Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století

Úterý 10. říjen 2023, 9:00

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 42. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem „Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století“ se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2023 v Praze (budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1).

 

Víno ve spojení s historií českých měst nepatřilo ke stěžejním historiografickým tématům. S ohledem na již dosažené výsledky dosavadních výzkumů bychom chtěli téma naší konference soustředit v interdisciplinárním výměru do řady společenskovědních disciplín (archeologie, etnografie, dějiny umění etc.). Zajímá nás nejen otázka vína a jeho vnímání jako potraviny/nápoje, ale i jeho funkce v hospodaření měst a měšťanů nebo jaké místo zaujímalo v daňovém systému. Podstatným tématem je také obchodování s vínem a jeho případná regulace jak na místních trzích, tak při jeho importu a exportu. V oblasti vinařství a na vinicích se pohybovala řada osob – vinaři, nákladníci, vinárníci či majitelé vinných šenků, ale na druhé straně i viniční chasa. S nimi souvisí také problematika, jak byly tyto osoby organizovány, jaké postavení a místo zaujímaly ve středověké a raněnovověké měšťanské společnosti. Lze zmínit i řadu dalších témat – regulaci viniční sféry ve městech, konkurování městského a měšťanského viničního hospodářství s podnikáním šlechty a církve, reflexi pěstování vína v dobové tištěné i rukopisné literatuře, rituály a slavnosti spojené ve městech s vinařstvím, jeho odraz v toponymii měst i specifickou architekturu staveb, které byly součástí vinohradů na předměstích.

Více též v přiloženém Call for Papers.

 

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2023 na níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Shrnující informace:

  • Termín konání: 10.–11. října 2023
  • Místo konání: Budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
  • Termín podání přihlášek: 15. dubna 2023 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)
  • Délka příspěvku: max. 15–20 minut
  • Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina
  • Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady  Documenta Pragensia  (max. 25 normostran)
  • Konferenční poplatek: nehradí se
  • URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=193

 

 

 

Jménem organizátorů

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

 

 

Kontaktní adresa:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)