Publikace

Monografie

Název publikace

Family Memory Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective

Autoři

Edited By Radmila Švaříčková Slabáková

Místo vydání

New York, NY

Rok vydání

2022

Nakladatel

Routledge

Počet stran

260

Anotace

In Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective, researchers from five different continents explore the significance of family memory as an analytical tool and a research concept.

Family memory is the most important memory community. This volume illustrates the range and power of family memories, often neglected by memory studies dealing with larger mnemonic entities. This book highlights the potential of family memory research for understanding societies’past and present and the need for a more comprehensive and systematic use of family memories. The contributors explain how family memories can be a valuable resource across a range of settings pertaining to individual and collective identities, national memories, intergenerational transmission processes and migration, transnational and diasporic studies. This volume presents the past, present and future of family memory as a prospective field of memory studies and the role of family memory in intergenerational transmission of social and political values. Family memory of violent events and genocide is also looked at, with discussions of the Armenian Genocide, Russian Revolution and Rwandan Genocide.

This book will be an important read for cultural and oral historians; family historians; public historians; researchers in narrative studies, psychology, politics and international studies.

Buy this book (eBook or Paperback or Hardback)


Název publikace

Antické dějiny v české historiografii na příkladu osobnosti prof. Josefa Dobiáše

Autoři

Ivana Koucká

Místo vydání

České Budějovice

Rok vydání

2022

Nakladatel

Veduta

Počet stran

384

Anotace

Monografie se zabývá soukromým životem, pedagogickou kariérou a vědeckou a veřejnou činností prof. Josefa Dobiáše. Srovnává je rovněž s obdobným působením ostatních vysokoškolských učitelů dějin starověku na československých univerzitách v době jeho života (1888–1972).Využívá poprvé v české odborné literatuře zejména nezpracovaný fond J. Dobiáše uložený v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky.  

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.


Název publikace

Dějiny Šternberka

Autoři

David Papajík a kolektiv

Místo vydání

Šternberk

Rok vydání

2022

Nakladatel

Vydavatelství Univerzity Palackého

Počet stran

800

Anotace

Rozsáhlá knižní monografie 19 autorů přináší první podrobné moderní zpracování dějin města
Šternberka od pravěku až do současnosti. K úspěšnému splnění tak náročného úkolu se spojili
autoři z různých institucí – Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Státního
okresního archivu v Olomouci, Vlastivědného muzea v Olomouci, Archeologického centra
Olomouc a Masarykovy univerzity v Brně. Kniha je nesmírně bohatě doplněna velkým
množstvím vizuálních pramenů. Podobu a koncept práce určili pracovníci Katedry historie
Filozofické fakulty v Olomouci, kteří také tvořili jádro autorského kolektivu.

Dějiny Šternberka se budou prodávat za symbolickou cenu 1296 Kč, což je současně rok odpovídající první doložené historické zmínce o městě. Zájemci si budou moci knihu zakoupit v Informačním centru Šternberk, v Knihkupectví Lehečková ve Šternberku, v městské knihovně a Expozici času ve Šternberku. Pro olomoucké zájemce je k dispozici také ve Skriptárně Vydavatelství UP nebo na e-shopu VUP.


Překlady

Název publikace

Komentáře papeže Pia II. ve třinácti knihách. Svazek 1.

Autoři

Jan Stejskal (Ed.)

Místo vydání

České Budějovice

Rok vydání

2020

Nakladatel

Veduta

Počet stran

256

Anotace

Komentáře Eneáše Silvia Piccolominiho/Pia II. (1405–1464) jsou historicky jedinou dosud publikovanou papežskou autobiografií - už jen z tohoto faktu plyne výjimečnost Piova díla. Práce byla sepsána v posledních letech jeho pontifikátu (1458–1464) jako obhajoba papežových skutků, zejména pak vyčerpávajícího úsilí o uskutečnění kruciáty proti Turkům. Komentáře jsou však zajímavé i tím, že je napsal humanista (se kterým jsme se mohli seznámit již např. v jeho Historii České) s živým zájmem o svět kolem sebe, o jeho politické, historické a geografické zvláštnosti. Poznal Evropu od Skotska po Sicílii a zajímal se o ni od antických dějin až po svou současnost. Publikace je prvním překladem Komentářů z latiny do českého jazyka. Velká péče byla věnována vysvětlením četných osob a míst českému čtenáři. 

Knihu pohodlně zakoupíte prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas.  

 


Název publikace

Muž, který začal druhou světovou válku. Alfred Naujocks: padělatel, vrah, terorista

Autoři

Florian Altenhöner (překlad Hana Jadrná Matějková, doslov Pavel Kreisinger)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2019

Nakladatel

Academia

Počet stran

332

Anotace

Dne 31. srpna 1939 zinscenoval SS sturmbannführer Alfred Naujocks přepadení rozhlasového vysílače v Gliwicích. Událost již druhý den posloužila německé propagandě jako záminka pro přepadení Polska. Naujocks tedy zřejmě utvářel dějiny, ale jinak, než jak tvrdil jeden z jeho biografů, který svou knihu nazval The Man Who Started the War. Předstírané přepadení totiž nevyvolalo druhou světovou válku a Naujocks nebyl duchovním otcem této „akce“.
Alfred Helmut Naujocks nicméně patří mezi nejznámější důstojníky Sicherheitsdienstu (SD), nacistické zpravodajské služby založené Reinhardem Heydrichem. Mezi lety 1935 a 1940 Naujocks zodpovídal za celou řadu mimořádných „akcí“, jež utvářejí obraz SD dodnes. Naujockse považovali nadřízení za bezohledného „desperáta a darebáka“, „pouličního rváče“, který se líbil ženám a kterému mohli svěřit každý úkol. Byl zkrátka ideální tajný agent. A tak se Naujocks stal únoscem, vrahem, padělatelem peněz a teroristou, inscenoval nepokoje v Československu…
Předkládaná kniha ovšem sleduje Naujocksův život i po válce. Poté co se nechal na podzim roku 1944 zajmout Američany v belgicko-německém pohraničí, ocitl se v rukou nejen britské, ale nakrátko také československé zpravodajské služby. Svědčil během norimberského procesu a hned v několika evropských státech bylo proti němu vedeno vyšetřování. Při procesu v Kodani v lednu 1949 byl Naujocks za vraždy, jichž se dopustil v rámci tzv. protiteroru, odsouzen na patnáct let, avšak o rok později mu byl trest v revizním procesu snížen na pět let. V červnu 1950 se dočkal předčasného propuštění a vrátil se do rodného Kielu. V 50. a 60. letech Naujocks obratně využíval média nejen k popularizaci nacionálního socialismu, ale hlavně svých „husarských kousků“. Zemřel v Hamburku 4. dubna 1966.

Z němčiny přeložila Hana Jadrná Matějková
Doslov (Alfred Naujocks a československá vojenská zpravodajská služba) napsal Pavel Kreisinger

Publikace můžete pohodlně zakoupit prostřednictvím e-shopu nakladatelství Academia


Název publikace

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho: cestovním deníkem z 15. století

Autoři

Jan Stejskal (Ed.)

Místo vydání

České Budějovice

Rok vydání

2013

Nakladatel

Veduta

Počet stran

236

Anotace

Hodoeporicon Ambrogia Traversariho je unikátním cestovním deníkem, který si tento řeholník a později generální představený camaldoliánů vedl v letech 1431–1434. Ambrogio Traversari (1386–1439) proslul jako florentinský humanista, blízký přítel Cosima a Lorenza Medicejských a zejména výtečný překladatel z řečtiny. Vedle četných zachovaných překladů a rozsáhlé korespondence (dosud čítající více než 900 dopisů) je Hodoeporicon pramenem dokumentujícím nejen obecný úpadek camaldoliánských klášterů, které Traversari navštívil, ale i jeho literárních zájmů, mnohých přátel s nimiž se setkal i dramatických politických událostí v jejichž víru se ocitl. Český překlad Hodoeporiconu od Jana Stejskala je po italštině teprve prvním vydáním v živém jazyce tohoto výjimečného díla.


Název publikace

Intelektuální zdroje evropského absolutismu

Autoři

John Barclay (Ed. Jaroslav Miller)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2009

Nakladatel

NLN

Počet stran

504

 

Anotace

Politický román Argenis je křiklavým příkladem dobového bestselleru, jenž se od svého pařížského vydání v roce 1621 až do konce 18. století těšil celoevropské proslulosti, aby poté upadl do hlubokého zapomnění.

Přežíval jen v povědomí poučenějších historiků politického myšlení raného novověku a literárních vědců zabývajících se barokním neolatinským písemnictvím. Za svou nevšední popularitu vděčí Barclayovo dílo promyšlené kombinaci formy a obsahu. Text má částečnou podobu romance, která byla trvale oblíbeným a v 17. století hojně čteným a téměř pololidovým literárním žánrem a která dílu propůjčila čtivost a atraktivní zápletku.

K vydání připravil a kritickým komentářem opatřil Jaroslav Miller

Kniha je v současné době vyprodaná, prostřednictvím webu NLN, ale mohou zájemci požádat o dotisk


Edice Historie

Edice je zaměřena na historii a její příbuzné obory. Cílem edice je prezentovat původní odborné práce zaměřené na širokou oblast historických studií.

stránka edice Historie na webu Vydavatelství FF UP


Edice Archaeologica Olomucensia

Edice je primárně zaměřena na archeologii střední Evropy. Jejím cílem je prezentovat poznatky získané jednak moderními terénními a laboratorními výzkumy, jednak studiem muzejních sbírkových a archivních fondů, a to vždy v širším evropském kontextu. Stranou pozornosti nezůstávají ani metodologické práce či syntetická díla.

stránka edice Archaeologica Olomucensia na webu Vydavatelství FF UP

Edice Paměť UP

Cílem ediční řady Paměť UP je doplnit obraz rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci o nezastupitelné, byť subjektivní svědectví těch, kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího popudu sepsali či sepisují paměti související s jejich působením na olomoucké univerzitě. Univerzita Palackého touto edicí poskytuje autorům pamětí prostor pro jejich publikaci. Považuje je, při vědomí osobní zaujatosti jejich autorů, za cenný pramen k poznání historie UP a oborů na ní pěstovaných. V edici vychází jeden svazek ročně. 

Z emetitních členů katedry, zde najdete paměti prof. Miloše Trapla (Můj život s historií) a doc. Josefa Bieberleho (Letopis intelektuála ze zatracené generace)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)