doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633242, 776589500

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.06

Docent

Specialista na dobu bronzovou a starší dobu - halštatskou, na Moravě a ve střední Evropě

ČLÁNEK
Golec M., Golec Mírová Z., Fojtík P., Kučera L., Šmíd M. Banquet of elites: Hallstatt Period hoard with vessels and iron cauldron hanger of Kralice na Hané in Moravia (CZ). Journal of Archaeological Science-Reports. 2022.
Golec M., Golec Mírová Z., Kučera L., Kratochvíl R., Novák M., Hons D., Vaněček D., Šneberger J., Javorčíková K., Havelka V. Habrůvka (okr. Blansko), Jeskyně Býčí skála; parc. č. 433/7. Prehled Vyzkumu. 2022.
Čižmář I., Čižmářová H., Golec M., Golec Mírová Z. Ježkovice (k. ú. Ježkovice na Moravě, okr. Vyškov) "Černov". Prehled Vyzkumu. 2022.
Fojtík P., Golec M., Golec Mírová Z. Seloutky (okr. Prostějov) "Na Šťastných", parc. č. 1693/2. Prehled Vyzkumu. 2022.
Jílek J., Golec M., Bednář P., Chytráček M., Vích D., Zaoral T., Mírová Z., Petr L., Kovárník J., Milo P., Kučera L. The oldest millet herbal beer in the Europe? The 9th century BC bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic. Archaeometry. 2022.
Golec M., Bartík J., Chrástek T. Der Hort von Bánov in Mähren. Archaeologie in Deutschland. 2021.
Golec M., Mírová Z., Kučera L., Kratochvíl R., Novák M. Habrůvka (okr. Blansko). Jeskyně Býčí skála, parc. č. 433/7. Prehled vyzkumu. 2021.
Golec M., Zajicek P., Svetlik I., Pachnerova Brabcova K., Marikova L., Cermakova E., Ovsonkova ZA. Prehistoric charcoal graffiti discovered in Kateřinská Cave, Czech Republic. RADIOCARBON. 2021.
Čižmář I., Golec Mírová Z., Golec M. Remarkable continuum: Provodov – ‘Rysov’ hillfort between 650–370 BC. In Robak Z., Ruttkay M. (Eds.) Slovenska Archeologia - Supplementum 2. 2021.
Fojtík P., Golec M., Mírová Z., Staeck J., Dietz M. Seloutky (okr. Prostějov). "Na Šťastných", parc. č. 1693/4. Prehled Vyzkumu. 2020.
Golec M., Fojtík P., Rybářová K. Halštatský depot z Podomí – Zajbotu, okr. Vyškov. Pravěk. Nová řada. 2018.
Chytráček M., Golec M., Chvojka O., Milan M., Michálek J., Novotná M., Frolíková D. Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě. Památky archeologické. 2017.
Golec M., Bartík J., Čermáková E., Čisťakova V., Čižmář I., Čižmář M., Daňhel M., Fojtík P., Frolík J., Kalábek M., Klápa O., Knotek P., Komoróczy B., Langová J., Merta T., Musil J., Novák M., Popelka M., Rožnovský D., Říčan D., Sedláček R., Schenk Z., Šín P., Śmerda J., Tomešová B., Válek D., Vích D., Vránová V., Waldhauser J., Zeman T. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017.
Topal D., Golec M. Vekerzug culture and new finds of scythian akinakai in Moravia. Tyragetia. Serie Noua. 2017.
Čermáková E., Golec M. Epigrafické památky Býčí skály. Vlastivědný věstník moravský. 2016.
Golec M., Čermáková E., Fojtík P. Vekerzugský kmenový svaz na Moravě? Pravěk. Nová řada. 2016.
Golec M. VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENSTEINSKÝ AREÁL. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 2014.
Urban J., Golec M., Tvrdý Z. Wankels Manuskript über die Schädel aus der Býčí skála-Höhle. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Golec M., Golec Mírová Z. Halštatská Býčí skála. Minulost, přítomnost a budoucnost. In Zajíček P. (Eds.) Sborník referátů z konference k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu; Acta Speleologica Vol. 10/2021. 2021.
Golec M., Mírová Z. The Býčí Skála Cave princely sanctuary / tomb in Ha D1b‒D3. In Maier A. (Eds.) Back to the Gravettian. 62nd conference of the Hugo Obermaier-society, April 14th-18th 2020, Brno. 2020.
Golec M., Martínek J. Sociální struktury a dálkové komunikace v době halštatské na Moravě. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2019. 2019.
Golec M. The Phenomenon of Býčí Skála Cave in the Hallstatt Period. The Early Iron Age in Central Europe. Proceedings from the conference held on the 2nd‒4th July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic. 2018.
Chytráček M., Chvojka O., Metlička M., Michálek J., Golec M. Bernstein der älteren Eisenzeit und die Frage nach dem Verlauf der Bernsteinstraßen in Mitteleuropa. Fines Transire, Jahrgang 26, 2017. 2017.
Golec M. Vranovsko-křtinský lichtensteinský areál. In Matoušek V. (Eds.) Les a industrializace. 2015.
KNIHA - CELEK
Bednář P., Beková M., Beneš J., Golec M., Hlavičková L., Jagošová K., Kučera L., Kučerová P., Kurka O., Smetana J., Sokolovská D., Zemek V., Žingor Z. Moderní chemická analýza v archeologii, 1. díl. In Bednář P., Kučera L. (Eds.) 2021.
Golec M., Golec Mírová Z., Fojtík P., Veselá B. Starší doba železná v srdci Hané. In Čisťakova V., Radoslav Č. (Eds.) 2021.
Golec M., Fojtík P., Bednář P., Holub M., Kala J., Kozubová A., Kučera L., Laučík P., Martínek J., Milo P., Mírová Z., Peška J., Sovová K., Tencer T., Vágner M. Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě. In Chvojka O., Chytráček M. (Eds.) 2020.
Golec M., Čermáková E., Fojtík P., Grömer K., Kos P., Laučík P., Martínek J., Přichystal A., Sovová K., Vaníčková E., Zeman J., Balák L., Bílek O. Fenomén Býčí skála- Krajina, jeskyně a člověk. In Matoušek V., Cílek V., Peša V. (Eds.) 2019.
Mírová Z. The Horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia. In Miller SM., Golec M., Chytráček M. (Eds.) 2019.
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Golec M., Čermáková E., Fojtík P., Grömer K., Kos P., Laučík P., Martínek J., Přichystal A., Sovová K., Vaníčková E., Zeman J., Balák L., Bílek O. The Phenomenon of Býčí Skála Cave. Landscape, Cave and Mankind. In Miller SM., Matoušek V., Cílek V., Peša V. (Eds.) 2017.
Oliva M., Golec M., Kratochvíl R., Kostrhun P. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Krejčiřík P., Lyčka D., Křesadlová L., Golec M., Alföldy G. Vranovsko-křtinský areál. Krajinářské kompozice v období Josepha Hardtmutha. 2022.
Golec M. 1872–2022: Wankel a Býčí skála po 150 letech. Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla. 2022.
Golec M., Mírová Z. Halštatská Býčí skála – 153 let přírodovědných analýz. Moderní chemická analýza v archeologii. I. díl. 2021.
Golec M., Pekárek A., Roblíčková M., Kratochvíl R., Kaplan P., Šebeček V., Mátl Š., Svozil J., Kosina K., Tůma A., Káňa V. Býčí skála: Jeskyně a člověk ‒ příroda a kultura. Býčí skála: Jeskyně a člověk ‒ příroda a kultura. 2020.
Mírová Z., Golec M. Centrum horákovské a platěnické skupiny na Moravě ‒ Elity a sociální model. Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě. 2020.
Čižmář I., Fojtík A., Golec M., Langová J., Mírová Z., Novák M., Popelka M. Detektorová prospekce na výšinné lokalitě Rysov u Provodova (okr. Zlín) v roce 2017. Vlastivědný zborník Považia. 2020.
Golec M., Kos P. The Hallstatt hoard of Roštín “Vlčák”, Kroměříž district (CZ). Jantarová stezka v proměnách času. 2020.
Golec M., Lyčka D. První fáze vranovsko-křtinského lichtenštejnského areálu. Joseph Hardtmuth. Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů. 2019.
Golec M., Chytráček M., Klontza-Jaklová V., Popelka M., Petřík J., Fojtík P., Langová J. Zur Frage der Wirkung der Situlenkunst in der Kunstform der Fürstenschicht des 7. – 5. Jahrhunderts v. Chr. in Mitteleuropa. Beiträge zur Vorgeschichte Nordostbayerns Band 9/2019. 2019.
Bergsvik KA., Svestad A., Bergsvik KA., Hommedal AT., Büster L., Ahronson K., Dowd M., Etxeberria F., Feijoó M., de Vingo P., Buhagiar M., Buhagiar K., Schulze-Dörrlamm M., Wojenka M., Peša V., Golec M., Prijatelj A., Dneprovsky NV. Bull Rock Cave (Býčí skála), Czech Republic, and its environs in the Middle Ages. CAVES AND RITUAL IN MEDIEVAL EUROPE, AD 500–1500. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Golec M., Golec Mírová Z., Čermák Z., Kostrhun P., Bárta P., Kmošek M. Wanklův železný prsten z jeskyně Býčí skála: technologie a funkce. 2023.
Golec M., Zajíček P., Světlík I., Brabcová Pachnerová K., Maříková L., Čermáková E., Šneberger J., Ovšonková ZA. Prehistorické skalní kresby nalezené v Kateřinské jeskyni. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Novák M., Komínková P., Golec M., Golec Mírová Z., Ondroušek P., Čermák Z. Návrat do Býčí skály. 2022.
VÝSTAVA
Golec M., Golec Mírová Z., Fojtík P., Veselá B. Straší doba železná v srdci Hané. 2022.
RECENZE
Golec M. Křenovice ‒ „Hradisko“ a jeho zázemí v době halštatské. monografická řada, Archaeologiae Regionalis Fontes 14. 2020.
Golec M. Jantarová stezka. Průběh Jantarové stezky ze závěru mladší doby železné mezi Jadranem a Baltem a identifikace jejích terénních reliktů na Moravě metodou leteckého laserového skenování. Výstavní katalog. Jantarová stezka. Průběh Jantarové stezky ze závěru mladší doby železné mezi Jadranem a Baltem a identifikace jejích terénních reliktů na Moravě metodou leteckého laserového skenování. Výstavní katalog. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Mov. artef. halštatu a časného laténu KHI/6MAHČ LS Cv 2
Movité artefaty období popelnic. polí KHI/6MAPP ZS Cv 2
Popelnicová pole střední Evropy KHI/6PPE ZS 3
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 ZS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 ZS Se 0
Seminář Halštat a časný latén stř. Evr. KHI/6SHČL LS Se 2
Svět idejí a pohřební ritus KHI/6SIPR LS 2
Seminář Popelnicová pole stř. Evropy KHI/6SPPE ZS Se 2
Archeologická prospekce 1 KHI/4AP1 LS Cv 16
Archeologická prospekce 2 KHI/4AP2 ZS Cv 12
Archeologická prospekce 3 KHI/4AP3 LS Cv 2
Doba bronzová a halštatská KHI/4DBAH ZS Se 1
Doba bronzová a halštatská KHI/4DBAH ZS 2
Odborná terénní praxe 1 KHI/4OP1 LS Cv 0
Odborná terénní praxe 2 KHI/4OP2 LS Cv 0
Výběrová přednáška z archeologie 1 KHI/4VPA1 ZS 4
Seminář k bakalářské diplomové práci 3 KHI/5AGB3 LS Se 2
Doba bronzová a halštatská KHI/5DBAH ZS Se 4
Doba bronzová a halštatská KHI/5DBAH ZS 5
Odborná terénní praxe 1 KHI/5OP1 LS Cv 0
Odborná terénní praxe 2 KHI/5OP2 LS Cv 0
Semestrální práce z doby bronz. a halšt. KHI/5SPBH ZS 0
Archeologické prameny KHI/6AP ZS 2
Evropa a Středomoří v době HL a čas. LT KHI/6ESHČ ZS 2
Evropa a Středomoří v době popel. polí KHI/6ESPP ZS 3
Highlights of the Czech Arch. Heritage KHI/6HCAH ZS 2
Halštat a časný latén střední Evropy KHI/6HČLE LS 5

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)