Mgr. Ema Šimková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633236

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šimková E. K "druhému životu" Bedy Dudíka. Historica olomucensia. Sborník prací historických. 2016. (ČLÁNEK)
TOMÁŠKOVÁ E. Beda Dudík OSB doktorandem v Olomouci. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2011. (ČLÁNEK)
Šimková E. Moravský zemský historiograf Beda Dudík a dvě aféry jeho doby. In Jílková M., Macková M., Valová E. (Eds.) Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.