doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633001,585633246

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

Docent - děkan

dějiny pozdního středověku, monasticismus, italský humanismus 15. století

VYBRANÉ PUBLIKACE
Stejskal J. Meeting the Emperor: Several Days in Ferrrara in 1433. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018. (ČLÁNEK)
STEJSKAL J. De Lituania. Medium Aevum Quotidianum. 1994. (ČLÁNEK)
Stejskal J. Komentáře Pia II. ve třinácti knihách. 2020. (KNIHA - CELEK)
Stejskal J. Mnich za časů renesance. 2017. (KNIHA - CELEK)
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Stejskal J. Hodoeporicon Ambrogia Traversariho. 2013. (KNIHA - CELEK)
Stejskal J. Benenedictine Reform Movements. The Benedictines and Central Europe. Christianity, Culture, Society 800-1300. 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
Stejskal J. Italské městské státy. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě ve 14. století. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Stejskal J. Nebeský žebřík ve snu svatého Romualda. Sny mezi obrazem a textem. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Stejskal J. In the Footsteps of the Missionaries: Czech and Polish Exiles in Fifteenth-Century Tuscany. Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Volume II. History. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Stejskal J. Jeronýmové z Prahy: Mistr a mnich. Husitský Tábor : sborník Husitského muzea. 2017.
Stejskal J. Hus, pražští univerzitáni a katolická Olomouc. Theologická revue. 2016.
Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Stejskal J. Konciliarismus a jeho ozvěny v toskánském eremu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
Stejskal J. Kateřina Sienská v kontextu kázání Jana Jeronýma z Prahy. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2013.
Stejskal J. Text jako "pohyblivý" cíl putování aneb první "naši" doložení poutníci. Východočeský sborník historický. 2013.
Stejskal J. Cestami reformy. Nad přípravou cestovního deníku Ambrogia Traversariho. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
Stejskal J. "Nejsem snad váš král i kněz?" Tzv. caesaropapismus a ravennští arcibiskupové. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
STEJSKAL J. Mír se zavřenýma očima. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
STEJSKAL J. Světlonoši a žháři. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
STEJSKAL J. České cesty dějinami. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2003.
STEJSKAL J. Stručné dějiny migrace. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2002.
Stejskal J. Humanismus a reforma benediktinského monasticismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2001.
Stejskal J. Na rozhraní věků. Studia Comeniana et historica. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
ŠRÁMEK J. Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu. In STEJSKAL J. (Eds.) Mladá historie. 2008.
STEJSKAL J. Gli ussiti e l''Italia. In ŠPIČKA J. (Eds.) Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
STEJSKAL J. Husité a Itálie. In ŠPIČKA J. (Eds.) Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
Stejskal J. Memory and Heresy. Few Remarks on Hussites in Italian polemics of 15.c. Evropa a Čechy na konci středověku sborník příspěvků věnovaných F.Šmahelovi. 2004.
Stejskal J. Ambrogio Traversari. Několik poznámek k humanismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2002.
Stejskal J. The Approach to Spiritual Revival in the Life and Work of John-Jerome of Prague. Colloquia medievalia Pragensia 1. Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.- 16. Jahrhundert, Herausgegeben. 1999.
KNIHA - CELEK
Viktořík M., Stejskal J., Burešová J., Hroch M., Rychlík J., Štaif J., Hőbelt L., Horel C., Hanuš J., Malíř J., Fasora L., Hlavačka M., Lenderová M. The Birth of the Modern Central European Citizen. 2022.
Stejskal J. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Stejskal J. The second life of missionaries from the island of Pereo, Saint Five Brothers ( + 1003) in the Czech, Polish and Italian tradition. In Škarpová M. (Eds.) Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europa. 2019.
Stejskal J. Alter Hieronymus. Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. 2018.
Stejskal J. Vybraná kázání Jana Jeronýma z Prahy (Jana Silvana) v kontextu jeho italského působení. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. 2016.
Stejskal J. Liber vitae a Velká Morava. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 2014.
Stejskal J. Úvaha o přátelství ve středověku. In Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. (Eds.) Jedinec a společnost od středověku do 19. století. 2014.
Stejskal J. Dva Jeronýmové na Litvě. Two Jeromes in Lithuania. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2013.
STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
Stejskal J. Dějiny Olomouce 1. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Stejskal J. Několik poznámek k nové edici o svatém Prokopovi. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 2006.
Kalous A., Stejskal J. Einige Bemerkungen zur neuen Edition der Legenden über den heiligen Prokop. Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium Benešov - Sázava 24.-26. September 2003. 2005.
Stejskal J. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. 2004.
VÝSTAVA
Stejskal J., Říhová V., Čadková K., Stráníková J., Hanulík V., Čevelová Z. Historici a restaurátoři v praxi. 2012.
RECENZE
Stejskal J. Guillebert de Lannoy. Cesty a poselstva. Studia Mediaevalia Bohemica. 2009.
Stejskal J. Z Burgund (nejen) do Čech. Aluze. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KAŠPÁRKOVÁ FIF Historické vědy 2015
ŠRÁMEK FIF Historické vědy 2015
SVOBODOVÁ FIF Historické vědy 2020
LAMPART FIF Historické vědy 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)