Mgr. Ivana Vostrovská, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633253

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

P1.11

Vědecký pracovník

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
09:00–12:00 P1.11 Nutná předchozí domluva mailem.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vostrovská I., Bíšková J., Lukšíková H., Kočár P., Kočárová R. The Environment and Subsistence of the Early Neolithic Settlement Area at Těšetice-Kyjovice, Czech Republic. Environmental Archaeology. 2019. (ČLÁNEK)
Rybníček M., Chlup T., Kalábek M., Kalábková P., Kočár P., Kyncl T., Muigg B., Tegel W., Vostrovská I., Kolář T. New dendroarchaeological evidence of water well constructions reveals advanced Early Neolithic craftsman skills. DENDROCHRONOLOGIA. 2018. (ČLÁNEK)
Vostrovská I. Organizace prostoru a sociální vazby v obytném areálu prvních zemědělců na příkladu lokality Těšetice-Kyjovice. Rekonstrukce a experiment v archeologii. Živá archeologie. 2018. (ČLÁNEK)
Vostrovská I., Prokeš L. Ceramics From the ‘Sutny’ LBK Settlement at Těšetice-Kyjovice, Moravia, Czech Republic: Processing and Statistical Analyses. In Kolář J., Trampota F. (Eds.) Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology. Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th – 28th of October 2010. 2012. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Vostrovská I., Nováková N., Pomykalová K. Konzervace a restaurování keramických nádob z pohřebiště kultury lužických popelnicových polí ve Vojenicích. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017.
Neumannová K., Petřík J., Vostrovská I., Dvořák J., Zikmund T., Kaiser J. Variability in coiling technique in LBK pottery inferred by experiments and pore structure micro-tomography analysis. Archeologické rozhledy. 2017.
Vostrovská I., Petřík J. Evolution of the scientific Approach to prehistoric Pottery in the Area of the former Czechoslovakia. International Journal of the Science of Man. 2013.
ABSTRAKT
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. In Fuchs K., Heyn A., Kipke N., Plath R., Schüle J. (Eds.) INTERNATIONAL OPEN WORKSHOP 2019: Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI. Kiel University, March 11 – 16, 2019. Programme and abstracts. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Stavba, využívání a zánik studny v osadě prvních zemědělců v Uničově. 2019.
Vostrovská I., Petr L., Kočár P., Kočárová R., Kašák J., Hradílek Z., Sůvová Z., Vaněček Z., Kalábková P. The origin of cultural landscape in Moravia region (CZ): investigation of the unique Neolithic wooden well from Uničov. 2019.
Vostrovská I., Kočár P., Kašák J., Hradílek Z., Rybníček M., Vaněček Z., Kalábková P. Wooden well from Uničov (CZ) – archive for water management and palaeo-environment in the first farmers’ society. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Vostrovská I., Kalábková P., Šínová J. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2017. 2017.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Odborná praxe v archeol. laboratoři 2 KHI/3OPL2 LS Cv 0
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AAD1 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AAD1 ZS 1
Artefaktuální archeologie 3 KHI/1AAD3 LS 1
Artefaktuální archeologie 3 KHI/1AAD3 LS Se 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS Cv 1
Artefaktuální archeologie 3 KHI/1AA3 LS Cv 1
Artefaktuální archeologie 3 KHI/1AA3 LS 1
Artefaktuální archeologie 3 KHI/1AA3 LS Se 1
Dokumentace a evidence archeologie 1 KHI/1DEA1 ZS Se 4
Dokumentace a evidence archeologie 3 KHI/1DEA3 ZS Se 4
Dokumentace a evidence archeologie 5 KHI/1DEA5 ZS Se 2
Artefaktuální archeologie 1 KHI/2AA1 ZS 6
Artefaktuální archeologie 1 KHI/2AA1 ZS Se 4
Artefaktuální archeologie 3 KHI/2AA3 LS 5
Artefaktuální archeologie 3 KHI/2AA3 LS Se 4
Diplomový seminář k BP 1 KHI/2AGB1 LS Se 2
Diplomový seminář k BP 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Dokumentace a evidence archeologie 2 KHI/2DEA2 LS Cv 4
Dokumentace a evidence archeologie 3 KHI/2DEA3 ZS Cv 5
Dokumentace a evidence archeologie 4 KHI/2DEA4 LS Cv 0
Dokumentace a evidence archeologie 5 KHI/2DEA5 ZS Cv 5
Neolit a eneolit KHI/2NAE LS Se 4
Neolit a eneolit KHI/2NAE LS 5
Odborná laboratorní praxe 2 KHI/4OL2 LS Cv 0
Odborná laboratorní praxe 1 KHI/4OL1 ZS Cv 0
Dokumentace a evidence arch. nal. 1 KHI/4DEA1 ZS Se 4
Dokumentace a evidence arch. nal. 3 KHI/4DEA3 ZS Se 4
Neolit a eneolit KHI/5NAE LS 5
Neolit a eneolit KHI/5NAE LS Se 4
Odborná laboratorní praxe 2 KHI/5OL2 LS Cv 0
Dokumentace a evidence archeol. nálezů 2 KHI/5DEA2 LS Se 4
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/4AA2 LS Cv 1
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/4AA2 LS 1
Artefaktuální archeologie II - keramika KHI/4AA2 LS Se 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.