nováček is Associate Professor of Medieval Archaeology at the Palacký University at Olomouc.

Miroslav Melčák is a research fellow at the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences, Prague.

Ondřej Beránek is Director of the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences. 

Lenka Starková is Assistant Professor of Landscape Archaeology at the University of West Bohemia Pilsen. 

Lucie Pospíšilová (aka Nyx Alexander Design) is a freelance graphic designer and 3D artist.    

Buy this book (eBook or Hardcover), Buy Chapter, Free Preview


Název publikace

Jiří Louda: Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter/Erby rytířů Podvazkového řádu.

Autoři

Karel Müller, Michal V. Šimůnek, Karel Podolský

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Nakladatel

Palacký University

Počet stran

687

Anotace

Už téměř 700 let si tzv. Podvazkový řád uchovává auru prestižního rytířského společenství. Nejvýraznějším prvkem tohoto vlivného anglického klubu, v jehož čele dnes stojí britská královna, jsou přitom už od počátku individuální heraldické znaky všech jeho členů. A právě tyto erby jsou tím hlavním, oč tu běží.

Pro Jiřího Loudu (1920-2015) byly životním koníčkem i múzou už od dob, kdy se s činností řádu seznámil během své vojenské štace v Anglii. V Loudově pozůstalosti se našlo celkem 1036 ilustrovaných erbů a ty tvoří základní stavební kámen této rozsahem a zpracováním unikátní a výjimečné publikace, kterou k vydání ve velkolepé dvojjazyčné edici připravuje Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Veškeré materiály a podklady pro publikaci byly zachráněny „za pět minut dvanáct“ díky úsilí jeho vnučky a přátel a byly uloženy ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci. Krabice na ulici před vyklizeným bytem, antikvariáty v Česku i zahraničí, ilustrace rozptýlené mezi širší rodinou. Tam všude se nacházely fragmenty celoživotního díla slavného heraldika.

Trvalo celý rok, než se materiály povedlo zpracovat. V listopadu 2020 Vydavatelství Univerzity Palackého ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci vše vydalo ve velkolepé dvojjazyčné edici. Bez okouzlení Anglií by opus magnum Jiřího Loudy nevznikl, proto publikace vyjde v anglicko-českém vydání. Loudovo dílo a ilustrátorský rukopis mají mezinárodní přesah, nabízí spojnici mezi Olomoucí a Británií. A díky publikaci se uzavírá kruh pozoruhodného života a odkazu českého heraldika s kapkou britské krve.

Podroběji viz https://louda.upol.cz/ 

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictví e-shopu univerzitního vydavatelství.


Překlady

Název publikace

Komentáře papeže Pia II. ve třinácti knihách. Svazek 1.

Autoři

Jan Stejskal (Ed.)

Místo vydání

České Budějovice

Rok vydání

2020

Nakladatel

Veduta

Počet stran

256

Anotace

Komentáře Eneáše Silvia Piccolominiho/Pia II. (1405–1464) jsou historicky jedinou dosud publikovanou papežskou autobiografií - už jen z tohoto faktu plyne výjimečnost Piova díla. Práce byla sepsána v posledních letech jeho pontifikátu (1458–1464) jako obhajoba papežových skutků, zejména pak vyčerpávajícího úsilí o uskutečnění kruciáty proti Turkům. Komentáře jsou však zajímavé i tím, že je napsal humanista (se kterým jsme se mohli seznámit již např. v jeho Historii České) s živým zájmem o svět kolem sebe, o jeho politické, historické a geografické zvláštnosti. Poznal Evropu od Skotska po Sicílii a zajímal se o ni od antických dějin až po svou současnost. Publikace je prvním překladem Komentářů z latiny do českého jazyka. Velká péče byla věnována vysvětlením četných osob a míst českému čtenáři. 

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.  

 


Název publikace

Muž, který začal druhou světovou válku. Alfred Naujocks: padělatel, vrah, terorista

Autoři

Florian Altenhöner (překlad Hana Jadrná Matějková, doslov Pavel Kreisinger)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2019

Nakladatel

Academia

Počet stran

332

Anotace

Dne 31. srpna 1939 zinscenoval SS sturmbannführer Alfred Naujocks přepadení rozhlasového vysílače v Gliwicích. Událost již druhý den posloužila německé propagandě jako záminka pro přepadení Polska. Naujocks tedy zřejmě utvářel dějiny, ale jinak, než jak tvrdil jeden z jeho biografů, který svou knihu nazval The Man Who Started the War. Předstírané přepadení totiž nevyvolalo druhou světovou válku a Naujocks nebyl duchovním otcem této „akce“.
Alfred Helmut Naujocks nicméně patří mezi nejznámější důstojníky Sicherheitsdienstu (SD), nacistické zpravodajské služby založené Reinhardem Heydrichem. Mezi lety 1935 a 1940 Naujocks zodpovídal za celou řadu mimořádných „akcí“, jež utvářejí obraz SD dodnes. Naujockse považovali nadřízení za bezohledného „desperáta a darebáka“, „pouličního rváče“, který se líbil ženám a kterému mohli svěřit každý úkol. Byl zkrátka ideální tajný agent. A tak se Naujocks stal únoscem, vrahem, padělatelem peněz a teroristou, inscenoval nepokoje v Československu…
Předkládaná kniha ovšem sleduje Naujocksův život i po válce. Poté co se nechal na podzim roku 1944 zajmout Američany v belgicko-německém pohraničí, ocitl se v rukou nejen britské, ale nakrátko také československé zpravodajské služby. Svědčil během norimberského procesu a hned v několika evropských státech bylo proti němu vedeno vyšetřování. Při procesu v Kodani v lednu 1949 byl Naujocks za vraždy, jichž se dopustil v rámci tzv. protiteroru, odsouzen na patnáct let, avšak o rok později mu byl trest v revizním procesu snížen na pět let. V červnu 1950 se dočkal předčasného propuštění a vrátil se do rodného Kielu. V 50. a 60. letech Naujocks obratně využíval média nejen k popularizaci nacionálního socialismu, ale hlavně svých „husarských kousků“. Zemřel v Hamburku 4. dubna 1966.

Z němčiny přeložila Hana Jadrná Matějková
Doslov (Alfred Naujocks a československá vojenská zpravodajská služba) napsal Pavel Kreisinger

Publikace můžete pohodlně zakoupit prostřednictvím e-shopu nakladatelství Academia


Název publikace

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho: cestovním deníkem z 15. století

Autoři

Jan Stejskal (Ed.)

Místo vydání

České Budějovice

Rok vydání

2013

Nakladatel

Veduta

Počet stran

236

Anotace

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho je unikátním cestovním deníkem, který si tento řeholník a později generální představený camaldoliánů vedl v letech 1431–1434. Ambrogio Traversari (1386–1439) proslul jako florentinský humanista, blízký přítel Cosima a Lorenza Medicejských a zejména výtečný překladatel z řečtiny. Vedle četných zachovaných překladů a rozsáhlé korespondence (dosud čítající více než 900 dopisů) je Hodoeporicon pramenem dokumentujícím nejen obecný úpadek camaldoliánských klášterů, které Traversari navštívil, ale i jeho literárních zájmů, mnohých přátel s nimiž se setkal i dramatických politických událostí v jejichž víru se ocitl. Český překlad Hodoeporiconu od Jana Stejskala je po italštině teprve prvním vydáním v živém jazyce tohoto výjimečného díla.


Název publikace

Intelektuální zdroje evropského absolutismu

Autoři

John Barclay (Ed. Jaroslav Miller)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2009

Nakladatel

NLN

Počet stran

504

 

Anotace

Politický román Argenis je křiklavým příkladem dobového bestselleru, jenž se od svého pařížského vydání v roce 1621 až do konce 18. století těšil celoevropské proslulosti, aby poté upadl do hlubokého zapomnění.

Přežíval jen v povědomí poučenějších historiků politického myšlení raného novověku a literárních vědců zabývajících se barokním neolatinským písemnictvím. Za svou nevšední popularitu vděčí Barclayovo dílo promyšlené kombinaci formy a obsahu. Text má částečnou podobu romance, která byla trvale oblíbeným a v 17. století hojně čteným a téměř pololidovým literárním žánrem a která dílu propůjčila čtivost a atraktivní zápletku.

K vydání připravil a kritickým komentářem opatřil Jaroslav Miller

Kniha je v současné době vyprodaná, prostřednictvím webu NLN, ale mohou zájemci požádat o dotisk

Kapitoly v kolektivních monografiích

Název publikace

Bastionové pevnosti českomoravského prostoru v roce 1832. In: Hofman, Jiří (Ed.): Lidé a hradby, bastionové pevnosti a jejich život

Autoři

Michael Viktořík

Místo vydání

České Budějovice

Rok vydání

2020

Nakladatel

Veduta

Anotace

Kniha se věnuje především českým bastionovým pevnostem a opevněním z několika různých úhlů pohledu. Proč a jak se stavěly, jak se o nich přemýšlelo, jak se bránily a dobývaly, i jak se v nich žilo.

Knihu pohodlně zakopíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas


Název publikace

Britský zpravodajský důstojník Harold Gibson a československá vojenská zpravodajská služba. In: Binar, Aleš a kolektiv: Ozbrojené síly a československý stát

Autoři

Pavel Kreisinger

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2020

Nakladatel

Univerzita obrany

Anotace

Kolektivní monografie vyšla pouze v elektronické podobě. Plný text je dostupný zdarma ke stažení zde


Edice Historie

Edice je zaměřena na historii a její příbuzné obory. Cílem edice je prezentovat původní odborné práce zaměřené na širokou oblast historických studií.

stránka edice Historie na webu Vydavatelství FF UP


Edice Archaeologica Olomucensia

Edice je primárně zaměřena na archeologii střední Evropy. Jejím cílem je prezentovat poznatky získané jednak moderními terénními a laboratorními výzkumy, jednak studiem muzejních sbírkových a archivních fondů, a to vždy v širším evropském kontextu. Stranou pozornosti nezůstávají ani metodologické práce či syntetická díla.

stránka edice Archaeologica Olomucensia na webu Vydavatelství FF UP

Edice Paměť UP

Cílem ediční řady Paměť UP je doplnit obraz rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci o nezastupitelné, byť subjektivní svědectví těch, kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího popudu sepsali či sepisují paměti související s jejich působením na olomoucké univerzitě. Univerzita Palackého touto edicí poskytuje autorům pamětí prostor pro jejich publikaci. Považuje je, při vědomí osobní zaujatosti jejich autorů, za cenný pramen k poznání historie UP a oborů na ní pěstovaných. V edici vychází jeden svazek ročně. 

Z emetitních členů katedry, zde najdete paměti prof. Miloše Trapla (Můj život s historií) a doc. Josefa Bieberleho (Letopis intelektuála ze zatracené generace)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)