Videogalerie

Stručná historie očkování a odporu proti němu (Přednáška Dr. Michala Křupky z Lékařské fakulty UP) 26. 10. 2021

Diskuse s kandidátem na děkana FF UP 6. 10. 2021 (doc. Jan Stejskal)

Dějiny Židů v českých zemích: Od Hilsnera po Slánského

Genius loci

VII. mezinárodní konference COHA ,,Orální historie v čase krizí" (18. 2. 2021 - první konferenční den)

Obnovený archeologický výzkum Býčí skály - září 2020

O útěše proti smrti: víra, smrt a spása v pohřebních kázáních

100 let od podepsání mírové smlouvy v Sèvres - Dr. Yasir Yilmaz

Studuj na Univerzitě Palackého!

Filozofická fakulta s nadhledem

Když se ohlédnu vidím Olomouc

11. sjezd českých historiků - Olomouc 2017

Cena města Olomouce 2017 - emeritní člen katedry Dr. Arnošt Skoupý

Šumná Olomouc, aneb jak vypadalo okolí naší katedry v roce 1996

 

Násilí v antickém Římě - Dr. Jiří Šubrt (katedra klasické filologie)

 

Jeskynní archeologie - Dr. Martin Golec

 

Historické analogie - doc. Jan Stejskal