Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633252

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.08a

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 3.08a po domluvě přes email
ČLÁNEK
Antonín Malaníková M. Bohemian and Moravian Beguine Communities in the Middle Ages. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2016.
Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
Dvořák J., Malaníková Antonín M. Brněnská městská historiografie do roku 1800. Soupis dochovaných pramenů. Brno v minulosti a dnes. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Antonín Malaníková M. Female engagement in medieval urban economy: late-medieval Moravia in a comparative perspective. MEDIEVAL EAST CENTRAL EUROPE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. From frontier zones to lands in focus. 2016.
Antonín Malaníková M. The sea in the Czech medieval chronicles and books of travel. W EPOCE ZAGLOWCÓW. MORZE OD ANTYKU DO XVIII WIEKU. 2016.
Antonín Malaníková M. Wdowy w społeczności miejskiej późnośredniowiecznej Europy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Morawach). Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych - zródla i perspektywy. 2016.
Malaníková Antonín M. Nešťastný dar šťastného krále. Človek a svet zvierat v stredoveku. 2015.
Malaníková Antonín M. Urbánní struktura pozdně středověké Moravy (Städtebund, Städtenetz či Städtelandschaft?). Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Antonín Malaníková M. Medieval Czech Towns in Spatial context. 2019.
SBORNÍK - CELEK
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ženy a muži ve středov. a ran. novověku KHI/QZAR LS 1
Ženy a muži ve středov. a ran. novověku KHI/QZAR LS Se 1
Seminární práce k dějinám středověku KHI/XSP1 LS Cv 0
Seminář k dějinám středověku F KHI/1DSF LS Se 2
Seminární práce k dějinám středověku KHI/1SPS LS 0
Text a kontext: liter. jako hist. pramen KHI/XBEX ZS 1
Text a kontext: liter. jako hist. pramen KHI/XBEX ZS Se 1
Seminář k dějinám středověku F KHI/XDSF LS Se 2
Dějiny Iberského poloostrova KHI/DIP ZS 1
Dějiny Iberského poloostrova KHI/DIP ZS Se 1
Seminář k dějinám středověku F KHI/YDSF LS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.