Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne

Pátek 22. duben 2022, 9:00

Vážení kolegovia, milí doktorandi,   

Katedra dejín štátu a práva právnickej fakulty UPJŠ si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne,“ ktorá sa uskutoční 22. 4. 2022 v Košiciach. V prípade  nepriaznivej epidemiologickej situácie bude konferencia prebiehať online, prostredníctvom systému MS Teams. V prípade prezenčnej formy konferencie je účasť viazaná na zaplatenie symbolického poplatku 10€,  ktorý je stanovený tak, aby pokryl naše nevyhnutné výdavky súvisiace s organizovaním konferencie. Poplatok nie je určený na úhradu cestovných nákladov a ubytovania. Tie si účastníci konferencie musia uhradiť sami. V prípade online konferencie nebude účasť na konferencii spoplatnená. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste úhradu konferenčného poplatku realizovali až po stanovení definitívnej formy konferencie. Tá bude účastníkom oznámená v dostatočnom predstihu, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.    

Medzinárodná vedecká konferencia je cielená na prezentáciu prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vytvoriť priaznivé vedecké prostredie pre prezentáciu a výmenu poznatkov a výsledkov výskumu v skúmanej oblasti. Výstupom z konferencie bude pripravovaný recenzovaný zborník.  

Registrácia je možná prostredníctvom on-line formulára, najneskôr do 15.3. 2022 na webovej stránke http://trianon.pravo.upjs.sk/www/DK2022/ kde je taktiež zverejnená šablóna príspevku ako aj ďalšie dôležité informácie o konferencii 

 

Budeme sa tešiť na Vašu účasť  

S pozdravom Lucia Pištejová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)