Studentská odborná exkurze: Pádskou nížinou do kolébky vzdělání aneb Bologna a přilehlý kraj Emília-Romagna

Pátek 24. duben 2020, 23:00

24. - 30. dubna 2020

Kapacita zájezdu pro UPOL:

max. 20 studentů (Bc., Mgr. i Ph.D.)

Za exkurzi je možné získat kredity a zapsat si ji do indexu (za referát, přednesený na akci). Exkurze je spolupořádána se spřátelenými historickými ústavy na univerzitách v Pardubicích a v Hradci Králové, což mj. znamená ideální možnost k poznání nových kolegů a navázání užitečných kontaktů.

V rámci paritního dělení nám připadlo 20 míst, v případě většího zájmu budou ti „pod čarou“ vedeni jako náhradníci.

Zájemci:

Pokud máte vážný zájem, přihlaste se závazně na e-mail radmila.prchal@upol.cz s uvedením základních údajů (jméno, e-mail, studijní obor, ročník, zájem o kredity). Informační schůzka s upřesněním programu a se zadáním referátů proběhne začátkem března. Termín bude včas upřesněn e-mailem. Termín zaplacení zbývající částky za exkurzi (cca konec března) bude rovněž dopředu avizován pomocí tohoto komunikačního kanálu.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. 12. 2019.

Předběžný harmonogram a podrobné informace v příloze

Na exkurzi s Vámi se těší

Radmila Prchal Pavlíčková

a kolegové z UPa a UHK

Zpět