Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633252

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.08A

Odborný asistent

Dějiny středověku se zaměřením na kulturní dějiny; sociální dějiny evropských středověkých měst (především s využitím konceptu gender history / women´s history); dějiny rodiny a dětství ve středověku

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Theatrum historiae (člen, 2021–)
ČLÁNEK
Antonín Malaníková M. Bohemian and Moravian Beguine Communities in the Middle Ages. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Dvořák J., Malaníková Antonín M. Brněnská městská historiografie do roku 1800. Soupis dochovaných pramenů. Brno v minulosti a dnes. 2014.
KNIHA - CELEK
Antonín Malaníková M., Nodl M., Mozejko B. Pre-modern Towns at the Times of Catastrophes. 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Antonín Malaníková M. Female litigants in secular and ecclesiastical courts in the lands of the Bohemian Crown, c. 1300-c. 1500. Litigating Women. Gender and Justice in Europe, c. 1300-c.1800. 2022.
Antonín Malaníková M., Mogorovic Crljenko M., Brzezinski W. Gender and Family in Medieval Central Europe. The OThe Oxford Handbook of Medieval Central Europe. 2022.
Antonín Malaníková M., Rywiková D. Premodern History and Art through the Prism of Gender. Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe. 2021.
Antonín Malaníková M. Women´s History and Gender History as Part of Czech Medieval Studies. Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe. 2021.
Antonín Malaníková M. Stáří radostné i starostné. Status vdovy v pozdně středověkých městech. Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě. 2020.
Antonín Malaníková M. Female engagement in medieval urban economy: late-medieval Moravia in a comparative perspective. MEDIEVAL EAST CENTRAL EUROPE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. From frontier zones to lands in focus. 2016.
Antonín Malaníková M. The sea in the Czech medieval chronicles and books of travel. W EPOCE ZAGLOWCÓW. MORZE OD ANTYKU DO XVIII WIEKU. 2016.
Antonín Malaníková M. Wdowy w społeczności miejskiej późnośredniowiecznej Europy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Morawach). Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych - zródla i perspektywy. 2016.
Malaníková Antonín M. Nešťastný dar šťastného krále. Človek a svet zvierat v stredoveku. 2015.
Malaníková Antonín M. Urbánní struktura pozdně středověké Moravy (Städtebund, Städtenetz či Städtelandschaft?). Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Antonín Malaníková M. Medieval Czech Towns in Spatial context. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Antonín Malaníková M., Horníčková K., Majorossy J. CLOISTER AND TOWN: RELIGIOUS REFORM AND LAITY FIFTEENTH AND EARLY SIXTEENTH CENTURY. 2023.
Majorossy J., Horníčková K., Antonín Malaníková M., Kalous A. Reform Reconsidered I-II: Influence of Religious Reforms in Late Medieval Urban Space. 2023.
Antonín Malaníková M., Nodl M., Możejko B. Město v čase katastrof. 2021.
Antonín Malaníková M., Goldberg J. Medieval Women Revisited. 2016.
SBORNÍK - CELEK
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Nauka o pramenech (středověk) KHI/QNP1 ZS 1
Nauka o pramenech (středověk) KHI/QNP1 ZS Se 1
Seminář k dějinám středověku F KHI/1DSF LS Se 2
Trendy v historiografii středověku KHI/QTD1 ZS 1
Trendy v historiografii středověku KHI/QTD1 ZS Se 1
Dějiny Iberského poloostrova KHI/DIP ZS Se 1
Dějiny Iberského poloostrova KHI/DIP ZS 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 1 KHI/QTV1 ZS Cv 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 1 KHI/QTV1 ZS Se 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 2 KHI/QTV2 LS Se 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 2 KHI/QTV2 LS Cv 1
Project/Intensive programme KHI/EIP LS Se 2
Methodology seminar KHI/EMS LS 1
Methodology seminar KHI/EMS LS Se 1
Seminář k dějinám středověku F KHI/YDSF LS Se 2
Diplomový seminář k BP 1 KHI/XBS1 LS Se 0
Diplomový seminář k BP 3 KHI/XBS3 LS Se 0
Seminář k dějinám středověku F KHI/XDSF LS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 2 KHI/XDSM2 LS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)