doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633243

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Mezinárodní organizace

  • RASHID International (člen, 2015–)

Redakční rada

  • Acta Archaeologica Lodziensia (člen, 2015–)
  • Památky archeologické (člen, 2002–)
  • Pražské egyptologické studie (člen, 2011–)
  • Staletá Praha (člen, 2009–)
ČLÁNEK
Matthews R., Rasheed QH., Palmero Fernandez M., Fobbe S., Nováček K., Mohammed Amin R., Mühl S., Richardson A. Heritage and cultural healing: Iraq in a post-Daesh era. International Journal of Heritage Studies. 2019.
Rouault O., Masetti-Rouault MG., Ali Muhamad Amen N., Azara P., Calini I., Kessouri P., MacGinnis J., Marín M., Nováček K., Rusiňol E., Tomczyk J. Qasr Shemamok-Kilizu (Kurdistan d’Irak), les campagnes de 2012 (6 avril - 20 mai et 11- 31 octobre). In Déroche V., Masetti-Rouault MG., Rouault O. (Eds.) Études Mésopotamiennes – Mesopotamian Studies. 2018.
Nováček K., Valentini S., Šída P., Ali Muhammad Amen N. The Hinterland of the Arbīl City: A Survey of Tell Baxçan, Iraqi Kurdistan. In Déroche V., Masetti-Rouault MG., Rouault O. (Eds.) Études Mésopotamiennes – Mesopotamian Studies. 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nováček K. Mosul: systematic annihilation of a city’s architectural heritage, its analysis and post-crisis management. In Bessenay-Prolonge J., Herr J., Mura M. (Eds.) Archéologie des Conflits / Archéologie en Conflit (Archaeology of Conflict / Archaeology in Conflict), Documenting Destruction of Cultural Heritage in the Middle-East and Central Asia. 2019.
Pavelka K., Starková L., Nováček K. Using terrestrial and aerial photogrammetry in archaeology. In . (Eds.) 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 2.2, Vol. 19. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Nováček K., Krofta T. Brdy jako historická kulturní krajina a její archeologický potenciál. In Topinka J. (Eds.) Brdy: Krajina, historie, lidé. 2018.
Nováček K. Otto Bamberský, Zwiefalten a počátky kladrubského kláštera. Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015. 2017.
Nováček K., Pátková H., Škácha P. III. Založení města a jeho počátky. In Smolová V. (Eds.) Příbram. Historie - kultura - lidé. 2016.
VÝSTAVA
Nováček K., Melčák M., Starková L. Monuments of Mosul in Danger. 2017.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Movité artefakty středověku a novověku KHI/3MSN ZS Cv 4
Paměť kulturní krajiny KHI/3PKK LS 4
Ročníková práce 1 KHI/3RP1 ZS 0
Ročníková práce 1 KHI/3RP1 LS Cv 0
Seminář k Archeol. terén. projekt KHI/3SEAT LS Se 2
Seminář k Historické archeologii v APP KHI/3SHA ZS Se 2
Výběrová přednáška z arch. pro his. 3 KHI/XVPA3 ZS 4
Diplomový seminář k BP 3 KHI/1AGB3 ZS Se 0
Diplomový seminář k BP 3 KHI/1AGB3 LS Se 0
Seminář k Trendům v souč. archeol. KHI/3STSA ZS Se 2
Zkouška z archeologických metod KHI/3SZAM ZS 0
Zkouška z archeologických metod KHI/3SZAM LS 0
Zkouška ze specializačního modulu KHI/3SZSM ZS 0
Zkouška ze specializačního modulu KHI/3SZSM LS 0
Trendy v současné archeologii KHI/3TSA ZS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/3VAM ZS 2
Obhajoba bakalářské práce KHI/1BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KHI/1BCDP LS Se 0
Vybrané kapitoly z archeol. středověku KHI/3VKAS LS Se 2
Vybrané kapitoly z archeol. středověku KHI/3VKAS LS 2
Archeologie KHI/1SZZG ZS 0
Výběrová přednáška z archeologie 10 KHI/1VPAX ZS 4
Výběrová přednáška z archeologie 1 KHI/1VPA1 ZS 4
Výběrová přednáška z archeologie 9 KHI/1VPA9 ZS 4
Diplomový seminář k BP 3 KHI/2AGB3 ZS Se 0
Diplomový seminář k BP 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Obhajoba bakalářské práce KHI/2BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KHI/2BCDP LS Se 0
Archeologie KHI/2SZZG ZS 0
Archeologie KHI/2SZZG LS Se 0
Výběrová přednáška z archeologie 10 KHI/2VPAX ZS 4
Výběrová přednáška z archeologie 9 KHI/2VPA9 ZS 5
Archeologické prameny KHI/3AP ZS 2
Archeologický terénní projekt KHI/3ATP LS 2
Architektura, urbanismus a staveb. kult. KHI/3AUSK ZS Se 2
Architektura, urbanismus a staveb. kult. KHI/3AUSK ZS 2
Diplomový seminář 1 KHI/3DPS1 ZS Se 1
Diplomový seminář 2 KHI/3DPS2 LS Se 1
Diplomový seminář 3 KHI/3DPS3 ZS Se 1
Diplomový seminář 4 KHI/3DPS4 LS Se 1
Historická archeologie v kontextu APP KHI/3HAPP ZS 4
Historická geografie a kartografie KHI/3HGHK ZS 0
Obhajoba magisterské diplomové práce KHI/3MADP ZS 0
Obhajoba magisterské diplomové práce KHI/3MADP LS 0
Metody interdisciplinárního výzkumu KHI/3MIV ZS 2
Semestrální práce KHI/6SP LS 0
Diplomový seminář 1 KHI/6DPS1 ZS Se 1
Diplomový seminář 2 KHI/6DPS2 LS Se 1
Trendy v současné archeologii KHI/6TSA ZS 2
Seminář k předmětu Trendy v souč. arch. KHI/6STSA ZS Se 2
Historická archeologie v kontextu PP KHI/6HAPP ZS 4
Seminář Hist. arch. v kontextu PP KHI/6SHAP ZS Se 2
Highlights of the Czech Arch. Heritage KHI/6HCAH ZS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/6VAM ZS 2
Metody interdisciplinárního výzkumu KHI/6MIV ZS 2
Odborná praxe na terénním výzkumu KHI/6OP LS Cv 0
Výběrová přednáška z archeologie 1 KHI/4VPA1 ZS 4
Islámská archeologie KHI/6IA ZS 2
Vybrané kapitoly z arch. střed. a nov. KHI/6VKAS LS 4
Movité artefakty středověku a novověku KHI/6MASN ZS Cv 4
Diplomový seminář 4 KHI/6DPS4 LS Se 1
Archaeology in Central Moravia region KHI/4ACM LS 2
Seminář k předmětu Archeol. ter. projekt KHI/6SATP LS Se 2
Profilující předmět 1 KHI/6PP1 LS 0
Profilující předmět 2 KHI/6PP2 LS 0
Archeologie stavebního prostředí KHI/6ASP ZS 2
Archeologie stavebního prostředí KHI/6ASP ZS Se 2
Archeologický terénní projekt KHI/6ATP LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.