Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633242

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.06

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zeman T., Vachůtová D. Nález rohatého ucha z časné doby laténské na sídlišti v Hrubé Vrbce. In Čižmářová J., Venclová N., Březinová G. (Eds.) Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. 2015.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Zeman T. Peltoidní kování koňského postroje z germánského sídliště v Hrubé Vrbce. Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. 2017.
Ďuga M., Vachůtová D., Zeman T. Spony z germánského sídliště v Hrubé Vrbce "Za Bařinou". In Komoróczy B., Droberjar E. (Eds.) Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.