prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633245

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.06

ČLÁNEK
Trapl M., Burešová J. Kontakty Rady svobodného Československa s československým poúnorovým exilem v Austrálii (1948-1968). Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Trapl M. Franz Spina - z Malé Hané do Prahy. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
Trapl M., Trapl M., Trapl M. Polská emigrace v Československu. Exil v Praze a Československu 1918-1938. 2005.
Trapl M., Trapl M., Trapl M. Polská emigrace v Československu. Exil v Praze a Československu 1918-1938. 2005.
Trapl M., Trapl M., Trapl M. Polská emigrace v Československu. Exil v Praze a Československu 1918-1938. 2005.
Bartoš BJ., Schulz J., Trapl M. Regionální dějiny (Stav, problémy, výhledy). AUPO Historica. 2000.
Trapl M. Beneš a Šrámek v zahraniční činnosti 1939-1945. Acta Universitatis Palackianae. 1999.
Trapl M. Náboženství a politika. Demokracie 2000. 1999.
Trapl M. Bibliografie o novodobých dějinách. Jižní Morava : vlastivědný sborník. 1998.
Trapl M. Československé krajanské hnutí ve třicátých letech. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. 1998.
Trapl M. Krajanské spolky ve Švýcarsku po vzniku Československé rebubliky. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. 1998.
Trapl M. Přednášková činnost P. Jana Šrámka na Zábřežsku. Severní Morava : vlastivědný sborník. 1998.
Trapl M. Sto let od narození profesora Ladislava Hosáka. Jižní Morava : vlastivědný sborník. 1998.
Trapl M. Exil po únoru 1948. Zpravodaj Centra pro exilová studia. 1996.
Trapl M. Reformní hnutí a normalizace v závodech MILO Olomouc v letech 1968-1971. Sešity Ústavu soudobých dějin AV ČR. 1996.
Trapl M. Olomoucké závody MILO v letech 1968-1972. Střední Morava. 1995.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Trapl M. Poměr T. G. Masaryka jako prezidenta k římskokatolické církvi. Náboženská dimenze Masarykova myšlení. .
TRAPL M. Křesťanskosociální hnutí a jeho snahy o řešení dělnické otázky do roku 1914. In Knob S. (Eds.) Problematika dělnictva v 19. a 20. století. I. Bilance a výhledy studia. 2011.
Trapl M. "Bílá místa" v dějinách Československé strany lidové. In Marek P. (Eds.) "Bílá místa v dějinách Československé strany lidové. 2009.
Trapl M. Msgre Jan Šrámek a T. G. Masaryk v roce 1918. In Chovančíková I. (Eds.) T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 2009.
Burešová J., Trapl M. Jugoslávská etapa Laušmanova exilu. In Konečný K. (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia - II. 2008.
Burešová J., Trapl M. Silvestrovský útěk Bohumila Laušmana do emigrace a jeho tvrdý dopad na rodinu. In Konečný K. (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. 2006.
Trapl M. Silvestrovský útěk Bohumila Laušmana do emigrace a jeho tvrdý dopad na rodinu. Emigrace. Sbroník historických prací Centra pro čs. exilová studia. 2006.
Trapl M. Československá strana lidová 1945-1948. Politické strany II. 2005.
Trapl M. Polské emigrace v Československu. Exil v Praze a v Československu. 2005.
Trapl M. Exil Wincenty Witose v obraze českých archivů. Emigrace Wincenty Witose v Československu 1933-1939. Sborník z mezinárodní konference v Jablunkově. 2004.
Trapl M. František Matouš Klácel, 1808-1882. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Trapl M. Miloslav Trapl 1899-1977. In Barteček I. (Eds.) Historiografie Moravy a Slezska. 2001.
Trapl M. Cesta Miloslava Trapla k vědecké činnosti. AUPO, Historica. 2000.
Trapl M. Česká politická emigrace ve 20. století (1914-1989). Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích. 2000.
Trapl M. Katolické strany do roku 1938. ČSL v letech 1945-1948. Politické strany v exilu. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 2000.
Trapl M. Poslanci lidové strany z let 1946-1948 ze Zábřežska. Osobnost v politické straně. 2000.
Trapl M. Tschechische politische Emigration in den Jahren 1938, 1939, 1948 und 1968. Exile im 20. Jahrhundert. Exilforschung ein internationales Jahrbuch. 2000.
Bartoš BJ., Schulz J., Trapl M. Výsledky, možnosti a perspektivy vlastivědy. XXV. Mikulovské sympozium, 100 let Vlastivědy moravské a vlastivědné práce na Moravě. 1999.
Trapl M. Začlenění římskokatolické církve do české společnosti po roce 1918. Osudy demokracie ve střední Evropě. 1999.
Trapl M. Kabinet regionálních dějin. Acta Universitatis Palackianae. 1998.
Trapl M. Spolky a politické strany v Kloboukách. Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. 1998.
Trapl M., Jirásek Z. Internace vedoucích politiků Čs. strany lidové - Jana Šrámka a Františka Hály po únoru 1948. Vždy proti totalitě. . . Zdeňku Flajzarovi k 85 narozeninám. 1997.
Trapl M. Úloha T. G. Masaryka v demokratickém systému Československa. Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému 1. republiky. 1997.
Trapl M. Miloslav Trapl. Památník osobností obnovené univerzity. 1996.
Trapl M. Mocenské elity v Československé straně lidové po roce 1945. Česko-slovenská historická ročenka. 1996.
Trapl M. Die Stellung der römisch-katolischen Kirche in der Tschechoslowakei 1918-1938. Die Stellung der römisch-katolischen Kirche und der politische Katolizismus in Österreich und in den. 1995.
KNIHA - CELEK
Miller J., Burešová J., Trapl M. Český exil v Austrálii (1948-1989). 2016.
Burešová J., Trapl M. Bohumil Laušman Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. Bohumil Laušman Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. 2009.
Burešová J., Trapl M., Skoupý A., Hýsek O., Traplová J., Hodaňová D. Dějepis 8. Člověk a společnost. Dějepis 8. Člověk a společnost. 2009.
Marek P., Konečný K., Trapl M., Floral J., Fiala P. Český politický katolicismus 1848-2005. Český politický katolicismus 1848-2005 - slovník. 2008.
Trapl M. Osobnosti českých dějin. Osobnosti českých dějin. 2005.
Bartoš BJ., Schulz J., Trapl M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Historický místopis. 2000.
Bartoš BJ., Schulz J., Trapl M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. 15. Historický místopis sv. 15. 2000.
Trapl M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. 15. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. 15. 2000.
Trapl M., Jirásek Z. Exilová politika v letech 1948-1956. Exilová politika v letech 1948-1956. 1997.
Trapl M. Exil po únoru 1948. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodné Evropy. Exil po únoru 1948. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodné Evropy. 1996.
Bartoš BJ., Schulz J., Trapl M. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. 14. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv 14. 1995.
Trapl M. Monsignore Jan Šrámek. Monsignore Jan Šrámek. 1995.
Trapl M., Bartoš BJ., Kovářová S. Osobnosti českých dějin. Osobnosti politických stran. 1995.
Trapl M. Political Catholicism and The Czechoslovak People´s Party in Czechoslovakia, 1918-1938. Political Catholicism and the Czechoslovak People´s Party. 1995.
Trapl M., Bartoš BJ., Štoselová Hana M. 125 let MILO Olomouc, a.s. 125 let MILO Olomouc a.s. 1995.
KAPITOLA V KNIZE
Konečný K., Bieleszová Š., Čermák M., Hubálek T., Mezihorák F., Minaříková H., Smahel R., Tichák T., Tomek P., Urbášek P., Všetička F. Svaz protifašistických bojovníků na Olomoucku v letech 1985-1992. In Čermák M., Burešová J., Trapl M. (Eds.) Olomouc v roce 1989. 2019.
Burešová J., Trapl M., Viktořík M. VIII. Litovel v první polovině 20. století. Litovel - velké dějiny města. 2018.
Marek P., Trapl M. Případ parlamentního sporu mezi T. G. Masarykem a P. Janem Šrámkem. Encyklopedie českých právních dějin. 2017.
Burešová J., Fiala J., Trapl M., Skoupý A., Horák D. Muzejnictví. Uničov historie moravského města. 2013.
Burešová J., Trapl M., Skoupý A. Období první Československé republiky (1918-1938). Politický vývoj, kulturní život. Uničov historie moravského města. 2013.
Burešová J., Skoupý A., Trapl M. Období první Československé republiky (1918-1938). Uničov v době vzniku republiky. Správní vývoj. Uničov - historie moravského města. 2013.
Burešová J., Trapl M. Za německé okupace Československa a druhé světové války (1938-1945). Uničov historie moravského města. 2013.
TRAPL M. Český politický katolicismus a Mnichov. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
TRAPL M. František Hála - schopný či špatný plitk? Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
TRAPL M. Jan Šrámek a Tomáš G. Masaryk v roce 1918. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
TRAPL M. Vztah Jana Šrámka ke spolupracovníkům. Jan Šrámek a jeho doba. 2011.
Trapl M. Léta první republiky. In Jan L. (Eds.) Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vín. 2010.
Trapl M. Od reforem roku 1848 do konce 1. světové války. In Jan L., Nezhodova S. (Eds.) Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vín. 2010.
TRAPL M. Der tschechische politische Katholizismus. Handbuch der Religions-und Kirchengeschichte der bo"hmischen La"nder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. 2009.
Trapl M. In the whirling of revolution. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Trapl M., Trapl J. Krajské město - Tělovýchova a sport. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M., Trapl J. Opět v demokracii - Tělovýchova a sport. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M., Trapl J. Otevírání města a jeho modernizace - Tělovýchova a sport. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M. V republice. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M., Trapl J. V republice - Tělovýchova a sport. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M., Trapl J. V socialismu - Tělovýchova a sport. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M., Bartoš J. Za nacistické okupace. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Trapl M., Trapl J. Za nacistické okupace - Tělovýchova a sport. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
MAREK P., TRAPL M. Msgre. Jan Šrámek. Cestami křesťanské politiky. 2007.
Trapl M. Československá strana lidová 1918-1938. Politické strany I. 2005.
Trapl M. Politické strany v exilu. Politické strany II. 2005.
Trapl M. České menšinové školství v letech 1918-1938. České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. 2003.
Trapl M. Český a slovenský exil 20.století. spoluautor. 2003.
Trapl M. Klimek Adolf. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12. 1999.
Trapl M. Prostějov meziválečný. Prostějov. Dějiny města. 1999.
Trapl M. Jak se chudý chlapec stal členem panské sněmovny. Palackého cesta : pohledy na život a činnost Františka Palackého a lidí mu blízkých. 1998.
Trapl M. Přístup Československé strany lidové k zemědělské problematice. Zemědělství na rozcestí 1945-1948. 1998.
Trapl M. Slezsko v dějinách českého státu. Slezsko v dějinách českého státu. 1998.
Trapl M. "Šuselka nám píše". Palackého cesta : pohledy na život a činnost Františka Palackého a lidí mu blízkých. 1998.
Trapl M. Schälzky, Robert. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8. 1997.
Trapl M. Životní osudy PhDr. Petra Zenkla. Petr Zenkl: Mozaika vzpomínek. 1997.
Trapl M. Fritscher, Karl; Masaryk, T. G.; Rýpar, Jan. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. 1996.
Trapl M. Bauer, František Salezský ; Kratochvil, Josef; Skrbenský ze Hříště, Lev. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4. 1995.
Trapl M. Dostál-Lutinov, Karel; Gottwald, Klement; Kadlčák, Josef Mnohoslav; Stojan, Antonín Cyril. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3. 1995.
SBORNÍK - CELEK
Trapl M. Český politický katolicismus a Mnichov. Mnichov 1938 a česká společnost. 2008.
Trapl M. Český politický katolicismus v letech 1848-2005. Český politický katolicismus 1848-2005. 2008.
Trapl M. Terminologie českého politického katolicismu. Teorie a praxe politického katolicismu. 2008.
Trapl M. František Hála - schopný či špatný politik? Osobnost v církvi a politice. 2006.
Trapl M. Profesor Franz Spina, německý agrární aktivistický politik. Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. 2006.
Trapl M. Společnost a církev v českých zemích (1900 - 1945). Československá historická ročenka 2006. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Petr ORSÁG FIF Historické vědy 2011
Anja Edith FERENCE FIF Historické vědy 2012
Ondřej KOLÁŘ FIF Historické vědy 2012
Monika MANDELÍČKOVÁ FIF Historické vědy 2013
Jarmila ŠURÁŇOVÁ FIF Historické vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.