doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633243

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

docent

Archeologie středověku, zejména středověkého zastavěného prostředí

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Mezinárodní organizace

  • RASHID International (člen, 2015–)

Redakční rada

  • Staletá Praha (člen, 2009–)
  • Pražské egyptologické studie (člen, 2011–)
  • Památky archeologické (člen, 2002–)
  • Acta Archaeologica Lodziensia (člen, 2015–)
ČLÁNEK
Nováček K. Early Christian Topography in Bet Garmai, Northeastern Mesopotamia: A Case Study of the Šahqart and Ḫirbat Ğalāl Dioceses. In Bonnéric J., Amin NAM., Couturaud B. (Eds.) Bulletin d’Études Orientales. 2023.
Ur J., Babakr N., Palermo R., Creamer P., Soroush M., Ramand S., Nováček K. The Erbil Plain Archaeological Survey: Preliminary Results, 2012-2020. IRAQ. 2021.
Petřík J., Nováček K., Všianský D., Al-Juboury AI., Slavíček K. Islamic glazed pottery from Adiabene (Iraq, Kurdistan): multianalytical research into its technological development and provenance. Archaeological and Anthropological Sciences. 2020.
Nováček K., Philip W. The Monastic Landscape of Adiabene in the First Centuries of Islam. Journal of Islamic Archaeology. 2020.
Matthews R., Rasheed QH., Palmero Fernandez M., Fobbe S., Nováček K., Mohammed Amin R., Mühl S., Richardson A. Heritage and cultural healing: Iraq in a post-Daesh era. International Journal of Heritage Studies. 2019.
Pankowská A., Galeta P., Uhlík Spěváčková P., Nováček K. Violence in European medieval monasteries: Skeletal trauma in Teplá monastery (Czech Republic). INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY. 2019.
Nováček K., Valentini S., Šída P., Ali Muhammad Amen N. The Hinterland of the Arbīl City: A Survey of Tell Baxçan, Iraqi Kurdistan. In Déroche V., Masetti-Rouault MG., Rouault O. (Eds.) Études Mésopotamiennes – Mesopotamian Studies. 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nováček K., Melčák M. Meaning in Flux: A Reconsideration of the Shrines of Badr al-Din Lu’lu’ in Mosul. In Marchetti N. (Eds.) 12 ICAANE: Proceedings of the 12th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. 2023.
Nováček K. The Sasanian to Islamic Transition in Northeastern Mesopotamia: A Ceramological View. In Benoit P., Copini C., Palermo R., Pappalardo R. (Eds.) Exploring ‘Dark Ages’ : Archaeological Markers of Transition in the Near East from the Bronze Age to the Early Islamic Period. 2022.
Nováček K. Drawing a new city on a map: The archaeology of pre-Islamic Arbela. In Alpi F., Bradosty Z., Giraud J., MacGinnis J., Mattila R. (Eds.) Arbela antiqua: Actes du colloque international d’Erbil (7-10 avril 2014) tenu sous la présidence de Zidan Bradosty : Arbèles antique – Histoire d’Erbil pré-islamique Proceedings of the International Conference held in Erbil (7-10 April 2014) under Zidan Bradosty’s headship: Ancient Arbela – Pre-Islamic History of Erbil. 2020.
Nováček K. Mosul: systematic annihilation of a city’s architectural heritage, its analysis and post-crisis management. In Bessenay-Prolonge J., Herr J., Mura M. (Eds.) Archéologie des Conflits / Archéologie en Conflit (Archaeology of Conflict / Archaeology in Conflict), Documenting Destruction of Cultural Heritage in the Middle-East and Central Asia. 2019.
KNIHA - CELEK
Novák J., Horn V. Zázemí královského města Uničova. Osídlení a církevní architektura. In Šlézar P., Nováček K. (Eds.) 2023.
Nováček K., Melčák M., Beránek O., Starková L. Mosul after Islamic State: The Quest for Lost Architectural Heritage. 2021.
KAPITOLA V KNIZE
Nováček K. Mosul architecture. In Fleet K., Krämer G., Matringe D., Nawas J., Rowson E. (Eds.) The Encyclopaedia of Islam Three. 2021.
Nováček K. Urbanizace dlouhého trvání: nový pohled na vývoj Plzně v 10.-14. století. In Loskotová I. (Eds.) Rudolfovo číslo. Rudolfovi Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. 2021.
Nováček K., Krofta T. Brdy jako historická kulturní krajina a její archeologický potenciál. In Topinka J. (Eds.) Brdy: Krajina, historie, lidé. 2018.
Nováček K. Otto Bamberský, Zwiefalten a počátky kladrubského kláštera. Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015. 2017.
Nováček K., Pátková H., Škácha P. III. Založení města a jeho počátky. In Smolová V. (Eds.) Příbram. Historie - kultura - lidé. 2016.
VÝSTAVA
Nováček K., Melčák M., Starková L. Monuments of Mosul in Danger. 2017.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Výběrová přednáška z archeologie 5 KHI/5VPA5 ZS 5
Archeologie stavebního prostředí KHI/6ASP ZS Se 2
Archeologie stavebního prostředí KHI/6ASP ZS 2
Archeologický terénní projekt KHI/6ATP LS 2
Czech Arch. Herit. in Central EU Context KHI/6CAHC LS 2
Diplomový seminář 1 KHI/6DPS1 ZS Se 1
Diplomový seminář 2 KHI/6DPS2 LS Se 1
Diplomový seminář 3 KHI/6DPS3 ZS Se 1
Diplomový seminář 4 KHI/6DPS4 ZS Se 0
Diplomový seminář 4 KHI/6DPS4 LS Se 3
Highlights of the Czech Arch. Heritage KHI/6HCAH ZS 2
Obhajoba magisterské diplomové práce KHI/6MADP ZS Se 0
Obhajoba magisterské diplomové práce KHI/6MADP LS 0
Movité artefakty středověku a novověku KHI/6MASN ZS Cv 2
Metody interdisciplinárního výzkumu KHI/6MIV ZS 2
Odborná praxe na terénním výzkumu KHI/6OP LS Cv 0
Odborná praxe na interdisciplin. výzkumu KHI/6OPIV ZS Cv 0
Odborná praxe na interdisciplin. výzkumu KHI/6OPIV LS Cv 0
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 LS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 LS 0
Ročníková práce KHI/6RP ZS Se 0
Ročníková práce KHI/6RP LS 0
Seminář k předmětu Archeol. ter. projekt KHI/6SATP LS Se 2
Semestrální práce KHI/6SP ZS 0
Semestrální práce KHI/6SP LS 0
Seminář k předmětu Trendy v souč. arch. KHI/6STSA ZS Se 2
Zkouška ze zvoleného spec. modulu KHI/6SZSM ZS Se 0
Zkouška ze zvoleného spec. modulu KHI/6SZSM LS 0
Zkouška z archeologie KHI/6SZTZ ZS Se 0
Zkouška z archeologie KHI/6SZTZ LS 0
Trendy v současné archeologii KHI/6TSA ZS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/6VAM ZS 2
Vybrané kapitoly z arch. střed. a nov. KHI/6VKAS LS 2
Archaeology in Central Moravia region KHI/4ACM LS 2
Obhajoba bakalářské práce KHI/4BCDP LS 0
Závěrečná zkouška z archeologie KHI/4SZZA LS 0
Výběrová přednáška z archeologie 1 KHI/4VPA1 ZS 4
Výběrová přednáška z archeologie 3 KHI/4VPA3 ZS 4
Výběrová přednáška z archeologie 5 KHI/4VPA5 ZS 4
Obhajoba bakalářské práce KHI/2BCDP ZS 0
Seminář k bakalářské diplomové práci 3 KHI/5AGB3 ZS Se 0
Seminář k bakalářské diplomové práci 3 KHI/5AGB3 LS Se 2
Využití cizího jazyka pro bakalář. práci KHI/CIZJK LS Cv 0
Archeologický terénní projekt KHI/6ATPR LS 2
Zkouška z archeologie KHI/6SZTP LS 0
Archeologie stavebního prostředí KHI/7ASP ZS 2
Archeologie stavebního prostředí KHI/7ASP ZS Se 2
Vybrané kapitoly z arch. střed. a nov. KHI/7VKAS LS 4
Highlights of the Czech Arch. Heritage KHI/7HCAH ZS 5
Czech Arch. Herit. in Central EU Context KHI/7CAHC LS 2
Archeologický terénní projekt KHI/7ATPR LS 5
Seminář k předmětu Archeol. ter. projekt KHI/7SATP LS Se 4
Diplomový seminář 1 KHI/7DPS1 ZS Se 2
Diplomový seminář 2 KHI/7DPS2 LS Se 2
Odborná praxe na terénním výzkumu KHI/7OP ZS Cv 0
Islamic Archaelogy KHI/6IAR LS 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
HRABALOVÁ FIF Historické vědy 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)