Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633623, 585633233

Jazyková škola FF UP

Filozofická fakulta

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.16

  • (Jazyková škola FF UP)
  • Odborný asistent (Katedra historie)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 13:00–14:30 3.16 Prosím o domluvu e-mailem, je možné dohodnout se i na jiném termínu.
čtvrtek 09:00–10:30 3.16 Prosím o domluvu e-mailem, je možné dohodnout se i na jiném termínu.
KAPITOLA V KNIZE
Jadrná Matějková H. Těhotenství a porod v raném novověku: mezi porodní bábou a lékařem. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ženy a muži ve středov. a ran. novověku KHI/QZAR LS 1
Ženy a muži ve středov. a ran. novověku KHI/QZAR LS Se 1
Seminární práce k dějinám ran. novověku KHI/XSP2 ZS Cv 0
Seminář k dějinám raného novověku D KHI/1DRND ZS Se 4
Seminář k děj. ran. novověku D KHI/XDRND ZS Se 4
Nácvik simultánního tlumočení 2 KGN/TNS2 LS Se 2
Seminář k děj. ran. novověku D KHI/YDRND ZS Se 4
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.