Mgr. Věra Slavíková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633254

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

Odborný asistent

Církevní archiválie a knihovny na základním stupni církevní hierarchie (farnosti, nižší klérus); Dějiny církevní a patrimoniální správy, církevní dějiny a drobné sakrální památky; Regionální dějiny východních Čech, zejména Orlických hor a jejich podhůří, v 18. – 20. století

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 13:15–14:45 1.05
ČLÁNEK
Slavíková V. Zpráva o činnosti sekce archivnictví Katedry historie FF UP v Olomouci za akademický rok 2020/2021. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2022.
Slavíková V. Sonda do života spiritistů na příkladu Pěčína, obce v Orlických horách. In . (Eds.) Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2021.
Slavíková V. Zpráva o činnosti sekce archivnictví Katedry historie FF UP v Olomouci za akademický rok 2019/2020. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2021.
Slavíková V., Hégr J. Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. 2016.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. III. Mobiliář a vnitřní vybavení kostela. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
SLAVÍKOVÁ V., KUBEČKOVÁ I., ŠÁŠINKOVÁ M. Dítě, dětství, mateřství - péče od narození do předškolního věku od 19. století do poloviny 20. století. Středočeský vlastivědný sborník. 2008.
Kroupová J., OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta. Kniha zázračných uzdravení z let 1738-1811. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. II. Historie a stavební vývoj zámeckého kostela. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. I. Literatura a prameny k dějinám kostela a duchovní život v Rokytnici do 17. století. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SLAVÍKOVÁ V., OPPELTOVÁ J., KOLOVRATNÍK M. Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. Několik poznámek k historii knihovny, jejímu uspořádán a skladbě fondu. In HRUBÁ M. (Eds.) Sborník k 950. výročí založení litoměřické kapituly. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Slavíková V. Vysokomýtské děkanství v proměnách času. Městský chrám sv. Vavřínce ve Vysokém Mýtě. 2022.
Topičová S., Slavíková V., Orálková Z., Kouřil K. The Communications Network of Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno, based on an Analysis of this Correspondence. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Slavíková V. Církevní vývoj od poloviny 16. století. In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Slavíková V., Holendová R. Město na hranici - územní a správní vývoj. In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Kubalová A. Život a dílo Leoše Kubíčka (1887-1974). In Slavíková V., Halda J., Zmrhalová M. (Eds.) Orlické hory a Podorlicko. Přírodou - dějinami - současností. Sborník vlastivědných prací. 2017.
Slavíková V., Hermanová H., Kubečková I. Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce. Zámek Roztoky. 2014.
Slavíková V., Hrabánek V., Boloňský S. Historie roztocké vodní tvrze. Roztoky očima staletí. 2011.
SLAVÍKOVÁ V. Historie, pořádání a inventarizace archiválií uložených na farách. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Několik poznámek k uložení a ochraně archiválií, knih a notového materiálu. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. 2007.
PROJEKT
Šimková E., Oppeltová J., Slavíková V., Jonová J., Topičová S., Koudela Š., Paštrnák P., Paštrnáková Z. Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů. Ministerstvo kultury ČR. 2023.
Šimková E., Zatloukal O., Kindl M., Zatloukal P., Fajtlová K., Myšák M., Tomagová H., Zlatohlávková E., Zápalková H., Jemelková S., Potůčková M., Lamatová H., Bernátková T., Jiroutová J., Oppeltová J., Slavíková V., Koudela Š., Topičová S., Jonová J., Paštrnák P., Paštrnáková Z. Friedrich kardinál von Fürstenberg – poslední aristokrat na stolci olomouckých arcibiskupů. Ministerstvo kultury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023-2030 (NAKI III). 2022.
Švaříčková Slabáková R., Stenzl V., Oppeltová J., Slavíková V., Šimková E., Nekardová E., Jurčeková A., Baron T., Valc J., Mazura I. Vytvoření informační základny pro budoucí implementaci metod forenzní genetické genealogie a forenzní genomiky do kriminalistické praxe. Ministerstvo vnitra ČR, Program Impakt 1. 2022.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Prameny pro dějiny umění DVU/B1B01 LS 1
Prameny pro dějiny umění DVU/B1B01 LS Se 1
Počítačové programy v česk. archivnictví KHI/QPPA ZS Se 2
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP ZS 0
Nauka o pramenech KHI/YANP LS Se 2
Úvod do studia PVH a archivnictví KHI/YAUS ZS 1
Úvod do studia PVH a archivnictví KHI/YAUS ZS Se 1
Církevní správa KHI/YCS LS 1
Církevní správa KHI/YCS LS Se 1
Dějiny správy centr. úřadů do r. 1848 KHI/YCU ZS 2
Drobné archivní fondy KHI/YDAF ZS Se 2
Seminář k děj. ran. novověku E KHI/YDRNE ZS Se 2
Archivnictví 1 KHI/XAR1 ZS Se 1
Archivnictví 1 KHI/XAR1 ZS 1
Seminář k děj. ran. novověku E KHI/XDRNE ZS Se 2
Městská správa KHI/YMS LS Se 1
Městská správa KHI/YMS LS 1
Novověká diplomatika KHI/YND LS 1
Praktikum z archivnictví 1 KHI/YPA1 ZS Se 2
Praktikum z archivnictví 2 KHI/YPA2 LS Se 2
Patrimoniální správa KHI/YPS ZS 1
Patrimoniální správa KHI/YPS ZS Se 1
Prezentace tématu BP KHI/YPTBP ZS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)