Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie

Pátek 21. říjen 2022, 9:00

Vážené a vážení vedoucí kateder, vážené akademické pracovnice a vážení akademičtí pracovníci, vážené studentky a studenti magisterského a doktorandského studia, milé kolegyně, milí kolegové,


v příloze si Vám dovolujeme zaslat Call for abstracts ke studentské vědecké konferenci, kterou pořádáme pod záštitou a s finanční podporou Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s SOHI (Středisko orální historie v Plzni).


Konference nese název: Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie
Konference se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.


Pandemie COVID-19 přinesla velký zlom ve výuce v řadě rovinách. Jakým výzvám jsme během pandemie museli během výuky a studia čelit? Jak dobu pandemie hodnotí právě samotní studenti? Jaký pokrok jsme během pandemie ve vzdělání udělali a co je třeba zlepšit? Jaké další výzvy nám přináší doba 

po-covidová? Připravovaná studentská vědecká konference se touto aktuální problematikou bude dále zabývat a přinese konkrétní odpovědi na výše položené otázky. Konference chce také přispět k velké diskusi týkající se současné revize RVP v České republice.

Tematické okruhy:
1) Studentský život během pandemie
2) Distanční výuka během pandemie
3) Zkoušení a ověření znalostí během pandemie
4) Ostatní příspěvky související s tématem vzdělání v době pandemie

Jednacím jazykem konference je čeština, vítané jsou i příspěvky ve slovenštině či angličtině.


Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním řízení otištěny v časopisu MEMO.


Konference se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. (Veleslavínova 42, Plzeň 301 00). Délka příspěvku je 20 minut. Deadline pro přihlášení je 15.9. 2022. 

 

Abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 15.9. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře  https://forms.gle/GxQXnQCaVHNWdbY59

 

Těšíme se na hojnou účast a zajímavé příspěvky 21.10. 2022 v Plzni!

 

Srdečně zdraví a klidné léto přejí


Marie Fritzová a Tereza Beránková

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)