prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633245, 585633234

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.06

Profesor

raný novověk, urbánní dějiny, československý exil, intelektuální dějiny

VYBRANÉ PUBLIKACE
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Miller J. Exilové sítě: Komunikace Přemysla Pittra a Františka Váni. Český časopis historickýky. 2022.
Miller J. František Váňa a Hlas domova. Dějiny a současnost. 2020.
Miller J. Far from the Madding Crowd: Czech(oslovak) Exile in Australia, 1948 - 1989. Bohemia Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2019.
MILLER J. Tisíc tváří hrdiny: Herkules v protestantské literární a ikonografické tradici a propagandě. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2011.
MILLER J. Urban History - trends, debates, issues. Colloquia : Journal of Central European History. 2011.
Miller J. Between the Ottomans and the Habsburgs: Hungarian Jews after the Mohács Catastrophe. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. 2009.
Miller J. Raně novověké město: eroze komunity. Lidé města. 2009.
Miller J. Kořeny Burkovy teorie historické preskripce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. 2003.
Miller J. "The Cellar, the Court and the Market: Foreign in the East-Central European City". The Early-Modern City: Places of Exchange and Commercial Sites. 2001.
Miller J. The Cellar, the Court and the Market: Foreign in the East-Central European City. The Early-Modern City: Places of Exchange and Commercial Sites. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Miller J. Kořeny Burkovy teorie historické preskripce. AUPO - Iuridica 5/2003. 2003.
Miller J. Great Reform Act 1832 v Anglii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Sborník prací historických XV. 1998.
KNIHA - CELEK
Miller J., Burešová J., Trapl M. Český exil v Austrálii (1948-1989). 2016.
Miller J. John Barclay, Argenis: Intelektuální zdroje evropského absolutismu. John Barclay, Argenis: Intelektuální zdroje evropského absolutismu. 2009.
Miller J. Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700. Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700. 2008.
Miller J. Odložený zrod Leviatana: Krize raně stuartovské monarchie (1603 ? 1641). Odložený zrod Leviatana: Krize raně stuartovské monarchie (1603 ? 1641). 2006.
Miller J. Uzavřená společnost a její nepřátele: město středovýchodní Evropy, 1500-1700. Uzavřená společnost a její nepřátele: město středovýchodní Evropy, 1500-1700. 2006.
Miller J. Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. 2004.
Miller J. Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví. Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Miller J. Between Nationalism and European Pan-Protestantism: Palatine Propaganda in Jacobean England and the Holy Roman Empire. The Palatine Wedding of 1613: Protestant Alliance and Court Festival. 2013.
Miller J. Legitimizing War: National Past as an Instrument of Protestant Propaganda in England and the Holy Roman Empire. In Eva D., Jaroslav P. (Eds.) Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative Perspective. 2011.
ELBEL M. The Making of a Perfect Friar: Habit and Reform in the Franciscan Tradition. In MILLER J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Kalous A. The Politics of Church Unification: Efforts to Reunify the Utraquists and Rome in the 1520s. In Miller J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Miller J. Konflikt mezi radou a obcí. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Miller J. Migrace. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bilík P., Miller J., Sowula T., Baty P., Darwin E., Polanská Z., Slaven A., Mepham S., Glover K., Waller H. Research Excellence: New Europe 2018. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Gheorghe M., Miller J. Academic English for Humanities. History. 2013.
Miller J. CEU History Department Yearbook. CEU History Department Yearbook. 2002.
Miller J. Lenní dvůr Kroměříž - Katalog knih, 1364-1888. Lenní dvůr Kroměříž - Katalog knih, 1364-1888. 2000.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
DSP workshop 2 KHI/91AD2 ZS 0
Doktorandský workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Vystoupení na domácí konferenci 1 KHI/91BB1 ZS 0
Vystoupení na domácí konferenci 2 KHI/91BB2 ZS 0
Vystoupení na domácí konferenci 3 KHI/91BB3 ZS 0
Vystoupení na mezinárodní konferenci 1 KHI/91BC1 ZS 0
Vystoupení na mezinárodní konferenci 2 KHI/91BC2 ZS 0
Vystoupení na mezinárodní konferenci 3 KHI/91BC3 ZS 0
Vystoupení na domácí konferenci KHI/91BDK ZS Se 0
Vystoupení na domácí konferenci 2 KHI/91BD2 ZS Se 0
Vystoupení na domácí konferenci 3 KHI/91BD3 ZS Se 0
Publikace Jimp, ERIH, INT1, Scopus 1 KHI/91BE1 ZS 0
Publikace Jimp, ERIH, INT1, Scopus 2 KHI/91BE2 ZS 0
Publikace Jneimp, ERIH, INT2 1 KHI/91BF1 ZS 0
Publikace Jneimp, ERIH, INT2 2 KHI/91BF2 ZS 0
Publikace J rec., ERIH, NAT 1 KHI/91BG1 ZS 0
Publikace J rec., ERIH, NAT 2 KHI/91BG2 ZS 0
Kapitola v monografii 1 KHI/91BH1 ZS 0
Kapitola v monografii 2 KHI/91BH2 ZS 0
Monografie KHI/91BJ ZS 0
Kniha/Monografie KHI/91BK ZS Se 0
Kniha/Monografie 2 KHI/91BK2 ZS Se 0
Kniha/Monografie 3 KHI/91BK3 ZS Se 0
Vystoupení na mezinárodní konferenci KHI/91BMK ZS Se 0
Vystoupení na mezinárodní konferenci 2 KHI/91BM2 ZS Se 0
Vystoupení na mezinárodní konferenci 3 KHI/91BM3 ZS Se 0
Vědecká práce - spoluúčast na grantu KHI/92AGV ZS Se 0
Cyklus přednášek odborníků E KHI/92AQE ZS 0
Doktorandský workshop 3 KHI/92AQ3 ZS 0
Doktorandský workshop 5 KHI/92AQ5 ZS 0
Odborná práce - redakční KHI/92AR ZS Se 0
Odborná práce - redakční 2 KHI/92AR2 ZS Se 0
Odborná práce - redakční 3 KHI/92AR3 ZS Se 0
Doktorský seminář 1 KHI/95DS1 ZS Se 0
Doktorský seminář 2 KHI/95DS2 ZS Se 0
Publikační aktivity KHI/XPA ZS Cv 0
Obhajoba bakalářské práce KHI/BCDP ZS 0
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP ZS 0
Seminární práce k dějinám ran. novověku KHI/XSP2 ZS Cv 0
Účast na historické konferenci Mgr. KHI/XUHK ZS Cv 0
Účast na historické konferenci Bc. KHI/XUHKB ZS Cv 0
Final Exam KHI/EFME ZS 0
Dějiny raného novověku KHI/YADRN ZS 2
Defence of MA thesis KHI/EMADP ZS 0
Výklad společenských jevů v historickém KHI/VSJH ZS 0
Dějiny raného novověku KHI/XDRN ZS 2
Historie KHI/JHSH ZS 0
Dějiny raného novověku KHI/JHSRN ZS 0
Dějiny středověku KHI/JHSST ZS 0
Dějiny 19. století KHI/JHS19 ZS 0
Dějiny 20. století KHI/JHS20 ZS 0
Obhajoba diplomové práce KHI/MADP ZS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
COUFALOVÁ FIF Historické vědy 2021
RŮŽIČKA FIF Historické vědy 2015
FERENCOVÁ FIF Historické vědy 2017
TOMAN FIF Historické vědy 2017
JÁROŠ FIF Historické vědy 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)