Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

čtvrtek 22. říjen 2020, 8:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

Filozofická fakulta UK, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta UK, Historický ústav AV ČR a Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašují Call for Abstracts na druhý ročník konference Dějiny ve veřejném prostoru II na téma Vystavování minulosti, která se bude konat ve dnech 22. – 23. října 2020 v Praze.

 

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

 

Přijímáme příspěvky, jež budou zpracovávat následující témata:

 

  • Emocionalita a prožitek

Jak prožíváme dějiny? K čemu nám může být “zážitek minulosti?”

  • Dějiny v současném globálním kapitalismu

Jak si dějiny stojí na trhu? Jak současný turismus proměňuje nabídku kulturních institucí?

  • Jak vystavujeme dějiny?

S jakými problémy se muzea potýkají při “vystavování dějin”? Čeká Českou republiku muzejní boom podobný tomu v okolních státech?

  • Kulturní dědictví

Jsou prohlídky hradů, zámků a dalších památek jediný způsob, jak udržovat kulturní dědictví stále “živé”? Jak a proč se objekty stávají kulturním dědictvím?

  • Učitel jako kurátor

Jakým různým minulostem jsou žáci a žákyně vystavovány?

Jak může učitel pomoci žákům a žákyním s vystavováním dějin?

  • Dějiny a veřejná služba (masová média, veřejné instituce)

Jakou roli mají hrát při vystavování dějin masová média? Našly tradiční instituce paměti své místo ve společnosti?

 

Ukončení registrace příspěvků: 30. dubna 2020

Výsledek výběru příspěvků: 18. května 2020

 

Zájemce o aktivní účast na konferenci prosíme o REGISTRACI.

 

Registrace pro přednášející a posluchače: od 1. června 2020

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):

Vstup 1 den - 200,- Kč

Vstup oba dny - 300,- Kč

Studenti - 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

 

Více informací naleznete na webu FORUMDVP.

 

S pozdravem

Anna Macourková

 

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Odbor produkční

 

Ústav pro studium totalitních režimů

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00, Praha 3

 

Tel:       +420 221 008 314

GSM:  +420 606837142

 

Email_podpis_Kreslicí plátno 1

 

 

Zpět