Mgr. Martin Golec, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633242

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.06

odborný asistent

ČLÁNEK
Čižmář I., Fojtík A., Golec M., Langová J., Novák M., Popelka M. Detektorová prospekce na výšinné lokalitě Rysov u Provodova (okr. Zlín) v roce 2017. Vlastivedný zborník Považia. 2020.
Fojtík P., Golec M., Mírová Z., Staeck J., Dietz M. Seloutky (okr. Prostějov). "Na Šťastných", parc. č. 1693/4. Prehled Vyzkumu. 2020.
Golec M., Fojtík P., Rybářová K. Halštatský depot z Podomí – Zajbotu, okr. Vyškov. Pravěk. Nová řada. 2018.
Chytráček M., Golec M., Chvojka O., Milan M., Michálek J., Novotná M., Frolíková D. Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě. Památky archeologické. 2017.
Golec M., Bartík J., Čermáková E., Čisťakova V., Čižmář I., Čižmář M., Daňhel M., Fojtík P., Frolík J., Kalábek M., Klápa O., Knotek P., Komoróczy B., Langová J., Merta T., Musil J., Novák M., Popelka M., Rožnovský D., Říčan D., Sedláček R., Schenk Z., Šín P., Śmerda J., Tomešová B., Válek D., Vích D., Vránová V., Waldhauser J., Zeman T. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017.
Topal D., Golec M. Vekerzug culture and new finds of scythian akinakai in Moravia. Tyragetia. Serie Noua. 2017.
Čermáková E., Golec M. Epigrafické památky Býčí skály. Vlastivědný věstník moravský. 2016.
Golec M., Čermáková E., Fojtík P. Vekerzugský kmenový svaz na Moravě? Pravěk. Nová řada. 2016.
Golec M. VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENSTEINSKÝ AREÁL. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 2014.
Urban J., Golec M., Tvrdý Z. Wankels Manuskript über die Schädel aus der Býčí skála-Höhle. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Golec M. The Phenomenon of Býčí Skála Cave in the Hallstatt Period. The Early Iron Age in Central Europe. Proceedings from the conference held on the 2nd‒4th July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic. 2018.
Chytráček M., Chvojka O., Metlička M., Michálek J., Golec M. Bernstein der älteren Eisenzeit und die Frage nach dem Verlauf der Bernsteinstraßen in Mitteleuropa. Fines Transire, Jahrgang 26, 2017. 2017.
Golec M. Vranovsko-křtinský lichtensteinský areál. In Matoušek V. (Eds.) Les a industrializace. 2015.
KNIHA - CELEK
Golec M., Čermáková E., Fojtík P., Grömer K., Kos P., Laučík P., Martínek J., Přichystal A., Sovová K., Vaníčková E., Zeman J., Balák L., Bílek O. Fenomén Býčí skála- Krajina, jeskyně a člověk. In Matoušek V., Cílek V., Peša V. (Eds.) 2019.
Mírová Z. The Horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia. In Miller SM., Golec M., Chytráček M. (Eds.) 2019.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Golec M., Čermáková E., Fojtík P., Grömer K., Kos P., Laučík P., Martínek J., Přichystal A., Sovová K., Vaníčková E., Zeman J., Balák L., Bílek O. The Phenomenon of Býčí Skála Cave. Landscape, Cave and Mankind. In Miller SM., Matoušek V., Cílek V., Peša V. (Eds.) 2017.
Oliva M., Golec M., Kratochvíl R., Kostrhun P. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Golec M., Pekárek A., Roblíčková M., Kratochvíl R., Kaplan P., Šebeček V., Mátl Š., Svozil J., Kosina K., Tůma A., Káňa V. Býčí skála: Jeskyně a člověk ‒ příroda a kultura. Býčí skála: Jeskyně a člověk ‒ příroda a kultura. 2020.
Čižmář I., Fojtík A., Golec M., Langová J., Mírová Z., Novák M., Popelka M. Detektorová prospekce na výšinné lokalitě Rysov u Provodova (okr. Zlín) v roce 2017. Vlastivědný zborník Považia. 2020.
Golec M., Kos P. The Hallstatt hoard of Roštín “Vlčák”, Kroměříž district (CZ). Jantarová stezka v proměnách času. 2020.
Golec M., Lyčka D. První fáze vranovsko-křtinského lichtenštejnského areálu. Joseph Hardtmuth. Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů. 2019.
Golec M., Chytráček M., Klontza-Jaklová V., Popelka M., Petřík J., Fojtík P., Langová J. Zur Frage der Wirkung der Situlenkunst in der Kunstform der Fürstenschicht des 7. – 5. Jahrhunderts v. Chr. in Mitteleuropa. Beiträge zur Vorgeschichte Nordostbayerns Band 9/2019. 2019.
Bergsvik KA., Svestad A., Bergsvik KA., Hommedal AT., Büster L., Ahronson K., Dowd M., Etxeberria F., Feijoó M., de Vingo P., Buhagiar M., Buhagiar K., Schulze-Dörrlamm M., Wojenka M., Peša V., Golec M., Prijatelj A., Dneprovsky NV. Bull Rock Cave (Býčí skála), Czech Republic, and its environs in the Middle Ages. CAVES AND RITUAL IN MEDIEVAL EUROPE, AD 500–1500. 2018.
RECENZE
Golec M. Jantarová stezka. Průběh Jantarové stezky ze závěru mladší doby železné mezi Jadranem a Baltem a identifikace jejích terénních reliktů na Moravě metodou leteckého laserového skenování. Výstavní katalog. Jantarová stezka. Průběh Jantarové stezky ze závěru mladší doby železné mezi Jadranem a Baltem a identifikace jejích terénních reliktů na Moravě metodou leteckého laserového skenování. Výstavní katalog. 2019.
Golec M. Kopfschmuck Der Vekerzug-Kultur am Beispiel der Gräberfelder in Chotín. Musaica archaeologica Časopis Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 2018.
Golec M. The results of the geophysical prospection on the Křenovice hillfort (Křenovice near Kojetín, Přerov District, CZ). Interdisciplinaria Archaeologica, natural sciences in archaeology (IANSA). 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.